• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Edukacja zróżnicowana w XXI w.

21 kwietnia 2022 (artykuł sprzed 2 lat) 

- Zależy nam na całościowym rozwoju każdego dziecka na miarę jego możliwości i potencjału. Taką możliwość daje nam edukacja spersonalizowana - pozwala na zindywidualizowane traktowanie zarówno w klasie, jak i w relacjach z nauczycielem czy tutorem. Kiedy przestają działać uwarunkowania płci, można wychowywać dzieci do wolności i kreatywności osobistej, niezależnie od stereotypów panujących w społeczeństwie - mówią specjaliści ze Szkół Podstawowych Fregata w Gdańsku, z którymi porozmawialiśmy o współczesnych wyzwaniach w edukacji i wizji nauczania w szkole.Dlaczego Edukacja zróżnicowana w XXI wieku, czy taka forma ma w dzisiejszych czasach jeszcze sens? Dlaczego tak właściwie osobno?

Jacek Naliwajek, dyrektor Szkoły Podstawowej dla Chłopców Fregata: - Podział Szkół Fregata na szkoły dla chłopców i dziewcząt wynika z naszego podejścia do edukacji. Podział nie jest dla nas celem samym w sobie. Punktem wyjścia jest w naszym wypadku edukacja spersonalizowana. Uważamy, że każdy uczeń jest wyjątkową i niepowtarzalną osobą. Tak postawiona teza stawia przed nami konieczność szukania narzędzi i metod, które pozwolą naszym uczniom osiągnąć pełen rozwój ich możliwości i zdolności. Wieloletnie doświadczenia szkół prowadzących edukację zróżnicowaną na świecie, ale także w Polsce, dają nam potwierdzenie, że proponowane w naszych szkołach rozwiązania pozwalają na realizację naszego podstawowego celu - pomaganiu towarzyszeniu uczniom w ich osobistym tempie rozwoju.

Monika Wierzbicka, dyrektor Szkoły Podstawowej dla Dziewcząt Fregata: - Odpowiedź jest właściwie prosta: bo zależy nam na całościowym rozwoju każdego dziecka na miarę jego możliwości i potencjału. Taką możliwość daje nam edukacja spersonalizowana - pozwala na zindywidualizowane traktowanie zarówno w klasie, jak i w relacjach z nauczycielem czy tutorem. Kiedy przestają działać uwarunkowania płci, można wychowywać dzieci do wolności i kreatywności osobistej, niezależnie od stereotypów panujących w społeczeństwie.
Badania wykazują (Duru-Bellat, 1995), że podział na "zachowania męskie" i "zachowania żeńskie" pojawia się dopiero w środowisku mieszanym. Dziewczynki porównując siebie z grupą przeciwną, rozwijają taki obraz siebie, który pasuje do kobiecego stereotypu - modelu funkcjonującego w społeczeństwie. Tym samym nasilają się różnice w postawach między chłopcami a dziewczętami, również w zakresie obieranych ścieżek zawodowych. Tymczasem gdy obie te płcie uczą się oddzielnie, chłopców częściej niż ich rówieśników z grup mieszanych interesują języki obce, biologia czy teatr. Dziewczynki natomiast - przedmioty ścisłe, takie jak fizyka czy technologia.

Czy naprawdę w Europie Zachodniej są nadal takie szkoły? W Polsce chyba też nie mówi się głośno o takiej formie edukacji?

Arkadiusz Duchliński, członek Zarządu Stowarzyszenia SKWER: - Są i co ważne doskonale sobie radzą. Szkoły realizujące model edukacji zróżnicowanej zrzeszone są w organizacji Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Zróżnicowanych. Jako Fregata współpracujemy z tymi szkołami, czego efektem była m.in. Międzynarodowa Konferencja "Twoje Dzieci Będą Zmieniały Świat", której byliśmy współorganizatorami. Jednym z prelegentów był wówczas Pan Dyrektor szkoły The Heights w Potomac w stanie Maryland, który mówił o tym, jak takie szkoły jak nasze radzą sobie w Stanach Zjednoczonych.

W wielu krajach, np. USA, Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii, szkoły edukacji zróżnicowanej stanowią oczywisty element oferty edukacyjnej. Najczęściej należą do najlepszych szkół w danym mieście, regionie i kraju.

Także w Polsce szkoły realizujące edukację zróżnicowaną funkcjonują w wielu miastach. To m.in. szkoły: w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, czy we Wrocławiu. Łącznie jest już 12 takich placówek. Część z nich wykształciło już pierwszych absolwentów. Ich wyniki pokazują, że realizowany przez nas model edukacji przynosi wspaniałe owoce.

Zanim przejdziemy do waszych wyników. Czym w praktyce różnią się zajęcia w Szkołach Fregata od zajęć w szkołach koedukacyjnych?

Monika Wierzbicka : - W naszych szkołach chłopców uczą panowie, a dziewczęta - panie. Pozwala nam to dostosować najlepszy sposób komunikacji z uczniami. Proponujemy optymalne metody dydaktyczne odpowiednie dla potrzeb chłopców i dziewcząt. Zwracamy uwagę na cechy specyficzne dla danej płci i osiąganie dojrzałości przy mniejszym ryzyku ich zaburzenia (szczególnie w wieku dojrzewania). Dziewczęta dojrzewają szybciej niż chłopcy i znacznie wcześniej są gotowe do poznawania i uczenia się trudniejszych rzeczy. W szkole dla dziewcząt uczennice nie muszą "czekać", aż dogonią je chłopcy, ale mogą się uczyć zgodnie z tempem swojego rozwoju.

Naszym celem jest stworzenie możliwości przełamania stereotypów społecznych na temat obszarów zainteresowania uczniów właściwych dla danej płci. Najlepszym przykładem był tu wynik naszych uczennic w kuratoryjnym konkursie informatycznym - do etapu rejonowego dostało się 98 uczestników z czego zaledwie 13 uczennic z całego województwa pomorskiego, a w tym 5 naszych! To dla nas najlepszy dowód, że stereotypy można przełamywać.


Czy Fregata jest szkołą świecką?

Arkadiusz Duchliński: - To prawda, Fregata to inicjatywa świecka. Nasze placówki, obie szkoły, ale także dwa przedszkola w Gdańsku są prowadzone przez Stowarzyszenie Kulturalne Wspierania Edukacji i Rozwoju SKWER. To Stowarzyszenie rodziców, którzy 12 lat temu podjęli decyzję, aby stworzyć placówki edukacyjne, które będą przedłużeniem ich domu rodzinnego, gdzie wychowanie dziecka będzie szło w parze z wysokim poziomem edukacji.

Może dlatego, że w Trójmieście nie było wówczas takich szkół, postanowiliśmy wziąć sprawy w swoje ręce i stworzyć coś wyjątkowego. To była trudna i wymagająca praca, ale efekt jest taki, że dziś w przedszkolach i szkołach Fregaty uczy się blisko 400 dzieci. Jesteśmy stowarzyszeniem świeckim, jednak wartości chrześcijańskie są dla nas bardzo ważne. W obu naszych szkołach są kaplice, a nasi uczniowie w pełni wolności mogą korzystać z obecności kapłana.

No to przejdźmy do konkretów. Z Fregaty wyszły już pierwsze roczniki absolwentów. Jak wyglądały ich wyniki?

Marcin Borejko, prezes Stowarzyszenia SKWER: - Tak, szkołę dla chłopców ukończyły już trzy roczniki absolwentów, szkołę dla dziewcząt - jeden. Nasze wyniki potwierdzają, że edukacja zróżnicowana pozwala optymalnie wykorzystać potencjał tkwiący w młodych ludziach. W ostatnim rankingu Trojmiasto.pl nasza szkoła dla chłopców zajęła 10 miejsce wśród szkół podstawowych w Trójmieście (za okres 2020-21) i 6 miejsce w Gdańsku (za okres 2019-21). Także szkoła dla dziewcząt, która wykształciła jeden rocznik absolwentek (rocznik 2020), uzyskała świetne wyniki z egzaminu ósmoklasisty. Dla nas to szczególny powód do dumy, ponieważ nasze szkoły nie prowadzą egzaminów wstępnych. Do naszych szkół zapraszamy wszystkich - nie zakładamy weryfikacji negatywnej. Dla nas powodem do dumy jest każdy absolwent, który dostanie się do wymarzonej szkoły średniej - prestiżowego liceum, ale także szkoły branżowej, w której będzie mógł realizować swoje pasje.

* możliwość dodania komentarzy lub jej brak zależy od decyzji firmy zlecającej artykuł

Miejsca

 

Reklama

Statystyki

Wydarzenia

Festiwal Dobrego Porodu VI

15 zł
warsztaty, spotkanie, konferencja, targi

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Fizjoterpia Pediatryczna

250 zł
warsztaty, konferencja

Let's Grow Gdańsk: Konfrontacje!

spotkanie, konferencja

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Które miasto nie leży w województwie pomorskim?

 

Najczęściej czytane