Wiadomości

stat

Dyrektorzy wystawią oceny? Kuratorium: chodzi o dobro ucznia

Kto wystawi oceny uczniom na świadectwach?
Kto wystawi oceny uczniom na świadectwach? fot. Krzysztof Mystkowski/KFP

Trwa dziewiąty dzień strajku w oświacie. Tymczasem w szkołach zbliża się termin wystawiania ocen końcowych. Szczególnie w klasach maturalnych, gdzie zajęcia kończą się 26 kwietnia, na wystawienie ocen i zwołanie rad klasyfikacyjnych zostały cztery dni. Bez strajkujących nauczycieli jest to niemożliwe, jednak jak informuje kuratorium oświaty w tak szczególnej sytuacji może zastąpić ich dyrektor, którego "obowiązkiem jest przeprowadzenie wszystkich czynności wynikających z organizacji roku szkolnego".Kto może wystawiać oceny końcowe uczniów?

tylko nauczyciel prowadzący przedmiot 46%
inny nauczyciel, ale prowadzący ten sam przedmiot 5%
wychowawca 3%
dyrektor szkoły 16%
osoby wyznaczone przez kuratorium 6%
kilka z powyższych 24%
zakończona Łącznie głosów: 1366
W Trójmiejskich placówkach od 8 kwietnia większość zajęć dydaktycznych jest zawieszona. Nauczyciele nie prowadzą lekcji, a co za tym idzie nie wystawiają ocen. Najtrudniejsza sytuacja jest w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych, gdzie według rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej 26 kwietnia powinno odbyć się zakończenie zajęć.

Aby do tego doszło, w kwietniu nauczyciele powinni wystawić oceny końcowe i zwołać rady pedagogiczne, które klasyfikują uczniów do ukończenia nauki w szkole średniej. W wielu placówkach jednak jeszcze do tego nie doszło ze względu na prowadzony strajk. Jak wiadomo również, bez ukończenia szkoły średniej uczniowie nie mogą podejść do egzaminów maturalnych.

Czytaj też: Bez świadectwa nie będzie matury. Co z ocenami dla uczniów szkół średnich?

Zastępstwo w wystawianiu ocen?Z prośbą o pomoc dyrektorzy zwrócili się do kuratorium. To wyjaśnia z kolei, że w sytuacji wystąpienia akcji strajkowej dyrektor szkoły powinien przypomnieć nauczycielom termin, w którym należy ustalić roczne oceny klasyfikacyjne.

- Dyrektor szkoły, jako przewodniczący rady pedagogicznej, powinien zawiadomić wszystkich nauczycieli, strajkujących i niestrajkujących, o terminie posiedzenia rady pedagogicznej, zwoływanej w celu podjęcia uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów (art. 69 ust. 5 i 6 ustawy - Prawo oświatowe) - czytamy w oświadczeniu pomorskiego kuratorium oświaty.
Jak wyjaśnia kuratorium, według ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych kierownik zakładu pracy, czyli szkoły, nie może być w czasie strajku ograniczony w pełnieniu obowiązków - w tym przypadku obowiązkiem dyrektora szkoły jest przeprowadzenie wszystkich czynności wynikających z organizacji roku szkolnego.

- W przypadku, gdy nauczyciele strajkujący nie ustalą rocznych ocen, dyrektor powinien upoważnić innego nauczyciela do ustalenia tych ocen - informuje kuratorium.
Według kuratorium "strajk uniemożliwiający przystąpienie uczniów do egzaminów zewnętrznych narusza poręczone konstytucyjnie prawo do nauki, która do ukończenia 18 roku życia jest obowiązkowa (art. 70 ust. 1 Konstytucji RP)". Dodatkowo zgodnie z art. 5 o prawie oświatowym "Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów".

Opinie (345) 5 zablokowanych

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Sprawdź się

Wybierz poziom

Klimat na pomorzu określa się jako: