stat

Akademia Letnia. Dobry nauczyciel - lepszy uczeń

  • 30 czerwca - 7 lipca
  • Gdańsk

W dniach 30.06-07.07.2019 r. w Gdańsku 20-tu nauczycieli z całej Polski weźmie udział w VIII edycji projektu organizowanego przez Fundację Centrum Solidarności. Akademia Letnia jest niestandardowym szkoleniem skierowanym do nauczycieli szkół średnich(liceów, techników), mającym na celu podwyższenie kwalifikacji nauczycieli poprzez uczestnictwo w warsztatach wykorzystujących różnorodne dziedziny nauki w nauczaniu historii lat 1956-1990.

Zagadnienia z historii Polski realizowane podczas zajęć znajdują swoje odzwierciedlenia w nowych podstawach programowych kształcenia ogólnego z historii dla czteroletnich liceów i pięcioletnich techników; mających obowiązywać od roku szkolnego 2019/2020.

LV - Proces przejmowania władzy przez komunistów w Polsce (1944-1948).
LVI - Stalinizm w Polsce i jego erozja.
LVII - Polska w latach 1957-1981.
LVIII - Dekada 1981-1989.

Akademia Letnia zawiera blok zajęć poświęconych zasadom komunikacji werbalnej i niewerbalnej w relacji nauczyciel - uczeń.

Siedmiodniowy kurs obejmuje 40 godzin zajęć. Podczas wykładów oraz warsztatów realizowane będą zagadnienia dotyczące m.in.:
- totalitaryzmu,
- kryzysów i przełomów społeczno-politycznych (Polskie Miesiące),
- opozycji antykomunistycznej,
- historii ruchu społecznego a następnie NSZZ "Solidarność",
- represji wobec Kościoła i duchowieństwa,
- gospodarki centralnie sterowanej i socjalistycznej kultury i sztuki,
- roli emigracji i kultury niezależnej,
- infografiki historycznej; wykorzystywania obrazu i filmu w nauczaniu historii,
- edukacji w miejscach pamięci, przybliżającej ikonosferę Gdańska i ważne dla jego
współczesnej historii obiekty (sala BHP, ECS) oraz miejsca (teren Stoczni Gdańskiej - obecnie
teren postoczniowy),
- spotkania i rozmowy z uczestnikami - świadkami przełomowych wydarzeń najnowszej historii Polski.

Wykładowcami są eksperci i pasjonaci w swoich dziedzinach m.in. prof. dr hab. Krzysztof Kornacki, dr Jacek Friedrich czy dr Katarzyna Maniewska.

Organizatorem VIII Edycji Akademii Letniej jest Fundacja Centrum Solidarności.
Współorganizatorem jest Ośrodek Pamięć i Przyszłość we Wrocławiu.
Projekt realizowany przy współpracy Fundacji Promocji Solidarności.

Opinie

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Informacje

Reklama

Sprawdź się

Wybierz poziom

Sosna zwyczajna: