Wiadomości

stat

Dofinansowanie do szkolnej wyprawki? Złóż wniosek

Zgodnie z ministerialnym programem "Wyprawka szkolna 2014" nie tylko osoby z niskimi dochodami mogą ubiegać się o dofinansowanie na zakup szkolnych podręczników i materiałów edukacyjnych.
Zgodnie z ministerialnym programem "Wyprawka szkolna 2014" nie tylko osoby z niskimi dochodami mogą ubiegać się o dofinansowanie na zakup szkolnych podręczników i materiałów edukacyjnych. fot. Artur Bissari/KFP

Nie tylko osoby o niskich dochodach, ale też rodziny wielodzietne, rodzice dzieci niepełnosprawnych, autystycznych, czy dzieci z upośledzeniem umysłowym mogą starać się o dofinansowanie do szkolnej wyprawki. Wysokość zwrotów za koszty związane z zakupem podręczników i materiałów edukacyjnych oscyluje w przedziale od 175 do 770 zł.



Czy słyszałeś(łaś) kiedyś o ministerialnym dofinansowaniu do wyprawki szkolnej?

tak - to program stary jak świat, ciężko o nim nie wiedzieć

28%

tak, ale nie orientowałem(łam) się nawet, kto może starać się o dofinansowanie

19%

nie, nie wiedziałem(łam), że coś takiego w ogóle istnieje

53%
"Wyprawka szkolna" to rządowy program wspierający rodziców i uczniów, który realizowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej od 12 lat. Osoby, które się do niego zakwalifikują, mogą liczyć na zwrot części kosztów poniesionych przy zakupie podręczników szkolnych, a w niektórych przypadkach także materiałów edukacyjnych. Należy podkreślić, że program ten jest kierowany także do osób, które przekraczają kryterium dochodowe - 539 złotych netto na jedną osobę w rodzinie.

Dochód - kryterium ważne, ale nie decydujące

O dofinansowanie mogą ubiegać się, bez względu na kryterium dochodowe, również rodziny wielodzietne - posiadające minimum 3 dzieci, rodzice dzieci niepełnosprawnych oraz rodziny, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, m.in. dzieci będące w trudnej sytuacji życiowej.

Zgodnie z ustawą, dofinansowanie na zakup podręczników przysługuje uczniom klas: II, III i VI szkoły podstawowej, klasy III szkoły ponadgimnazjalnej, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej drugiego stopnia, klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy III liceum plastycznego, klasy III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, a także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem, z upośledzeniem umysłowym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Wysokość dofinansowania

Kwoty dofinansowania w roku szkolnym 2014/2015 będą wynosić: do 225 zł w kl. II-III szkoły podstawowej, do 325 zł w kl. VI szkoły podstawowej, do 350 zł w przypadku uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, Zespołem Aspargera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujący kształcenie w gimnazjum. Do 390 zł dofinansowania mogą otrzymać dzieci kl. III zasadniczej szkoły zawodowej, a do 445 zł uczniowie kl. III szkoły ponadgimnazjalnej. W przypadku korzystania przez uczniów niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, wysokość pomocy może wynosić do 770 zł w szkole podstawowej, do 607 zł w gimnazjum. Pełna tabela dofinansowań dostępna jest na stronie MEN.

Potrzebne dokumenty

Aby skorzystać z programu, należy złożyć wniosek o dofinansowanie - najlepiej bezpośrednio u dyrektora danej placówki, lub w sekretariacie szkolnym.

W przypadku rodzin, które przekroczyły kryterium dochodowe, do wniosku należy dołączyć uzasadnienie ze wskazaniem powodu, dla którego ubiegamy się o dofinansowanie - np. rodzice dziecka niepełnosprawnego, czy rodzina wielodzietna. Rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego powinny złożyć też oświadczenie o wysokości dochodów oraz zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych. Niezbędny jest też dowód zakupu podręczników edukacyjnych - czyli faktura VAT, rachunek lub paragon.

Do kiedy składać wnioski?

Terminy są różne dla każdego samorządu. W Sopocie na złożenie dokumentów mamy czas do 10 września, w Gdańsku do 12 września, w Gdyni do 15 września.

Kiedy spodziewać się zwrotu?

Zwrotów części poniesionych na zakup podręczników i pomocy edukacyjnych kosztów ministerstwo planuje dokonać najpóźniej do 17 listopada 2014 r. Do tego czasu, zgodnie z założeniem MEN, środki powinny zostać przekazane na rachunek bankowy szkoły.

W ubiegłym roku szkolnym z dofinansowania do wyprawki szkolnej skorzystało 2 144 uczniów z Gdańska (wysokość dofinansowania sięgnęła ponad 560 tys. zł), 997 uczniów z Gdyni (na kwotę ok. 352 tys. zł) oraz 113 uczniów z sopockich szkół (ok. 24 tys. zł).

Opinie (37) 2 zablokowane

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Sprawdź się

Poziom:

Jakie jest największe bogactwo naturalne Pomorza?