• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła

Buddy - poznaj kumpla z Ukrainy

Projekt Buddy to sposób na znalezienie kumpla wśród lokalnej społeczności dla osób, które przyjechały ostatnio z Ukrainy do Trójmiasta. Głównym celem wydarzenia jest pomoc ukraińskim sąsiadom w zadomowieniu się w Trójmieście. 

8 września - 20 grudnia 2022, godz. 20:30

Online
Wstęp wolny
O co chodzi w projekcie Buddy?

Buddy to kumpel opiekun osoby pochodzącej z Ukrainy. Jego zadaniem jest wsparcie konkretnej osoby w tym, czego aktualnie potrzebuje, w zależności od tego, z czym się boryka. Kumpel to także osoba, z którą można spędzić czas towarzysko, wyjść na pizzę, do kina, pójść na spacer, porozmawiać na różne tematy, a przy tym poćwiczyć język polski i angielski. Kumpel to przewodnik, przybliżający trójmiejski świat. Życie w Polsce z buddym u boku ma stać się po prostu łatwiejsze.

Poznaj swojego Buddyego w czasie speed friendingu

Speed friending to rodzaj towarzyskiej zabawy, w czasie której uczestnicy dostają karty do gry z pytaniami i na podstawie odpowiedzi są później parowani. Każdy uczestnik spotkania ma 5 minut na rozmowę z daną osobą. Po tym czasie następuje zmiana stolików, by konwersacja była możliwa z każdym. Ten krótki czas ma pozostawić niedosyt, po to, by rozmówcy chcieli się znowu spotkać. Cel jest taki, by nie tylko się poznać i zawrzeć szybką przyjaźń, a dać początek dłuższej znajomości. 

Speed friending odbędzie się 18 sierpnia w O4 Coworking w godzinach popołudniowych. O szczegółach uczestnicy zostaną poinformowani mailowo. 

Kto może zgłosić się do projektu? 

Poza osobami, które pracują w O4 Coworking i w Olivii Centre  w projekcie mogą wziąć udział:
mieszkańcy Gdańska i okolic, którzy chcą nieść pomoc i wesprzeć inicjatywę 
osoby ukraińskiego pochodzenia, które aktualnie mieszkają w Gdańsku i w okolicach.

Jak wziąć udział w projekcie?

Zostań Buddym! 
Zgłoś się do projektu: info@o4.network 

Znajdź kumpla!
Jesteś osobą z Ukrainy?
Znasz kogoś, kto chciałby wziąć udział w projekcie? Daj mu znać!  
Zgłoś się do projektu: info@o4.network 

Na zgłoszenia czekamy do 12 sierpnia.

Ilość miejsc ograniczona. 


[ENGLISH]

The Buddy project is a way to find a buddy among the local community for people who have recently come from Ukraine to the Tri-City. The main goal of the event is to help Ukrainian neighbors settle in the Tri-City.

What is Buddy all about?

Buddy is a friend a support system to a person from Ukraine. Their assignment is to help a specific person with whatever they need support with, all depending on the individuals needs. A buddy is also a companion in social events, perfect to take out for a pizza, to the cinema, for going on a walk, talk about a bunch of stuff, and while at it practice polish and english skills. A buddy is a guide along the meandering tricity roads. A life in Poland with a buddy by your side is bound to be easier. 

Meet your Buddy during a speed friending session

Speed friending is a form of a social game, during which participants are given question cards, and based on the answers they are paired up. Each player gets 5 minutes to carry out a conversation with another person. After the time is up, they move on to the next table antil there are no more left. The short time given is premeditated, so as to leave you hungry for more discussions and possibly a meeting in the future. An introduction and a quick friendship is not the sole goal, but rather to initiate a long lasting friendship. 

The Speed Friending session will take place on 18th August at O4 Coworking during the afternoon. Participants will be informed via email.

Who can participate in the project? 

Except the people working at O4 and Olivia Centre, the event is also open to:
citizens of Gdańsk and the surrounding area, who want to offer a helping hand and support this initiative. Ukrianians, who currently live in Gdańsk and he surrounding area.

How to sign up?

Become a Buddy!
How to become a buddy to a Ukrainian friend
Sign up by writing an email to info@o4.network

Find a Buddy!
Are you from Ukraine and need some assistance? Do you know someone who would benefit from participating in this project? Let them know!
Sign up by sending an email to info@o4.network

Were waiting for your email until 12th August. 

Theres a limit of people who can participate.

Opinie

Sprawdź się

Wybierz poziom

Larwa żaby trawnej to:

 

Najczęściej czytane