• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Wydarzenie już się odbyło

Akademia 30+

Akademia 30+ powstała w 2007 roku z inicjatywy Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama. Mysiora i Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do czerwca 2011 r. działała niezależnie od siebie w trzech miastach: Gdańsku, Krakowie i Częstochowie (obecnie już tylko w Gdańsku).

Akademia 30+ nie jest uczelnią w sensie formalnym, to raczej projekt edukacyjny (non profit), w ramach którego organizowane są wykłady i zajęcia warsztatowe z różnych dziedzin nauki i sztuki.

Wykłady w Akademii 30+ prowadzone są przez wybitnych polskich naukowców i intelektualistów.
W ciągu sześciu lat wykłady w Akademiii 30+ w Trójmieście prowadzili m.in. prof. Magdalena Środa, prof. Maria Poprzęcka, prof. Rafał Ohme, prof. Bogdan Wojciszke, prof. Maciej Żylicz, prof. Bogusław Pawłowski, prof. Edmund Wnuk-Lipiński, prof. Zbigniew Mikołejko, prof. Tadeusz Bartoś, prof. Jerzy Vetulani, prof. Zbigniew Lew-Starowicz, prof. Zbigniew Izdebski, prof. Stanisław Obirek, prof. Dariusz Doliński, prof. Andrzej Kajetan Wróblewski, prof. Ryszard Horodecki, prof. Dariusz Doliński, prof. Jerzy Jarzębski, prof. Piotr Stępień, prof. Tomasz Szlendak, prof. Jan Hartman, dr Agnieszka Graff, ks. Adam Boniecki i Wojciech Eichelberger.

Oprócz wykładów Akademia proponuje również słuchaczom uczestnictwo w różnorodnych warsztatach (teatralnych, psychologicznych, muzycznych, fotograficznych), zajęcia w terenie, wspólne wyjścia do teatrów i muzeów, a także wycieczki (słuchacze byli wspólnie w Krakowie, we Lwowie, w Berlinie, Wiedniu i ostatnio na Warmii, z prof. Zbigniewem Mikołejką).

PROGRAM

Słuchacze Akademii nie muszą zdawać egzaminów ani też uczestniczyć we wszystkich zaplanowanych wykładach. Wybierają tylko te zajęcia, które ich interesują.

Większość słuchaczy to osoby w wieku 30-50 lat (przeważają panie, 95 proc. osób ukończyło studia wyższe). Obecnie do Akademii 30+ w Trójmieście zapisanych jest prawie 1300 osób (średnia frekwencja na wykładach to 120-150 osób).
Zajęcia odbywają się zazwyczaj w dni powszednie o godz. 18.30 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego (Uniwersytet Gdański i Uniwersytet Jagielloński są honorowymi patronami naszego projektu).
Zajęcia są odpłatne. Koszt wykładu to 20 lub 25 zł (koszt zajęć warsztatowych to 30-40 zł).

Czy rośliny prowadzą życie erotyczne, a jeśli tak - to czy jest ono zabarwione perwersją? Na to pytanie spróbuje odpowiedzieć prof. Piotr Rutkowski, biolog i botanik z Uniwersytetu Gdańskiego, w czasie wykładu Życie erotyczne roślin, który zainauguruje 11 października nowy rok w Akademii 30+ w Trójmieście.

W semestrze zimowym, w Akademii 30+, odbędzie się w sumie 11 wykładów z nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych. W programie, oprócz wykładów, zaplanowane są również warsztaty psychologiczne i teatralne, a także... salonik literacki, czyli comiesięczne spotkania dyskusyjne miłośników literatury.

Nauki ścisłe wykładane będą w tym semestrze przez profesorów Jerzego Sikorskiego i Łukasza Turskiego. Już w październiku prof. Jerzy Sikorski, fizyk, kierownik Zakładu Dydaktyki Fizyki w Instytucie Fizyki Doświadczalnej UG, będzie mówił o poszukiwaniach pozasłonecznych układów planetarnych, a w styczniu prof. Łukasz Turski z Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk opowie o... karlejącym świecie, czyli o tym, jak w XXI wieku tracimy chęć do wielkich wyzwań cywilizacyjnych i marnujemy możliwości, które stwarzają nam współczesna technologia i nauka.

W listopadzie Akademia 30+ będzie gościć (już po raz drugi) ks. Adama Bonieckiego (temat spotkania - Przyszłość Kościoła. Nadzieje związane z papieżem Franciszkiem), a także wybitnego teologa z Pracowni Pytań Granicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Tomasza Polaka, który opowie o ciele i cielesności w religijności i etyce czasów Jezusa.

W grudniu natomiast do Akademii 30+ z wykładem Koniec uprzedzeń? O rasizmie, antysemityzmie i ksenofobii w pozornie tolerancyjnym świecie przyjedzie psycholog dr Michał Bilewicz, pracownik Katedry Psychologii Osobowości Uniwersytetu Warszawskiego.

W programie znajdą się również dwa cykle wykładów. Dr Jacek Friedrich, historyk sztuki i od niedawna również dyrektor Muzeum Miasta Gdyni, kontynuować będzie cykl, który rozpoczął się jeszcze w ubiegłym roku (Sztuka ostatniego stulecia. Dekady). W tym semestrze omówione zostaną zjawiska, które pojawiły się w sztuce światowej lat 40., 50 i 60.
Z kolei prof. Piotr Sutt, kierownik Zakładu Praktyki Instrumentalnej Instytutu Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, a także pierwszy perkusista Polskiej Filharmonii Kameralnej, poprowadzi cykl 5 wykładów o największych dziełach operowych.

W tym semestrze odbędą się również, wspomniane na wstępie, zajęcia warsztatowe.
Rewelacyjny warsztat Poznaj siebie, zrozum innych (rozwój osobisty metodą MBTI) poprowadzi Piotr Szamałek, trener i coach z firmy doradczej grupaconstans.pl.
MBTI to wskaźnik psychologiczny opracowany na podstawie typów psychologicznych Carla Gustava Junga. Znając swój typ psychologiczny i umiejąc określić typ innych osób, możemy znacząco poprawić swoje zdolności komunikacyjne.

Z kolei Wioleta Karpowicz, aktorka Teatru Miniatura w Gdańsku, spróbuje w czasie trzech spotkań warsztatowych nauczyć słuchaczy Akademii30+, jak zrobić dobre wrażenie na innych.

Jak zapisać się do Akademii 30+?
www.akademia30plus.pl

Przeczytaj także

Opinie

Sprawdź się

Wybierz poziom

Jakie zwierzęta spotkasz w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym?

 

Najczęściej czytane