stat
Impreza już się odbyła
PATRONAT

Balt Military Expo 2012 (2 opinie)

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XII Bałtyckich Targach Militarnych BALT MILITARY EXPO, które odbędą się w dniach 27-29 czerwca 2012 r. w Centrum Targowym MTG SA w Gdańsku. Patronat Honorowy nad Targami sprawuje Minister Obrony Narodowej.

Targi BALT-MILITARY-EXPO są ściśle związane z morzem i wybrzeżem. Koncentrują się na tematyce militarnej, bezpieczeństwa i ratownictwa. Dedykowane są Marynarce Wojennej RP, innym rodzajom wojsk oraz formacjom Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Marynarka Wojenna RP i pozostałe rodzaje sił zbrojnych znajdują się w trakcie realizacji programu na lata 2009 - 2018. Kontynuowane są procesy modernizacji Straży Granicznej, Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Siły zbrojne i formacje bezpieczeństwa państwa oczekują na oferty producentów uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia oraz zapraszają do udziału w procesach modernizacyjnych.

Program targów

27 czerwca - środa (godz. 10:00-17:00)

09:00 - 17:00
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa" NATCON (Naval Technology Conference).
Organizator: Akademia Marynarki Wojennej, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej SA.

10:00 - 16:00
Konferencja "Synergia działań warunkiem poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym".
Organizator: Wydział Ruchu Drogowego KW Policji w Gdańsku

10:00 - 16:00
Prezentacja jednostek pływających Marynarki Wojennej i Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

10:00 - 17:00
Wystawa "Muzeum Westerplatte. Uzbrojenie Wojska Polskiego II RP"
Organizator: Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Westerplatte, Fundacja Wojskowości Polskiej i Fundacja Muzeum Lądowej Obrony Wybrzeża.

10:00 - 17:00
Pokaz działania Samobieżnego Ładunku Niszczącego SŁN GŁUPTAK
Organizator: Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej, Hala B stoisko B.21.

10:00 - 17:00
Prezentacje Wystawców na scenie:

14:00 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. "Sarcass - system wsparcia planowania i kierowania akcją ratowniczą na morzu"

14:30 Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych "Prace badawcze Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych prowadzone na rzecz systemu obronnego Państwa"

15:00 Akademia Marynarki Wojennej -"Moduł do wielowymiarowej fizycznie obserwacji i rozpoznania podwodnego"

10:00 - 17:00
Doradztwo, konsultacje i porady prawne w zakresie ochrony informacji niejawnych, biznesowych oraz danych osobowych.
Organizator: Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych

11:00 - 11:30
Pokazy akcji ratowniczych i prezentacja sprzętu - ratownictwo drogowe
Organizator: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

11:00 - 17:00
Wizyta oficjalnych delegacji zagranicznych.

11:00
Wizyta Zastępców Komendantów Oddziałów ds. Logistyki Straży Granicznej.

11:40 - 12:00
Koncert i pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej RP

12:00
Ceremonia otwarcia Targów BALT-MILITARY-EXPO/ RESCUE EXPO. Z udziałem Pana Tomasza Siemoniaka - Ministra Obrony Narodowej

12:45 - 13:00
Pokaz Sprawności bojowej Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Gdańsku.

13:00 - 14:00
Uroczystość z okazji 30-lecia istnienia OBR CTM S.A. Organizator: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.

13:00 - 15:00
Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Akademią Marynarki Wojennej a Hutą Stalowa Wola, sala 3A/ impreza zamknięta obowiązują zaproszenia

13:00 - 16:00
Otwarte Seminarium "Nowoczesne źródła zasilania dla zastosowań militarnych".
Organizator: Instytut Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej.

14:30
Prezentacja Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych "Prace badawcze Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych prowadzone na rzecz systemu obronnego Państwa"

14:45 - 15:15
Spotkanie Ministra Obrony Narodowej z wystawcami

15:30
Pokaz dynamiczny abordażu statku w ruchu na Zatoce Gdańskiej w celu odbicia zakładników
Jednostka Specjalna GROM impreza zamknięta, obowiązują zaproszenia

28 czerwca - czwartek (godz. 10.00-17.00)


09:40 - 17:00
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa" NATCON (Naval Technology Conference).
Organizator: Akademia Marynarki Wojennej, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.

10:00 - 17:00
Doradztwo, konsultacje i porady prawne w zakresie ochrony informacji niejawnych, biznesowych oraz danych osobowych.
Organizator: Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych

10:00 - 17:00
Pokaz działania Samobieżnego Ładunku Niszczącego SŁN GŁUPTAK
Organizator: Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej, Hala B stoisko B.21.

10:00 - 17:00
Konferencja naukowo-szkoleniowa ALERT 2012 "Procedury medycynie ratunkowej".
Organizator: Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników Medycznych.

10:00 - 17:00 Prezentacje Wystawców na scenie:

13:00 Flytronic Sp. z o.o. - "Możliwości obserwacyjne systemu opartego o samolot bezzałogowy FlyEye"

13:30 Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o. - "Wykorzystanie trenażerów do szkolenia żołnierzy na przykładzie trenażera wielkokalibrowego karabinu maszynowego TR-12,7 WKM PS umieszczonego na platformie do symulacji stanów morza"

14:00 WORKS 11 - "Kompleksowy system bezpieczeństwa i ochrony portów"

14:30 Stocznia Remontowa NAUTA S.A. - Remont okrętu - muzeum ORP "Błyskawica" jako przykład działań konserwatorsko - restauratorskich mających na celu ratowanie spuścizny myśli technicznej budowy okrętów przy wykorzystaniu oryginalnych technologii i metod lat trzydziestych

15:00 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych "Demonstrator technologii bezzałogowego pojazdu nawodnego (USV) wykonany w ramach projektu badawczo-rozwojowego nr OR00010612"

10:00 - 14:30
Konferencja "Synergia działań warunkiem poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym".
Organizator: Wydział Ruchu Drogowego KW Policji w Gdańsku

10:00 - 16:00
Prezentacja jednostek pływających Marynarki Wojennej i Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

10:00 - 17:00
Wystawa Modelarstwa Okrętowego.

10:00 - 17:00
Wystawa "Muzeum Westerplatte. Uzbrojenie Wojska Polskiego II RP". Organizator: Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Westerplatte, Fundacja Wojskowości Polskiej i Fundacja Muzeum Lądowej Obrony Wybrzeża.

10:30 - 15:00
Wizyta attaché wojskowych akredytowanych w Polsce

11:00
Wizyta Zastępców Komendantów Oddziałów ds. Logistyki Straży Granicznej.

11:00 - 13:00
Walne Zgromadzenie Członków Krajowej Izby Gospodarki Morskiej.
Organizator: Krajowa Izba Gospodarki Morskiej

11:30 - 15:00
Wizyta oficjalnych delegacji zagranicznych.

13:30 - 14:00
Pokazy ratownictwa i prezentacja sprzętu - ratownictwo wysokościowe
Organizator: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni.

13:00 - 17:00
Seminarium "Aparaty nurkowe w operacjach wojskowych"
Organizator: Technika Podwodna Sp. z o.o. z Warszawy

14:15
Konferencja "Nowoczesne rozwiązania nawigacyjne i systemy sterowania
na okręty wojenne, oferowane przez koncern Northrop Grumman Sperry Marine" Sala Nr A.3.

16:10 - 16:30
Koncert w wykonaniu Orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej

16:30
Ceremonia wręczenia nagród:
· Grand Prix im. Kontradmirała Xawerego Czernickiego
· Dowódcy Marynarki Wojennej
· Rektora - Komendanta Akademii Marynarki Wojennej
· Komendanta Głównego PSP
· Komendanta Głównego Policji
· Komendanta Głównego Straży Granicznej
· Prezesa Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju
· Prezesa Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych

18:00 - 19:00
Pokaz działań antyterrorystycznych i ratowniczych na wodach Morskiego Portu Gdynia.
Organizator: Urząd Morski w Gdyni.

29 czerwca - piątek (dz. 10.00-16.00)


09:30 - 13:00
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa" NATCON (Naval Technology Conference).
Organizator: Akademia Marynarki Wojennej, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej SA

10:00 - 14:00
Konferencja naukowo-szkoleniowa ALERT 2012 "Procedury w medycynie ratunkowej".
Organizator: Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników Medycznych

10:00 - 16:00
Doradztwo, konsultacje i porady prawne w zakresie ochrony informacji niejawnych, biznesowych oraz danych osobowych.
Organizator: Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych

10:00 - 16:00
Pokaz działania Samobieżnego Ładunku Niszczącego SŁN GŁUPTAK
Organizator: Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej, Hala B stoisko B.21.

10:00 - 16:00
Wystawa "Muzeum Westerplatte. Uzbrojenie Wojska Polskiego II RP".
Organizator: Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Westerplatte, Fundacja Wojskowości Polskiej i Fundacja Muzeum Lądowej Obrony Wybrzeża

10:00 - 16:00
Wystawa Modelarstwa Okrętowego

10:00 - 16:00
Prezentacja jednostek pływających Marynarki Wojennej i Morskiego Oddziału Straży Granicznej

11:00 - 12:00
Seminarium "SARCASS i jego ewolucja. Ocena możliwości zastosowania, oczekiwania, oraz tendencje rozwojowe"
Organizator: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej SA.

12:50 - 13:00
Seminarium "Identyfikacja śladowych substancji chemicznych za pomocą zjawiska Ramana"
Organizator: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej SA.

11:30 - 12:00
Pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej

12:00 - 12:30
Pokazy ratownictwa i prezentacja sprzętu - Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza
Organizator: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku

Przeczytaj także

Informacja o biletach

  • Bilet normalny
    10 zł
Cena zakupu biletu: 10 zł
Parking: 10 zł
Katalog targowy: 30 zł

Opinie (2)

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Informacje

Reklama

Sprawdź się

Wybierz poziom

Chmury zbudowane są z: