• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Do szkolnej toalety tylko w asyście nauczyciela?

Wioleta Stolarska
2 lutego 2023 (artykuł sprzed 1 roku) 
Opinie (552)
Kiedy uczeń może skorzystać z toalety szkolnej? Kiedy uczeń może skorzystać z toalety szkolnej?

W gdańskim IX LO uczeń, który chce w czasie lekcji skorzystać z toalety, musi zgłosić to nauczycielowi ze stosownym uzasadnieniem, a jeśli uzyska zgodę, pójdzie tam razem z nim. Takie procedury wprowadzono w placówce na mocy rozporządzenia dyrektora o "korzystaniu z toalet szkolnych podczas lekcji".Gdzie szukać pomocy psychologicznej w Trójmieście?


Czy w razie konieczności skorzystania z toalety w czasie lekcji uczniowi powinien towarzyszyć nauczyciel?

Kiedy uczeń może skorzystać z toalety szkolnej? Jak się okazuje, nie zawsze wtedy, kiedy ma taką potrzebę. W IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku (I ZSO w Gdańsku) zgodnie z rozporządzeniem dyrektora szkoły jedynie "system przerw w szkole pozwala na bezproblemowe korzystanie z toalet".

Według rozporządzenia "o korzystaniu z toalet", jeśli uczeń ma "wskazanie lekarskie", może skorzystać z toalety w czasie lekcji. Co jeśli uczeń takiego pozwolenia od lekarza nie ma?

W tej "nagłej potrzebie" uczeń może pójść do toalety, ale w asyście nauczyciela. Kto pełni opiekę nad resztą klasy w tym czasie? Pomaga dyrektor lub osoba z sekretariatu (po telefonie od nauczyciela). Każdą prośbę o skorzystanie z toalety nauczyciel zgodnie z rozporządzeniem ma rozpatrywać indywidualnie.

- Rada Rodziców naszej szkoły rozpoczęła rozmowy z dyrekcją już we wrześniu 2022 r. Rozporządzenie zostało wprowadzone przez dyrekcję szkoły w maju 2022 r. i było skierowane do nauczycieli, którzy zostali przymuszeni/zmuszeni do łamania prawa, gdyż zakaz wychodzenia do toalety podczas zajęć lekcyjnych jest łamaniem prawa, jakie wynika z konstytucji. Już na pierwszym zebraniu Rady Rodziców doszło do burzliwej dyskusji na ten temat. Kilkoro z rodziców zgłosiło niechęć swoich dzieci do uczęszczania do szkoły w związku z tym zakazem. Oczywistym jest, że wprowadzone restrykcje powodują niepotrzebny stres, dyskomfort psychiczny - mówi Wojciech Widzicki, przewodniczący prezydium Rady Rodziców.
Usunięto kamery zainstalowane w szkolnych łazienkach Usunięto kamery zainstalowane w szkolnych łazienkach
  • Zarządzenie dyrektora IX LO w sprawie korzystania z toalet.
  • Zarządzenie dyrektora IX LO w sprawie korzystania z toalet.

Uczniowie w liceum "mentalnie traktowani jak przedszkolaki"Przyznaje, że nie dla każdego z uczniów takie rozporządzenie może być problemem, jednak - jak podkreśla - wśród młodzieży ze szkoły również pojawiało się oburzenie i niezrozumienie całej sytuacji, a również troska dla kolegów i koleżanek.

- Szczególnie męska część środowiska uczniowskiego wskazywała na koleżanki, które muszą wstać na lekcji, by opowiedzieć i uzasadnić, dlaczego potrzebują wyjść do toalety. Uważamy, że to zarządzenie poza niezgodnością z prawem nie ma nic wspólnego z funkcją wychowawczą i edukacyjną szkoły. Na pewno nie w ten sposób powinno się zadbać o bezpieczeństwo uczniów w szkole. My, rodzice, budujemy latami w naszych dzieciach samodzielność, odpowiedzialność za własne czyny, po czym trafiają do liceum, gdzie mentalnie są traktowani jak przedszkolaki. Budzi to w nas niezgodę i brak zaufania do dyrekcji - dodaje.
W związku z tym, że rozmowy z dyrekcją na temat zakazów szkolnych nie przynosiły żadnego efektu, Rada Rodziców 12 grudnia 2022 r. postanowiła złożyć skargę do organu prowadzącego szkołę oraz do Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Za wystosowaniem skargi głosowało 22 z 25 obecnych na zebraniu członków Rady Rodziców uprawnionych do głosowania. Pozostałe 3 osoby wstrzymały się od głosu.

Najlepsze licea i technika w rankingu Najlepsze licea i technika w rankingu "Perspektyw" 2023
O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, który jako organ prowadzący sprawuje nadzór nad placówkami w zakresie niepedagogicznym.

- To dyrektor szkoły, zgodnie z Prawem oświatowym, wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę. Każdorazowo jednak WRS kontroluje i odpowiada na wszystkie zgłoszenia i skargi, które dotyczą funkcjonowania szkoły czy podejmowanych w niej decyzji - poinformował Patryk Rosiński z biura prasowego gdańskiego magistratu.
Modlą się na przerwach między lekcjami. Dyrektor: mogą, jeśli respektują statut Modlą się na przerwach między lekcjami. Dyrektor: mogą, jeśli respektują statut

Dyrektor: Dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniówO to, dlaczego konieczna jest "asysta" nauczyciela w czasie wizyty ucznia w toalecie, zapytaliśmy też dyrektor IX LO w Gdańsku.

- Zarządzenie w sprawie korzystania z toalet szkolnych podczas lekcji zostało wprowadzone 16 maja 2022 r. Na początku tego roku szkolnego odbyła się na ten temat konsultacja zarówno z pracownikami szkoły, przedstawicielem Rady Rodziców, jak i przewodniczącym Samorządu Szkolnego. Pomimo początkowych głosów niezadowolenia podczas wspomnianych rozmów udało się przekonać wszystkich przedstawicieli, że wprowadzone zmiany są konieczne. Decyzja o wprowadzeniu nadzoru została podyktowana obawą przed sytuacjami bezpośrednio zagrażającymi zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów. Z toalet można bez problemu korzystać w trakcie przerw, które w zależności od godziny trwają od 5 do 30 minut - poinformowała Małgorzata Solowska, dyrektor IX LO w Gdańsku (I ZSO w Gdańsku).

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (552)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Pomorska Noc Naukowców

wykład, warsztaty, konferencja

ŚwiatłoSiła Festiwal Foto - Video

warsztaty, spotkanie, spacer

Tajemnica Zaginionego Rękopisu - escape room

120 zł
gry

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Która roślina posiada podziemną łodygę?

 

Najczęściej czytane