• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport
Skopiowano

Egzamin ósmoklasisty 2022. "Angielski był banalny"

Wioleta Stolarska
26 maja 2022, godz. 07:00 
Opinie (18)
aktualizacja: godz. 13:07 (26 maja 2022)
Czwartek to ostatni dzień egzaminów ósmoklasistów 2022. Czwartek to ostatni dzień egzaminów ósmoklasistów 2022.

Język polski i matematyka już za nimi. Czwartek to ostatni dzień egzaminów ósmoklasistów 2022. Uczniowie zmierzyli się tym razem ze sprawdzianem z języka obcego, który jak przekonywali był "banalny". Znamy już arkusze egzaminacyjne CKE.Aktualizacja godz. 13.00

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała arkusze z egzaminu ósmoklasisty 2022 z języka obcego. Większość uczniów po wyjściu z sal przekonywała, że sprawdzian był "banalny".

Zobacz arkusz z egzaminu ósmoklasisty 2022 z języka angielskiego.

Zobacz arkusze z egzaminu ósmoklasisty 2022 z języków obcych.

Jedno z najbardziej punktowanych zadań na egzaminie z języka angielskiego dotyczyło napisania e-maila do kolegi z informacją, że zepsuł się telefon.

Aktualizacja godz. 10:20

Pierwsi ósmoklasiści egzamin z języka obcego mają już za sobą. Z ich relacji wynika, że sprawdzian nie sprawił im większych problemów. Dłuższą formą wypowiedzi był list do kolegi z Anglii o zepsutym telefonie.

- Wyszłam po 35 minutach, gdyby nie zadania na słuchanie, skończyłabym po 25 minutach. Było okropnie łatwe - czytamy relacje w mediach społecznościowych.
- Napisałam już angielski i szczerze liczę na 100 proc., bo łatwy był.Czy korzystasz z nauki języka obcego w szkole językowej/na kursie itp.?

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego rozpocznie się 26 maja 2022 roku o godz. 9. Na rozwiązanie wszystkich zadań uczniowie będą mieli 90 minut.

W przeciwieństwie do dwóch poprzednich dni egzaminacyjnych, tym razem jest miejsce na pewną dowolność. Uczniowie mogą wybrać sobie jeden z języków, z którego chcą zdawać egzamin. Obok języka angielskiego, który jest zdecydowanie najczęściej wybieranym przez uczniów, na egzaminie ósmoklasisty można zdawać też niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański oraz włoski.

Arkusz egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego składa się zarówno z zadań zamkniętych, jak i otwartych. Ósmoklasiści będą musieli zmierzyć się także z napisaniem dłuższej wypowiedzi pisemnej.

Arkusz z języka angielskiego dzieli się na poszczególne części:
 • Rozumienie ze słuchu,
 • znajomość funkcji językowych,
 • rozumienie tekstów pisanych,
 • znajomość środków językowych,
 • wypowiedź pisemna.

Egzamin ósmoklasisty 2022. Obniżone wymagania egzaminacyjneZe względu na pandemię i naukę zdalną, podobnie jak w ubiegłym roku, egzamin ósmoklasisty przeprowadzany jest zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi, a nie z podstawą programową kształcenia ogólnego. Oznacza to, że obniżone zostały wymagania egzaminacyjne. Co się zmieniło?

Zmniejszono liczbę zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać maksymalnie 55 punktów (o 5 mniej niż przed 2021 rokiem). Maksymalna liczba punktów za zadania zamknięte to 34, a za zadania otwarte - 21.

Egzamin ósmoklasisty 2022. Kiedy wyniki?Egzamin ósmoklasisty ma charakter obowiązkowy - każdy uczeń VIII klasy musi wziąć udział w testach, żeby ukończyć szkołę podstawową. W odróżnieniu od matury 2022 egzaminy nie mają określonego progu zdawalności - minimalnego wyniku, który uczeń musi uzyskać. Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

1 lipca 2022 zostaną ogłoszone oficjalne wyniki egzaminów ósmoklasisty, a tydzień później - 8 lipca - osoby, które podeszły do egzaminu, otrzymają zaświadczenia o wynikach szczegółowych, które uwzględnią procentową punktację oraz wynik w skali centylowej dla każdego z przedmiotów.

- Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78 proc. punktów możliwych do zdobycia (wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało 73 proc. wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało 27 proc. zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami uczniów w całym kraju - wyjaśnia Centralna Komisja Egzaminacyjna.
Czytaj też: Uczniowie z Ukrainy to kolejny egzamin dla polskiej oświaty? "Brakuje rozwiązań"

Kiedy dodatkowy egzamin ósmoklasisty 2022?Uczniowie, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie będą w stanie przystąpić do testów, będą musieli stawić się w kolejnym miesiącu. Sesję zaplanowano w terminie od 13 do 15 czerwca - egzaminy odbędą się w takiej samej kolejności - młodzież zacznie od języka polskiego, następnie przystąpi do testu z matematyki i skończy, sprawdzając swoje umiejętności z języka obcego.

Czytaj też: Korepetycje - pomoc w nauce czy ambicje rodziców? "Chętnych nie brakuje"

Rekrutacja do szkół średnich na rok szkolny 2022/2023Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. W Trójmieście rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 rozpoczęła się 16 maja 2022 roku i jest przeprowadzana w formie elektronicznej przy użyciu internetowego systemu.

Ranking szkół średnich w Trójmieście. Najlepsze licea i technika 2022Jak wygląda harmonogram rekrutacji?
 • od 16.05.2022 godz. 8 do 20.06.2022 godz. 15 - Rejestracja i składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
 • od 16.05.2022 godz. 8 do 31.05.2022 godz. 15 - Składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów wstępnych, dwujęzycznych, międzynarodowych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego oraz oddziałów wymagających indywidualnych predyspozycji.
 • od 01.06.2022 do 13.06.2022 - Przeprowadzenie sprawdzianów kompetencji językowych, predyspozycji językowych, uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej. Dokładne terminy znajdują się na stronie danej szkoły, która prowadzi takie oddziały.
 • 17.06.2022 godz. 8 - Publikacja wyników sprawdzianów kompetencji językowych, predyspozycji językowych, uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej.
 • od 24.06.2022 godz. 10 do 13.07.2022 godz. 14 - Wprowadzanie osiągnięć - Uczniowie ósmych klas szkół podstawowych samodzielnie wprowadzają do systemu oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz informacje o innych osiągnięciach odnotowanych na świadectwie. Osiągnięcia uczniów gdyńskich publicznych szkół wprowadzają ich macierzyste szkoły.
 • od 24.06.2022 godz. 10 do 13.07.2022 godz. 15 - Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
 • od 24.06.2022 godz. 10 do 13.07.2022 godz. 15 - Możliwość zmiany decyzji dotyczącej wyboru szkół i oddziałów. W celu wprowadzenia zmian we wniosku należy udać się do szkoły pierwszego wyboru z jednym z rodziców/opiekunów prawnych lub skontaktować się ze szkołą, aby zwrócić się do komisji o anulowanie złożonego wniosku, wprowadzić do systemu nowe informacje, wydrukować i podpisać nowy wniosek oraz złożyć go wraz z wymaganymi dokumentami w nowej szkole pierwszego wyboru.
 • 21.07.2022 godz. 14 - Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia.
 • od 22.07.2022 godz. 08 do 28.07.2022 godz. 15 - Potwierdzanie woli podjęcia nauki. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 • 29.07.2022 godz. 14 - Publikacja list przyjętych.

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (18)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

VIII Ogólnopolska Konferencja BeZee

konferencja

12. Weekend Architektury

warsztaty, spotkanie

Nocne Podglądanie Wszechświata

w plenerze, widowisko / show, spotkanie

Ogłoszenia polecane

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Gniazdowniki to ptaki:

 

Najczęściej czytane