stat
Wydarzenie już się odbyło

Baltic Youth Camp 2019

Wszyscy zgadzamy się, że młodzież jest decydentem jutra. Dlatego też angażowanie młodzieży w pytania dotyczące przyszłości ma kluczowe znaczenie dla budowania poczucia odpowiedzialności, przynależności i jedności.

Mimo to młodzież wydaje się być na niskim szczeblu w regionie Morza Bałtyckiego. W wielu krajach udział młodych wyborców jest niski, a w kilku krajach brakuje narzędzi, instytucji i środków finansowych dla młodych polityków.

Dlatego też współpraca subregionalna państw nadbałtyckich wraz z Unią Miast Bałtyckich, Euroregionem Bałtyk i Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku, przy wsparciu PA Kultura, zapoczątkowała inicjatywę na rzecz zwiększenia uczestnictwa młodzieży w regionie Morza Bałtyckiego poprzez zaproszenie młodzieży na inspirujący Obóz Młodzieżowy Regionu Morza Bałtyckiego 2019. Obóz odbędzie się w dniach poprzedzających doroczne forum strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego w Gdańsku 2019 roku. Trzydziestu uczestników obozu młodzieżowego weźmie udział w dorocznym forum, aby głos młodzieży znalazł się w centrum strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego. Podczas obozu będziemy rozwijać i pisać Deklarację Młodzieży Bałtyckiej - pisemne podsumowanie pomysłów i przemyśleń uczestników młodzieżowych. Deklaracja zostanie przedstawiona politykom i interesariuszom w ostatnim dniu obozu młodzieżowego oraz na dorocznym forum EUSBSR.

Obóz młodzieżowy zgromadzi młodzież z regionu Morza Bałtyckiego w celu promowania zrozumienia kulturowego i poczucia wspólnoty w regionie. Obóz będzie stanowił forum do dyskusji i dyskusji, na którym młodzież będzie mogła dyskutować na tematy ważne dla przyszłości regionu i podnosić świadomość w zakresie jego zrównoważonego rozwoju. Agenda 2030 i jej cele zrównoważonego rozwoju (SDG) zostaną podkreślone ze szczególnym uwzględnieniem SDG 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja. Będziemy przyglądać się cyrkulacji i wymianie handlowej jako części rozwiązania pozwalającego na osiągnięcie celu 12 SDG.

Opinie

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Sprawdź się

Wybierz poziom

Jakie nietypowe rośliny można znaleźć w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym?