stat
Wydarzenie już się odbyło

7. Międzynarodowa Konferencja Naukowa

W dniach 3-5 października 2019 r. odbędzie się 7. międzynarodowa konferencja naukowa "Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni. Architektura XX w. - zachowanie jej autentyzmu i integralności", organizowana przez Miasto Gdynię. Podobnie jak w poprzednich latach współorganizatorem konferencji jest Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej.

mar 5

czwartek, godz. 09:30

Gdynia,
Wstęp wolny
kwi 22

środa, godz. 9:45

Wstęp wolny
Siódma międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu "Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni" jest kontynuacją konferencji, które odbywają się w Gdyni od 2007 r. Sesje w Gdyni są obecnie najważniejszym w Polsce, cyklicznym wydarzeniem o tym charakterze.

Tematyka najbliższej konferencji koncentrować będzie się na zagadnieniach związanych z formą architektury modernistycznej i problemami zachowania jej integralności i autentyzmu. Nad stroną merytoryczną czuwać będzie Komitet Naukowy, do którego organizator zaprosił wybitnych specjalistów z Polski i z zagranicy. Referaty zakwalifikowane na konferencję i na niej przedstawione, przygotowane w formie artykułów naukowych, zostaną zebrane i opracowane redakcyjnie, a następnie wydane w formie recenzowanej książki. Artykuły będące dorobkiem poprzednich konferencji ukazały się w książkach wydanych przez Urząd Miasta Gdyni, a ich treść dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni.

TERMINY:
- do 31 marca 2019 r.
przyjmowanie zgłoszeń tematów referatów wraz ze streszczeniami,
- do 31 maja 2019 r.
powiadomienie o zakwalifikowaniu referatów,
- 1 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.
przyjmowanie zgłoszeń słuchaczy,
- 3 - 5 października 2019 r.
konferencja.

INFORMACJA DLA REFERENTÓW:
Wystąpienia zgłaszane na konferencję powinny dotyczyć ważnych zagadnień, uzupełniających dotychczasowy stan wiedzy. Zgłoszone referaty powinny prezentować aktualne wyniki badań lub prowadzonych działań, które nie były dotąd szerzej omawiane i publikowane. Pożądane są też nowe i ważne tematy związane bezpośrednio lub pośrednio z architekturą Gdyni. Autorzy powinni mieć udokumentowany dorobek (naukowy, konserwatorski, itp.) związany z podejmowaną tematyką. Osoby zainteresowane wystąpieniem z własnym referatem powinny przesłać streszczenie referatu w języku polskim i angielskim wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową w terminie do 31 marca 2019 r. (objętość streszczenia od 400 do 800 wyrazów). Ponadto należy załączyć notkę biograficzną oraz spis ważniejszych publikacji lub dokonań zawodowych. Wybór referatów na konferencję zostanie dokonany przez członków Komitetu Naukowego. Wybrani przez Komitet Naukowy prelegenci w terminie do 31 sierpnia 2019 r. będą zobowiązani przesłać wersję tekstową planowanego referatu a bezpośrednio przed konferencją dostarczyć dwujęzyczną prezentację wystąpienia (czas wystąpienia: 20 minut).

INFORMACJA DLA SŁUCHACZY:
Ze względów organizacyjnych, słuchacze proszeni są o przesłanie zgłoszenia udziału w konferencji. Zapisy i formularze zgłoszeniowe będą dostępne w terminie 1 czerwca - 31 sierpnia 2019 r. Po tym terminie zgłoszenie będzie nadal możliwe, jednak słuchacze nie otrzymają materiałów konferencyjnych.

MIEJSCE OBRAD:
Centrum Konferencyjne Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia

Informacja o biletach

Udział w konferencji jest bezpłatny, ale uczestnicy (w tym referenci) pokrywają koszty dojazdu i pobytu. Obrady odbywać się będą w języku polskim i angielskim z tłumaczeniem symultanicznym.

Opinie

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Sprawdź się

Wybierz poziom

Funkcją skóry u człowieka nie jest: