• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Ile uczelnie zarabiają na powtórkach egzaminów studentów?

Piotr Kallalas
26 stycznia 2023, godz. 14:00 
Opinie (94)
Trójmiejskie uczelnie mają różne podejście do wyceny powtarzanych przedmiotów. Trójmiejskie uczelnie mają różne podejście do wyceny powtarzanych przedmiotów.

Trójmiejskie uczelnie nie pobierają opłat za powtarzanie egzaminu, ale za powtarzanie przedmiotu już tak. Jakie są stawki w przypadku, gdy student obleje "poprawki"? Jakie kwoty wpływają do uczelni z tego tytułu?Czy powtarzałe(a)ś przedmiot na studiach?

Studia stacjonarne na uczelni publicznej nie zawsze są bezpłatne, szczególnie kiedy na egzaminie studentowi poszło nie do końca tak, jak planował. Poprawki, warunki - ile pomyłki kosztują studentów?

Na Politechnice Gdańskiej opłatę za powtarzanie przedmiotów oblicza się na podstawie sumarycznej liczby godzin powtarzanych zajęć (student nie płaci za egzamin poprawkowy). Stawka godzinowa wynosi 17 zł i obowiązuje na wszystkich wydziałach z wyjątkiem architektury. Tam jest nieco niższa i wynosi 15 zł.

- Jeśli zatem na dany przedmiot przewidzianych było np. 30 godzin w semestrze, to
student zapłaci za powtarzanie przedmiotu 450 zł na Wydziale Architektury lub 510 zł na
pozostałych wydziałach - mówi Maciej Dzwonnik, rzecznik prasowy Politechniki Gdańskiej.

Uczelnia informuje, że istnieje również możliwość zwolnienia studenta z opłaty za powtarzanie przedmiotu, w całości lub części. Ostateczną decyzję podejmuje rektor w porozumieniu z dziekanem i wydziałową radą studentów. Do takich sytuacji dochodzi, kiedy student jest w szczególnie trudnej sytuacji materialnej spowodowanej nagłymi zdarzeniami losowymi. Ile opłat wpłynęło do uczelni w ubiegłym roku?

- W 2022 r. z możliwości powtarzania przedmiotów skorzystało średnio ok. 1,5 tys. studentek i studentów w każdym z semestrów (na 14 tys. ogółem), przy czym duża część z nich powtarzała więcej niż jeden przedmiot, zarówno w tym samym, jak również w następujących po sobie semestrach. Łączna kwota opłat z tego tytułu w ub. roku wyniosła 2,95 mln zł i może wydawać się dość wysoka, ale mediana wysokości pojedynczej faktury to 560 zł - informuje Maciej Dzwonnik i dodaje: - Trzeba też pamiętać, że studia na uczelniach technicznych są najbardziej kosztochłonne ze wszystkich typów uczelni wyższych. Studentki i studenci powtarzając przedmiot, często korzystają bowiem ze specjalistycznego sprzętu i aparatury w laboratoriach, których wyposażenie, utrzymanie i konserwacja kosztuje nierzadko nawet po kilka-kilkanaście mln zł. Do tego do przeprowadzania zajęć i realizacji projektów studenckich nierzadko potrzebne jest też dedykowane oprogramowanie z kosztownymi licencjami.

Na GUMed powtarzanie każdego roku możliwe nie więcej niż razNa Gdańskim Uniwersytecie Medycznym studenci, którzy obleją pierwszy egzamin, mają do dyspozycji dwa terminy poprawkowe, za które nie ponoszą żadnych opłat.

- W przypadku jeżeli student kwestionuje prawidłowość przeprowadzenia egzaminu, ma on prawo w ciągu trzech dni roboczych, od daty ogłoszenia wyników przez egzaminatora, złożyć wniosek do dziekana o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego. Dziekan po uznaniu zasadności wniosku zarządza egzamin komisyjny, który powinien odbyć się w ciągu siedmiu dni roboczych od daty złożenia wniosku - tłumaczy Joanna Śliwińska, rzecznik GUMed.
Z kolei rektor może zgodzić się na powtarzanie roku studiów wyłącznie na pisemny wniosek studenta. Ten ma na to czas w ciągu 7 dni od zakończenia sesji poprawkowej. Natomiast uczelnia wskazuje, że student może uzyskać zezwolenie na powtarzanie każdego roku nie więcej niż raz w okresie studiów, a  przy podejmowaniu decyzji w tej sprawie powinien być uwzględniony dotychczasowy przebieg studiów danego studenta, tj. osiągane przez niego wyniki w nauce.

- Z informacji otrzymanych od zastępcy kwestora jesteśmy w stanie określić wysokość wpływu ogółem, uwzględniających powtarzanie roku, semestru i przedmiotu w odniesieniu do studiów realizowanych w trybie dziennym, wieczorowym, zaocznym oraz English Division. W 2021 r. było to w sumie 2 014 261,15 zł, w roku 2022 - 2 357 640,86 zł - informuje Joanna Śliwińska.
 • Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku.
 • Kampus Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu.
 • Gmach Politechniki Gdańskiej.
 • Oliwski kampus Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Gdański Uniwersytet Medyczny - szpital i uczelnia.

Na Uniwersytecie Gdańskim kwota wyznaczana na podstawie punktów ECTSNa Uniwersytecie Gdańskim drugi termin egzaminu jest bezpłatny. Natomiast opłata za powtarzanie przedmiotu jest uzależniona od liczby punktów ECTS. Jak udało nam się ustalić, 1 pkt to 100 zł, dlatego np. przedmiot wyliczony na 3 pkt będzie kosztował 300 zł. Te stawki utrzymują się bez większych zmian. W ostatnich latach rocznie UG uzyskiwało przychód za tzw. "powtarzanie przedmiotu" w następujących kwotach:

 • 2022 rok - 1 076 176,86 zł
 • 2021 rok - 824 980,37 zł
 • 2020 rok - 1 131 359,50 zł
 • 2019 rok - 1 439 177,44 zł

Z kolei Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku powtarzanie przedmiotu wycenia na 600 zł. Co istotne, kwota obowiązuje na wszystkich wydziałach i kierunkach. W ubiegłym roku z tego tytułu do uczelni wpłynęło ponad 58 tys. zł

Jak sytuacja wygląda na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku? Tutaj również opłaty są pobierane wyłącznie za powtarzanie przedmiotu.

- Opłata uzależniona jest od danego przedmiotu (każdy przedmiot ma inną liczbę ECTS), naliczana jest w kwocie 200 zł za 1 pkt ECTS. Minimalna opłata za powtarzanie przedmiotu może zatem mieścić się w przedziale od 200 zł do 1800 zł. Przy poprzednim cenniku opłata za 1 pkt ECTS wynosiła 150 zł, w związku z czym w 2022 r. były sytuacje, gdy cena za powtarzanie przedmiotu wynosiła 150, 300 zł - informuje Mikołaj Polak, rzecznik AWFiS.
W roku 2022 r. uczelnia zaksięgowała 83 250 zł za powtarzanie przedmiotu.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (94)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Nowe Trendy w Turystyce (1 opinia)

199 - 599 zł
konferencja

Warsztaty językowe: Jidysz

festiwal sztuki, wykład / prezentacja, warsztaty

Konferencja - Innowacje trychologii

250  zł
konferencja

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Które zwierzęta oddychają tlenem rozpuszczonym w wodzie?

 

Najczęściej czytane