• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła

Debata miejska woda #1

Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na pierwsze spotkanie w ramach projektu: Debaty miejskie.

Podstawowym celem jest prezentacja wielowymiarowego spojrzenia na tematy dla nas ważne, szczególnie o charakterze społeczno-przestrzennym a także wspólna dyskusja.

Panel rozpocznie pięć 10 minutowych prezentacji o tematyce:

- Samorząd a woda
- w prezentacji poruszony zostanie temat działań jakie podejmują władze miasta lub gminy w związku z gospodarką wodną oraz gdzie w tych działania jest miejsce np. dla artystów. Miasta i gminy, czyli samorządy lokalne, zarządzają zasobami wodnymi w granicach swojego terytorium. Ich rola jest znacząca - wydają decyzje środowiskowe dla realizowanych inwestycji, zarządzają spółkami odpowiedzialnymi za gospodarowanie wodą, a także przyjmują szereg dokumentów, w których ta gra pierwszo - lub drugoplanową rolę.

- NGO a woda - w prezentacji poruszony zostanie temat działalności Fundacji MARE. Fundacja MARE to jedyna organizacja pożytku publicznego w Polsce, której działania skupiają się wyłącznie na ochronie ekosystemów morskich, ze szczególnym naciskiem na ochronę ekosystemu Morza Bałtyckiego. Głównymi obszarami jej działalności są tematy związane z odpadami morskimi, w tym również sieciami widmo, niebezpiecznymi wrakami na dnie Bałtyku oraz zrównoważonym rybołówstwem. Ponadto, jednym z najważniejszych zadań Fundacji MARE jest edukacja i uwrażliwianie społeczeństwa na potrzebę ochrony środowiska Morza Bałtyckiego. Aby ta edukacja była skuteczna, niezbędny jest atrakcyjny i angażujący przekaz, a sama wiedza naukowa powinna być przedstawiona w interesującej formie. Z tego powodu, w ramach swojej działalności, Fundacja MARE często i chętnie współpracuje ze środowiskami artystycznymi. Kultura i sztuka są niezwykle bliskie misji fundacji, ponieważ razem stanowią jeden z najważniejszych nośników idei. W czasie prezentacji prelegentka przybliży słuchaczom działalność Fundacji MARE oraz przedstawi szczegóły współprac z artystami i korzyści płynące z ogromnego zaangażowania środowiska artystycznego w propagowanie idei proekologicznych.

- Hydro-sztuka - Artystka podzieli się kreatywnym spojrzeniem na kryzys klimatyczny i koncepcję odpadu, przybliży temat jakości wody nie tylko tej w Bałtyku, ale wszystkich mórz, rzek, oceanów na Ziemi. Przytoczy przykłady praktycznego i artystycznego zastosowania nieużywanych ubrań, które każdy z nas ma gdzieś na dnie swojej szafy. Wspólnie rzucimy pozytywne światło na mroczne wizje przyszłości i zainspirujemy do działań proekologicznych motywowanych zachwytem przyrodą zamiast lękiem przed katastrofą.

- Kobiety w branży morskiej - w prezentacji poruszony zostanie temat roli i znaczenia kobiet w branży morskiej. Przede wszystkim poruszony zostanie temat maskulinizacji branży morskiej i związanej z tym alienacji kobiet. Panelistka spróbuje także odpowiedzieć na pytania jakie znaczenie ma w tej branży różnorodność płci oraz przybliży znaczenie badaczek i naukowczyń dla rozwoju branży.

a po wykładach rozpoczniemy otwartą dyskusję.

Naszymi gośćmi będą:

- mgr Sandra Żukowska -
doktorantka w Zakładzie Rozwoju Regionalnego na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego prowadząca badania z zakresu gospodarki morskiej.
- Aleksandra Fijałkowska - związana ze spółką Rumia Invest Park oraz Fundacją Instytut Metropolitalny
- Patrycja Nowakowska - biolożka morza, specjalistka ds. ochrony środowiska morskiego w Fundacji MARE.
- Linda Lemon - artystka w nurcie hydro-sztuki

Współorganizatorem wydarzenia jest Nabałtyckie Centrum Kultury.

Opinie

Sprawdź się

Wybierz poziom

Jony mogą mieć ładunek:

 

Najczęściej czytane