• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Edukacja zróżnicowana w XXI w.

21 kwietnia 2022 (artykuł sprzed 1 roku) 

- Zależy nam na całościowym rozwoju każdego dziecka na miarę jego możliwości i potencjału. Taką możliwość daje nam edukacja spersonalizowana - pozwala na zindywidualizowane traktowanie zarówno w klasie, jak i w relacjach z nauczycielem czy tutorem. Kiedy przestają działać uwarunkowania płci, można wychowywać dzieci do wolności i kreatywności osobistej, niezależnie od stereotypów panujących w społeczeństwie - mówią specjaliści ze Szkół Podstawowych Fregata w Gdańsku, z którymi porozmawialiśmy o współczesnych wyzwaniach w edukacji i wizji nauczania w szkole.Dlaczego Edukacja zróżnicowana w XXI wieku, czy taka forma ma w dzisiejszych czasach jeszcze sens? Dlaczego tak właściwie osobno?

Jacek Naliwajek, dyrektor Szkoły Podstawowej dla Chłopców Fregata: - Podział Szkół Fregata na szkoły dla chłopców i dziewcząt wynika z naszego podejścia do edukacji. Podział nie jest dla nas celem samym w sobie. Punktem wyjścia jest w naszym wypadku edukacja spersonalizowana. Uważamy, że każdy uczeń jest wyjątkową i niepowtarzalną osobą. Tak postawiona teza stawia przed nami konieczność szukania narzędzi i metod, które pozwolą naszym uczniom osiągnąć pełen rozwój ich możliwości i zdolności. Wieloletnie doświadczenia szkół prowadzących edukację zróżnicowaną na świecie, ale także w Polsce, dają nam potwierdzenie, że proponowane w naszych szkołach rozwiązania pozwalają na realizację naszego podstawowego celu - pomaganiu towarzyszeniu uczniom w ich osobistym tempie rozwoju.

Monika Wierzbicka, dyrektor Szkoły Podstawowej dla Dziewcząt Fregata: - Odpowiedź jest właściwie prosta: bo zależy nam na całościowym rozwoju każdego dziecka na miarę jego możliwości i potencjału. Taką możliwość daje nam edukacja spersonalizowana - pozwala na zindywidualizowane traktowanie zarówno w klasie, jak i w relacjach z nauczycielem czy tutorem. Kiedy przestają działać uwarunkowania płci, można wychowywać dzieci do wolności i kreatywności osobistej, niezależnie od stereotypów panujących w społeczeństwie.
Badania wykazują (Duru-Bellat, 1995), że podział na "zachowania męskie" i "zachowania żeńskie" pojawia się dopiero w środowisku mieszanym. Dziewczynki porównując siebie z grupą przeciwną, rozwijają taki obraz siebie, który pasuje do kobiecego stereotypu - modelu funkcjonującego w społeczeństwie. Tym samym nasilają się różnice w postawach między chłopcami a dziewczętami, również w zakresie obieranych ścieżek zawodowych. Tymczasem gdy obie te płcie uczą się oddzielnie, chłopców częściej niż ich rówieśników z grup mieszanych interesują języki obce, biologia czy teatr. Dziewczynki natomiast - przedmioty ścisłe, takie jak fizyka czy technologia.

Czy naprawdę w Europie Zachodniej są nadal takie szkoły? W Polsce chyba też nie mówi się głośno o takiej formie edukacji?

Arkadiusz Duchliński, członek Zarządu Stowarzyszenia SKWER: - Są i co ważne doskonale sobie radzą. Szkoły realizujące model edukacji zróżnicowanej zrzeszone są w organizacji Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Zróżnicowanych. Jako Fregata współpracujemy z tymi szkołami, czego efektem była m.in. Międzynarodowa Konferencja "Twoje Dzieci Będą Zmieniały Świat", której byliśmy współorganizatorami. Jednym z prelegentów był wówczas Pan Dyrektor szkoły The Heights w Potomac w stanie Maryland, który mówił o tym, jak takie szkoły jak nasze radzą sobie w Stanach Zjednoczonych.

W wielu krajach, np. USA, Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii, szkoły edukacji zróżnicowanej stanowią oczywisty element oferty edukacyjnej. Najczęściej należą do najlepszych szkół w danym mieście, regionie i kraju.

Także w Polsce szkoły realizujące edukację zróżnicowaną funkcjonują w wielu miastach. To m.in. szkoły: w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, czy we Wrocławiu. Łącznie jest już 12 takich placówek. Część z nich wykształciło już pierwszych absolwentów. Ich wyniki pokazują, że realizowany przez nas model edukacji przynosi wspaniałe owoce.

Zanim przejdziemy do waszych wyników. Czym w praktyce różnią się zajęcia w Szkołach Fregata od zajęć w szkołach koedukacyjnych?

Monika Wierzbicka : - W naszych szkołach chłopców uczą panowie, a dziewczęta - panie. Pozwala nam to dostosować najlepszy sposób komunikacji z uczniami. Proponujemy optymalne metody dydaktyczne odpowiednie dla potrzeb chłopców i dziewcząt. Zwracamy uwagę na cechy specyficzne dla danej płci i osiąganie dojrzałości przy mniejszym ryzyku ich zaburzenia (szczególnie w wieku dojrzewania). Dziewczęta dojrzewają szybciej niż chłopcy i znacznie wcześniej są gotowe do poznawania i uczenia się trudniejszych rzeczy. W szkole dla dziewcząt uczennice nie muszą "czekać", aż dogonią je chłopcy, ale mogą się uczyć zgodnie z tempem swojego rozwoju.

Naszym celem jest stworzenie możliwości przełamania stereotypów społecznych na temat obszarów zainteresowania uczniów właściwych dla danej płci. Najlepszym przykładem był tu wynik naszych uczennic w kuratoryjnym konkursie informatycznym - do etapu rejonowego dostało się 98 uczestników z czego zaledwie 13 uczennic z całego województwa pomorskiego, a w tym 5 naszych! To dla nas najlepszy dowód, że stereotypy można przełamywać.


Czy Fregata jest szkołą świecką?

Arkadiusz Duchliński: - To prawda, Fregata to inicjatywa świecka. Nasze placówki, obie szkoły, ale także dwa przedszkola w Gdańsku są prowadzone przez Stowarzyszenie Kulturalne Wspierania Edukacji i Rozwoju SKWER. To Stowarzyszenie rodziców, którzy 12 lat temu podjęli decyzję, aby stworzyć placówki edukacyjne, które będą przedłużeniem ich domu rodzinnego, gdzie wychowanie dziecka będzie szło w parze z wysokim poziomem edukacji.

Może dlatego, że w Trójmieście nie było wówczas takich szkół, postanowiliśmy wziąć sprawy w swoje ręce i stworzyć coś wyjątkowego. To była trudna i wymagająca praca, ale efekt jest taki, że dziś w przedszkolach i szkołach Fregaty uczy się blisko 400 dzieci. Jesteśmy stowarzyszeniem świeckim, jednak wartości chrześcijańskie są dla nas bardzo ważne. W obu naszych szkołach są kaplice, a nasi uczniowie w pełni wolności mogą korzystać z obecności kapłana.

No to przejdźmy do konkretów. Z Fregaty wyszły już pierwsze roczniki absolwentów. Jak wyglądały ich wyniki?

Marcin Borejko, prezes Stowarzyszenia SKWER: - Tak, szkołę dla chłopców ukończyły już trzy roczniki absolwentów, szkołę dla dziewcząt - jeden. Nasze wyniki potwierdzają, że edukacja zróżnicowana pozwala optymalnie wykorzystać potencjał tkwiący w młodych ludziach. W ostatnim rankingu Trojmiasto.pl nasza szkoła dla chłopców zajęła 10 miejsce wśród szkół podstawowych w Trójmieście (za okres 2020-21) i 6 miejsce w Gdańsku (za okres 2019-21). Także szkoła dla dziewcząt, która wykształciła jeden rocznik absolwentek (rocznik 2020), uzyskała świetne wyniki z egzaminu ósmoklasisty. Dla nas to szczególny powód do dumy, ponieważ nasze szkoły nie prowadzą egzaminów wstępnych. Do naszych szkół zapraszamy wszystkich - nie zakładamy weryfikacji negatywnej. Dla nas powodem do dumy jest każdy absolwent, który dostanie się do wymarzonej szkoły średniej - prestiżowego liceum, ale także szkoły branżowej, w której będzie mógł realizować swoje pasje.

* możliwość dodania komentarzy lub jej brak zależy od decyzji firmy zlecającej artykuł

Miejsca

 

Wydarzenia

Kongres Smart Metropolia 2023

konferencja

Dzień Kariery BALTEXPO

targi

XII. Europejskie Forum Nowych Idei

3500 - 4500 zł
konferencja, forum

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Nagrzane od podłoża powietrze:

 

Najczęściej czytane