• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport
Skopiowano

Egzamin ósmoklasisty 2022. Poznaliśmy arkusze zadań z matematyki

Wioleta Stolarska
25 maja 2022, godz. 07:00 
Opinie (60)
aktualizacja: godz. 13:15 (25 maja 2022)
 • Początek egzaminów ósmoklasisty
 • Początek egzaminów ósmoklasisty
 • Początek egzaminów ósmoklasisty
 • Początek egzaminów ósmoklasisty
 • Początek egzaminów ósmoklasisty
 • Początek egzaminów ósmoklasisty
 • Początek egzaminów ósmoklasisty
 • Początek egzaminów ósmoklasisty
 • Początek egzaminów ósmoklasisty
 • Początek egzaminów ósmoklasisty
 • Początek egzaminów ósmoklasisty

Środa to drugi dzień egzaminów ósmoklasisty 2022. Tym razem uczniowie do rozwiązania będą mieli zadania z matematyki. 1 lipca 2022 zostaną ogłoszone oficjalne wyniki egzaminów. Z kolei rekrutacja do szkół średnich na rok szkolny 2022/2023 już trwa.Aktualizacja godz. 13:00

Centralna Komisja Egzaminacyjna właśnie opublikowała tegoroczne arkusze z egzaminu ósmoklasisty z matematyki.

Uczniowie musieli wypełnić arkusz składający się z 20 stron. Na egzaminie pojawiły się m.in. zadania związane z osią liczbową, obliczaniem kątów w trójkącie, wyliczeniem obwodu i pola trapezu czy objętości graniastosłupa. Nie zabrakło też zadań z arytmetyki.Aktualizacja godz. 10:00

Egzamin z matematyki trwa 100 minut, ale pierwsi uczniowie wychodzili ze sprawdzianu już nawet po 40 minutach.

- Ale banał ta matma.- Matma totalnie ezz, skończone w 50 minut


Jaki przedmiot uważasz za najtrudniejszy na egzaminie ósmoklasisty?

Egzamin ósmoklasisty 2022 trwa od 24 do 26 maja. Uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej sprawdzą swoją wiedzę z zakresu języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

We wtorek o godz. 9 uczniowie przystępują do egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Na rozwiązanie zadań będą mieli 100 minut. Arkusz egzaminacyjny z matematyki składa się z jednej części. Znajdują się w niej zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte.

Czytaj też: Egzamin ósmoklasisty 2022. Motyw przyjaźni na sprawdzianie z polskiego

Egzamin ósmoklasisty 2022 - jak wygląda egzamin?Co można zabrać na egzamin ósmoklasisty? CKE sprecyzowała listę rzeczy, które można wnieść na salę.

- Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu
długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania
rozwiązań (odpowiedzi) - czytamy w Komunikacie o materiałach i przyborach pomocniczych w 2022 r.

Na egzaminie potrzebujesz:
 • czarnego długopisu lub pióra (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych),
 • linijki (tylko na matematyce).

Nie możesz wnieść na sale i korzystać z:
 • kalkulatora,
 • smartfona i innych środków komunikacji zdalnej,
 • ołówków, gumki do mazania - rysunki na matematyce wykonujemy długopisem.

Ile punktów można zdobyć na egzaminie ósmoklasisty?

Arkusz z języka polskiego składa się z 12-17 zadań zamkniętych (12-17 punktów) oraz 5-9 zadań otwartych łącznie z wypracowaniem (28-36 punktów). Łącznie uczeń rozwiązując 17-26 zadań, może zdobyć od 40 do 53 punktów.

Arkusz z matematyki składa się z 19-23 zadań. Uczeń łącznie może zdobyć od 28 do 32 punktów.

Z egzaminu ósmoklasisty z języków obcych można zdobyć maksymalnie 55 punktów.

Czytaj też: Które licea najefektywniej uczą w Trójmieście? Ranking wskaźnika EWD

Egzamin ósmoklasisty 2022. Kiedy wyniki?Egzamin ósmoklasisty ma charakter obowiązkowy - każdy uczeń VIII klasy musi wziąć udział w testach, żeby ukończyć szkołę podstawową. W odróżnieniu od matury 2022 egzaminy nie mają określonego progu zdawalności - minimalnego wyniku, który uczeń musi uzyskać. Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

1 lipca 2022 zostaną ogłoszone oficjalne wyniki egzaminów ósmoklasisty, a tydzień później - 8 lipca - osoby, które podeszły do egzaminu, otrzymają zaświadczenia o wynikach szczegółowych, które uwzględnią procentową punktację oraz wynik w skali centylowej dla każdego z przedmiotów.

- Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78 proc. punktów możliwych do zdobycia (wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało 73 proc. wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało 27 proc. zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami uczniów w całym kraju - wyjaśnia Centralna Komisja Egzaminacyjna.
Czytaj też: Uczniowie z Ukrainy to kolejny egzamin dla polskiej oświaty? "Brakuje rozwiązań"

Kiedy dodatkowy egzamin ósmoklasisty 2022?Uczniowie, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie będą w stanie przystąpić do testów, będą musieli stawić się w kolejnym miesiącu. Sesję zaplanowano w terminie od 13 do 15 czerwca - egzaminy odbędą się w takiej samej kolejności - młodzież zacznie od języka polskiego, następnie przystąpi do testu z matematyki i skończy, sprawdzając swoje umiejętności z języka obcego.

Czytaj też: Korepetycje - pomoc w nauce czy ambicje rodziców? "Chętnych nie brakuje"

Rekrutacja do szkół średnich na rok szkolny 2022/2023Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. W Trójmieście rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 rozpoczęła się 16 maja 2022 r. i jest przeprowadzana w formie elektronicznej przy użyciu internetowego systemu.

Ranking szkół średnich w Trójmieście. Najlepsze licea i technika 2022Jak wygląda harmonogram rekrutacji?
 • od 16.05.2022 godz. 08:00 do 20.06.2022 godz. 15:00 - Rejestracja i składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
 • od 16.05.2022 godz. 08:00 do 31.05.2022 godz. 15:00 - Składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów wstępnych, dwujęzycznych, międzynarodowych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego oraz oddziałów wymagających indywidualnych predyspozycji
 • od 01.06.2022 do 13.06.2022 - Przeprowadzenie sprawdzianów kompetencji językowych, predyspozycji językowych, uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej. Dokładne terminy znajdują się na stronie danej szkoły, która prowadzi takie oddziały.
 • 17.06.2022 godz. 08:00 - Publikacja wyników sprawdzianów kompetencji językowych, predyspozycji językowych, uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej
 • od 24.06.2022 godz. 10:00 do 13.07.2022 14:00 - Wprowadzanie osiągnięć - Uczniowie ósmych klas szkół podstawowych samodzielnie wprowadzają do systemu oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz informacje o innych osiągnięciach odnotowanych na świadectwie. Osiągnięcia uczniów gdyńskich publicznych szkół wprowadzają ich macierzyste szkoły.
 • od 24.06.2022 godz. 10:00 do 13.07.2022 godz. 15:00 - Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
 • od 24.06.2022 godz. 10:00 do 13.07.2022 godz. 15:00 - Możliwość zmiany decyzji dotyczącej wyboru szkół i oddziałów. W celu wprowadzenia zmian we wniosku należy udać się do szkoły pierwszego wyboru z jednym z rodziców/opiekunów prawnych lub skontaktować się ze szkołą, aby zwrócić się do komisji o anulowanie złożonego wniosku, wprowadzić do systemu nowe informacje, wydrukować i podpisać nowy wniosek oraz złożyć go wraz z wymaganymi dokumentami w nowej szkole pierwszego wyboru.
 • 21.07.2022 godz. 14:00 - Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia
 • od 22.07.2022 godz. 08:00 do 28.07.2022 godz. 15:00 - Potwierdzanie woli podjęcia nauki. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 • 29.07.2022 14:00 - Publikacja list przyjętych

Opinie wybrane


wszystkie opinie (60)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Wystawa o kosmosie "Kosmopark"

wystawa, warsztaty

Szekspir: Rozgrzewka!

improwizacje, teatr dla dzieci, warsztaty, spotkanie

Warsztaty: Przywództwo sytuacyjne

warsztaty

Ogłoszenia polecane

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Grzyby jadalne to: