• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Wydarzenie już się odbyło
PATRONAT

Forum Młodych

Forum Młodych jest cyklicznym projektem edukacyjnym, organizowanym przez Europejskie Centrum Solidarności, umożliwiającym młodym ludziom dyskusję z największymi osobistościami współczesnego świata - ludźmi, których postawa moralna i dorobek mogą stać się inspiracją dla młodego pokolenia do działania na rzecz dobra wspólnego oraz konsekwentnego dążenia do wyznaczonego celu, mimo różnic poglądowych i kulturowych.

sie 12-16

poniedziałek - piątek, godz. 10:00 - 12:00

Wstęp wolny
Za pośrednictwem projektu i dzięki ogromnemu zaangażowaniu ze strony zapraszanych przez nas gości staramy się wzbudzać w młodych ludziach poczucie wspólnoty i współodpowiedzialności za kształt świata, czyniąc ich świadomymi - zarówno samych siebie jak i uniwersalnych wartości obywatelami.

Piąta edycja Forum Młodych

Tegoroczna edycja Forum Młodych nosi tytuł "Czy internet jest naprawdę?". Poświęcona będzie tematyce Internetu i zjawisk socjologicznych, które mu towarzyszą. Będziemy rozmawiać o takich problemach jak płynność granic prywatności, zmiana paradygmatu uczenia się, zagadnienia wolnych licencji i praw autorskich, a także o wolności słowa i odpowiedzialności za własne wypowiedzi. Do dyskusji zaprosiliśmy przedstawicieli organizacji pozarządowych i specjalistów w dziedzinie psychologii i socjologii Internetu.

Przygotowaliśmy do wyboru cztery panele dyskusyjne podczas których zaproszeni goście odpowiedzą między innymi na pytania: co to jest dozwolony użytek, czym się różni remiks od plagiatu, co to jest cyfrowy ślad i dlaczego warto wiedzieć, jakich informacji o nas dostarczamy innym użytkownikom sieci - zarówno naszym znajomym, jak przedsiębiorstwom czy potencjalnym pracodawcom.

Chcemy, aby Forum Młodych stało się dla naszych odbiorców inspiracją do użycia Internetu w sposób odpowiedzialny i twórczy.

W pierwszej fazie projektu przeprowadzone zostaną zajęcia dla grup biorących udział w Forum Młodych. Warsztaty będą dotyczyły specyfiki tworzenia się internetowych społeczności.

Po raz pierwszy w tej edycji Forum Młodych będzie towarzyszyło specjalne, czterogodzinne seminarium dla nauczycieli, którego tematem będzie cyberbullying i metody zwalczania go.


Program Forum Młodych 2012

Czy Internet jest naprawdę?

Gdańsk, 26 września 2012 r.
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 4

8:30 - 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 - 11:30 Panele dyskusyjne
11:30 - 12:30 Przerwa kawowa
12:30 - 14:00 Sesja plenarna
14:00 Zakończenie Forum Młodych

Seminarium dla nauczycieli
Podziemie przemocy: o prześladowaniu w Internecie

10:00 - 11:30 Czym jest cyberbullying i jak młodzież sobie z nim radzi? Wyniki paneuropejskich badań EU Kids Online - wykład dr Lucyny Kirwil (SWPS)
11:30 - 12:30 przerwa kawowa
12:30 - 14:00 Przeciwdziałanie prześladowaniu w Internecie - warsztat Fundacji Dzieci Niczyje

Panele dyskusyjne

Wiedza w Sieci - Internet to źródło nie tylko rozrywki, ale również informacji. W czasie tego panelu uczestnicy będą mogli rozmawiać o tym, jak i z jakich źródeł mogą korzystać, o tym, jak brać udział w ich tworzeniu i o konsekwencjach plagiatu.

Paneliści:
Alicja Pacewicz (Centrum Edukacji Obywatelskiej)
Justyna Hofmokl (Creative Commons Polska)
Konrad Niciński (Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Warszawski)

Moderacja: Marcin Wilkowski (Fundacja Nowoczesna Polska, Historia i Media)

Kultura ściągania - panel poświęcony będzie kwestiom związanym z prawami autorskimi i perspektywą ich rozwoju, różnicom między remiksem a plagiatem, a także problematyce otwartego dostępu do wiedzy.

Paneliści:
Radosław Czajka (Fundacja Nowoczesna Polska),
Bartłomiej "Świstak" Piotrowski (protest ACTAwistów),

Moderacja: Tomasz Żuroch-Piechowski (dziennikarz, redaktor, działacz społeczny)

Oblicza prywatności - zagadnienia poruszane w trakcie tego spotkania będą krążyć wokół portali społecznościowych i ich wykorzystania, a także śladu cyfrowego, którego istnienia nie wszyscy użytkownicy Internetu są świadomi.

Paneliści:
Marta Szadowiak (współwłaścicielka agencji Projekt PR),
Marta Klimowicz (socjolog Internetu)
Piotr Czerski (pisarz)

Moderacja: Maria Cywińska (socjolog Internetu, dziennikarka i blogerka)

Świat bez cenzury - uczestnicy spotkania będą rozmawiać o nieograniczonej - jak się wydaje - wolności słowa w Internecie i o jej konsekwencjach.

Paneliści:
Paweł Huelle (pisarz, dramaturg, dziennikarz)
Anna-Maria Siwińska (koordynatorka serwisów społecznościowych Gazeta.pl)
Jacek Wasilewski (kulturoznawca, dziennikarz, wykładowca SWPS)

Moderacja: Katarzyna Żelazek (dziennikarka, współorganizatorka gdańskiego Areopagu)

Sesja plenarna: Czy Internet jest naprawdę? - w czasie sesji plenarnej uczestnicy spróbują stworzyć propozycję wyważonej, świadomej relacji wobec Internetu i odpowiedzieć sobie na pytanie o miejsce Internetu w ich własnym życiu.

Paneliści:

Alicja Pacewicz
Piotr Czerski
Paweł Huelle
Marta Klimowicz

Moderacja: Maria Cywińska


Zapraszamy młodzież szkół ponadgimnazjalnych. Zapisy i formularz zgłoszeniowy

Opinie

Sprawdź się

Wybierz poziom

Zając szarak, który licznie występuje w trójmiejskich lasach, jest:

 

Najczęściej czytane