Znaleziono 539 kierunków

 • Dziennikarstwo i Public Relations

  Wydział Nauk Społecznych UG

  Studia przeznaczone dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych oraz osób zajmujących się dziennikarstwem, public relations czy rzecznictwem prasowym, a pragnących zdobyć wykształcenie profesjonalne.

 • Edukacja dla bezpieczeństwa

  Akademia Marynarki Wojennej

  Ocena śr.4.7 / 6.0

  Liczba ocen 2

 • Edukacja dla bezpieczeństwa

  WSKS

  Trzysemestralne studia przeznaczone dla nauczycieli, którzy pragną uzyskać kwalifikacje do nauczania przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa.

  Ocena śr.4.9 / 6.0

  Liczba ocen 6

  http://wsks.pl/p13.html
 • Edukacja dla bezpieczeństwa

  PWSH

  W programie m.in.: zagrożenia XXI wieku, pierwsza pomoc przedmedyczna, psychologia zachowań w sytuacjach kryzysowych, logistyka akcji ratunkowych. Po studiach będziesz przygotowany/a do pracy jako nauczyciel przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa.

  Ocena śr.2.2 / 6.0

  Liczba ocen 1

  http://pwsns.edu.pl
 • Edukacja dziecka zdolnego

  GWSH

  Studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli szkół wszystkich typów, chcących zdobyć umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą o zdolnościach ponadprzeciętnych, a także dla osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji.

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

  Wydział Nauk Społecznych UG

  Celem Studiów jest wyposażenie słuchaczy w kwalifikacje uprawniające do pracy w placówkach edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych i w kwalifikacje rewalidacyjne uprawniające do pracy w placówkach opiekuńczo - rewalidacyjnych

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

  WSSE

  Ocena śr.5.3 / 6.0

  Liczba ocen 4

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

  WSKS

  Trzysemestralne studia skierowane do osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne i pragnących uzyskać dodatkowe uprawnienia do pracy w klasach integracyjnych szkół masowych lub prowadzić nauczanie indywidualne bądź pracować w placówkach specjalnych.

  Ocena śr.4.9 / 6.0

  Liczba ocen 6

  http://wsks.pl/p15.html
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną- oligofrenopedagogika

  GSW

  Ocena śr.4.2 / 6.0

  Liczba ocen 2

 • Edukacja i rewalidacja dzieci i młodzieży z autyzmem i innymi zaburzeniami

  PWSH

  W programie m.in.: diagnoza zaburzeń, metody, rodzaje i techniki terapii, psychologia kliniczna, neurologia, psychiatria dziecięca. Po studiach będziesz przygotowany/a do pracy m.in. w: przedszkolach, szkołach, ośrodkach terapeutycznych, poradniach PP.

  Ocena śr.2.2 / 6.0

  Liczba ocen 1

  http://pwsns.edu.pl
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

  GWSH

  Uczestnikami studiów mogą być pracujący nauczyciele w klasach I

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

  PWSH

  W programie m.in.: nauczanie zintegrowane, nowoczesne metody dydaktyczne, TIK, diagnozowanie potrzeb i organizowanie procesu opiekuńczo-wychowaw. Po studiach będziesz przygotowany/a do pracy m.in. w: przedszkolu i klasach I-III, jako n-l 2go przedmiotu

  Ocena śr.2.2 / 6.0

  Liczba ocen 1

  http://pwsns.edu.pl
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka obcego (angielskiego, niemieckiego, hiszp

  PWSH

  W programie m.in.: nauczanie zintegrowane przedmiotów, praktyczna nauka języka obcego, nowoczesne metody dydaktyczne, TIK. Po studiach będziesz przygotowany/a do podjęcia pracy m.in. w: przedszkolach i klasach I-III SP, także jako n-l 2go przedmiotu.

  Ocena śr.2.2 / 6.0

  Liczba ocen 1

  http://pwsns.edu.pl
 • Edukacja przez ruch

  PWSH

  W programie m.in.: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, aerobik, gimnastyka artystyczna, formy relaksacji, dietetyka. Po studiach będziesz przygotowany/a do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć dodatkowych, np. ruch i dieta w życiu dziecka.

  Ocena śr.2.2 / 6.0

  Liczba ocen 1

  http://pwsns.edu.pl
 • Edukacja z rehabilitacją dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową

  PWSH

  W programie m.in.: anatomia ciała i osobowości, rehabilitacja w praktyce surdo- tyflo- i oligo-pedagoga, podstawy fizjoterapii. Po studiach będziesz przygotowany/a do podjęcia pracy w różnych instytucjach edukacyjnych, rehabilitacyjnych i leczniczych.

  Ocena śr.2.2 / 6.0

  Liczba ocen 1

  http://pwsns.edu.pl
 • EMBA [międzywydziałowe]

  Wydział Zarządzania UG

  Absolwent jest kompleksowo przygotowany z zarządzania przedsiębiorstwami, skutecznie realizuje cele biznesowe przedsiębiorstwa, przygotowany jest do pełnienia funkcji na wyższych szczeblach, Swobodne porusza się w środowisku międzynarodowym.

 • EMBA [międzywydziałowe]

  Wydział Ekonomiczny UG

  Absolwent jest kompleksowo przygotowany z zarządzania przedsiębiorstwami, skutecznie realizuje cele biznesowe przedsiębiorstwa, przygotowany jest do pełnienia funkcji na wyższych szczeblach, Swobodne porusza się w środowisku międzynarodowym.

 • Emisja i Higiena Głosu

  Wydział Filologiczny UG

  Celem studiów jest kształcenie specjalistów w emisji głosu, czyli wąsko wyspecjalizowanych logopedów pomagających osobom pracującym głosem.

 • Energetyka Jądrowa

  Politechnika Gdańska

  Wydział Elektrotechniki i Automatyki, zaprasza na IV edycję studium, które ma na celu przygotowanie kadry inż.-tech. oraz admin. do zadań związanych z realizacją programu rozwoju energetyki jądrowej w kraju.

  Ocena śr.4.8 / 6.0

  Liczba ocen 3

  http://eia.pg.edu.pl/spej/
 • Energetyka odnawialna i sieci inteligentne

  Politechnika Gdańska

  Wydział Elektrotechniki i Automatyki, zaprasza na studia podyplomowe, po których absolwent będzie dysponował wiedzą teoretyczną i praktyczną dotyczącą źródeł energii odnawialnej i inteligentnych sieci energetycznych.

Wydarzenia

Forum Nauka