• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła

Autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej - warsztat otwarty

Gdańska Wyższa Szkołą Humanistyczna zaprasza na bezpłatny otwarty warsztat
"Autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej". Warsztat organizowany jest w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2013.

Odbiorcy: osoby przygotowujące się do rozmowy kwalifikacyjnej, które pragną profesjonalnie przygotować się do spotkania z potencjalnym pracodawcą

Program:
1. Sztuka powitania
2. Właściwe zachowanie
3. Ubiór
4. Przygotowanie merytoryczne do rozmowy
5. Najczęściej zadawane pytania i propozycje odpowiedzi na nie, zakazane pytania
6. Pytania zadawane pracodawcy
7. Błędy popełniane podczas rozmowy

Liczba uczestników: 12 osób
Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w warsztacie.

Zapisy są przyjmowane w terminie do 17 listopada włącznie.
Zgłoszenia należy składać drogą mailową na adres: biurokarier@gwsh.gda.pl z dopiskiem
"ŚTP - Rozmowa kwalifikacyjna".
W treści maila proszę podać następujące informacje: imię, nazwisko oraz dane kontaktowe (telefon, adres mailowy) osoby zgłaszanej.
Uwaga! Przyjmowane będą wyłącznie zgłoszenia zawierające wszystkie powyżej wymienione dane.

Lista uczestników warsztatu: w celu potwierdzenia udziału w spotkaniu skontaktujemy się telefonicznie z każdą osobą, która prześle swoje zgłoszenie.

Opinie

Sprawdź się

Wybierz poziom

Co to jest oskoła?

 

Najczęściej czytane