stat
Impreza już się odbyła
PATRONAT

Balt Military Expo 2012 (2 opinie)

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XII Bałtyckich Targach Militarnych BALT MILITARY EXPO, które odbędą się w dniach 27-29 czerwca 2012 r. w Centrum Targowym MTG SA w Gdańsku. Patronat Honorowy nad Targami sprawuje Minister Obrony Narodowej.

Targi BALT-MILITARY-EXPO są ściśle związane z morzem i wybrzeżem. Koncentrują się na tematyce militarnej, bezpieczeństwa i ratownictwa. Dedykowane są Marynarce Wojennej RP, innym rodzajom wojsk oraz formacjom Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Marynarka Wojenna RP i pozostałe rodzaje sił zbrojnych znajdują się w trakcie realizacji programu na lata 2009 - 2018. Kontynuowane są procesy modernizacji Straży Granicznej, Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Siły zbrojne i formacje bezpieczeństwa państwa oczekują na oferty producentów uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia oraz zapraszają do udziału w procesach modernizacyjnych.

Program targów

27 czerwca - środa (godz. 10:00-17:00)

09:00 - 17:00
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa" NATCON (Naval Technology Conference).
Organizator: Akademia Marynarki Wojennej, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej SA.

10:00 - 16:00
Konferencja "Synergia działań warunkiem poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym".
Organizator: Wydział Ruchu Drogowego KW Policji w Gdańsku

10:00 - 16:00
Prezentacja jednostek pływających Marynarki Wojennej i Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

10:00 - 17:00
Wystawa "Muzeum Westerplatte. Uzbrojenie Wojska Polskiego II RP"
Organizator: Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Westerplatte, Fundacja Wojskowości Polskiej i Fundacja Muzeum Lądowej Obrony Wybrzeża.

10:00 - 17:00
Pokaz działania Samobieżnego Ładunku Niszczącego SŁN GŁUPTAK
Organizator: Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej, Hala B stoisko B.21.

10:00 - 17:00
Prezentacje Wystawców na scenie:

14:00 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. "Sarcass - system wsparcia planowania i kierowania akcją ratowniczą na morzu"

14:30 Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych "Prace badawcze Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych prowadzone na rzecz systemu obronnego Państwa"

15:00 Akademia Marynarki Wojennej -"Moduł do wielowymiarowej fizycznie obserwacji i rozpoznania podwodnego"

10:00 - 17:00
Doradztwo, konsultacje i porady prawne w zakresie ochrony informacji niejawnych, biznesowych oraz danych osobowych.
Organizator: Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych

11:00 - 11:30
Pokazy akcji ratowniczych i prezentacja sprzętu - ratownictwo drogowe
Organizator: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

11:00 - 17:00
Wizyta oficjalnych delegacji zagranicznych.

11:00
Wizyta Zastępców Komendantów Oddziałów ds. Logistyki Straży Granicznej.

11:40 - 12:00
Koncert i pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej RP

12:00
Ceremonia otwarcia Targów BALT-MILITARY-EXPO/ RESCUE EXPO. Z udziałem Pana Tomasza Siemoniaka - Ministra Obrony Narodowej

12:45 - 13:00
Pokaz Sprawności bojowej Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Gdańsku.

13:00 - 14:00
Uroczystość z okazji 30-lecia istnienia OBR CTM S.A. Organizator: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.

13:00 - 15:00
Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Akademią Marynarki Wojennej a Hutą Stalowa Wola, sala 3A/ impreza zamknięta obowiązują zaproszenia

13:00 - 16:00
Otwarte Seminarium "Nowoczesne źródła zasilania dla zastosowań militarnych".
Organizator: Instytut Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej.

14:30
Prezentacja Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych "Prace badawcze Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych prowadzone na rzecz systemu obronnego Państwa"

14:45 - 15:15
Spotkanie Ministra Obrony Narodowej z wystawcami

15:30
Pokaz dynamiczny abordażu statku w ruchu na Zatoce Gdańskiej w celu odbicia zakładników
Jednostka Specjalna GROM impreza zamknięta, obowiązują zaproszenia

28 czerwca - czwartek (godz. 10.00-17.00)


09:40 - 17:00
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa" NATCON (Naval Technology Conference).
Organizator: Akademia Marynarki Wojennej, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.

10:00 - 17:00
Doradztwo, konsultacje i porady prawne w zakresie ochrony informacji niejawnych, biznesowych oraz danych osobowych.
Organizator: Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych

10:00 - 17:00
Pokaz działania Samobieżnego Ładunku Niszczącego SŁN GŁUPTAK
Organizator: Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej, Hala B stoisko B.21.

10:00 - 17:00
Konferencja naukowo-szkoleniowa ALERT 2012 "Procedury medycynie ratunkowej".
Organizator: Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników Medycznych.

10:00 - 17:00 Prezentacje Wystawców na scenie:

13:00 Flytronic Sp. z o.o. - "Możliwości obserwacyjne systemu opartego o samolot bezzałogowy FlyEye"

13:30 Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o. - "Wykorzystanie trenażerów do szkolenia żołnierzy na przykładzie trenażera wielkokalibrowego karabinu maszynowego TR-12,7 WKM PS umieszczonego na platformie do symulacji stanów morza"

14:00 WORKS 11 - "Kompleksowy system bezpieczeństwa i ochrony portów"

14:30 Stocznia Remontowa NAUTA S.A. - Remont okrętu - muzeum ORP "Błyskawica" jako przykład działań konserwatorsko - restauratorskich mających na celu ratowanie spuścizny myśli technicznej budowy okrętów przy wykorzystaniu oryginalnych technologii i metod lat trzydziestych

15:00 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych "Demonstrator technologii bezzałogowego pojazdu nawodnego (USV) wykonany w ramach projektu badawczo-rozwojowego nr OR00010612"

10:00 - 14:30
Konferencja "Synergia działań warunkiem poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym".
Organizator: Wydział Ruchu Drogowego KW Policji w Gdańsku

10:00 - 16:00
Prezentacja jednostek pływających Marynarki Wojennej i Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

10:00 - 17:00
Wystawa Modelarstwa Okrętowego.

10:00 - 17:00
Wystawa "Muzeum Westerplatte. Uzbrojenie Wojska Polskiego II RP". Organizator: Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Westerplatte, Fundacja Wojskowości Polskiej i Fundacja Muzeum Lądowej Obrony Wybrzeża.

10:30 - 15:00
Wizyta attaché wojskowych akredytowanych w Polsce

11:00
Wizyta Zastępców Komendantów Oddziałów ds. Logistyki Straży Granicznej.

11:00 - 13:00
Walne Zgromadzenie Członków Krajowej Izby Gospodarki Morskiej.
Organizator: Krajowa Izba Gospodarki Morskiej

11:30 - 15:00
Wizyta oficjalnych delegacji zagranicznych.

13:30 - 14:00
Pokazy ratownictwa i prezentacja sprzętu - ratownictwo wysokościowe
Organizator: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni.

13:00 - 17:00
Seminarium "Aparaty nurkowe w operacjach wojskowych"
Organizator: Technika Podwodna Sp. z o.o. z Warszawy

14:15
Konferencja "Nowoczesne rozwiązania nawigacyjne i systemy sterowania
na okręty wojenne, oferowane przez koncern Northrop Grumman Sperry Marine" Sala Nr A.3.

16:10 - 16:30
Koncert w wykonaniu Orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej

16:30
Ceremonia wręczenia nagród:
· Grand Prix im. Kontradmirała Xawerego Czernickiego
· Dowódcy Marynarki Wojennej
· Rektora - Komendanta Akademii Marynarki Wojennej
· Komendanta Głównego PSP
· Komendanta Głównego Policji
· Komendanta Głównego Straży Granicznej
· Prezesa Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju
· Prezesa Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych

18:00 - 19:00
Pokaz działań antyterrorystycznych i ratowniczych na wodach Morskiego Portu Gdynia.
Organizator: Urząd Morski w Gdyni.

29 czerwca - piątek (dz. 10.00-16.00)


09:30 - 13:00
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa" NATCON (Naval Technology Conference).
Organizator: Akademia Marynarki Wojennej, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej SA

10:00 - 14:00
Konferencja naukowo-szkoleniowa ALERT 2012 "Procedury w medycynie ratunkowej".
Organizator: Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników Medycznych

10:00 - 16:00
Doradztwo, konsultacje i porady prawne w zakresie ochrony informacji niejawnych, biznesowych oraz danych osobowych.
Organizator: Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych

10:00 - 16:00
Pokaz działania Samobieżnego Ładunku Niszczącego SŁN GŁUPTAK
Organizator: Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej, Hala B stoisko B.21.

10:00 - 16:00
Wystawa "Muzeum Westerplatte. Uzbrojenie Wojska Polskiego II RP".
Organizator: Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Westerplatte, Fundacja Wojskowości Polskiej i Fundacja Muzeum Lądowej Obrony Wybrzeża

10:00 - 16:00
Wystawa Modelarstwa Okrętowego

10:00 - 16:00
Prezentacja jednostek pływających Marynarki Wojennej i Morskiego Oddziału Straży Granicznej

11:00 - 12:00
Seminarium "SARCASS i jego ewolucja. Ocena możliwości zastosowania, oczekiwania, oraz tendencje rozwojowe"
Organizator: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej SA.

12:50 - 13:00
Seminarium "Identyfikacja śladowych substancji chemicznych za pomocą zjawiska Ramana"
Organizator: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej SA.

11:30 - 12:00
Pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej

12:00 - 12:30
Pokazy ratownictwa i prezentacja sprzętu - Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza
Organizator: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku

Przeczytaj także

Informacja o biletach

  • Bilet normalny
    10 zł
Cena zakupu biletu: 10 zł
Parking: 10 zł
Katalog targowy: 30 zł

Opinie (2)

Dodaj opinię
Walczymy z przemocą słownąKasujemy opinie obraźliwe i nie na temat

Dodaj opinię

Odpowiedz

Dodając opinię akceptujesz regulamin dodawania opinii.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Trojmiasto.pl Sp. z o.o.. Szczegóły przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności.

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Sprawdź się

Wybierz poziom

Jakie ssaki żyją w Bałtyku?