• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Wydarzenie już się odbyło

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Pacjenta we współczesnym świecie - aspekty prawne i etyczne.

Interdyscyplinarna Konferencja organizowana przez Koło Naukowe Prawa Medycznego "Respirator" zaprasza wszystkich zainteresowanych prawem medycznym w tym osoby, które są zawodowo związane z tematem Konferencji, do czynnego oraz biernego udziału w tym wydarzeniu.

paź 10-12

wtorek - czwartek

Gdańsk,
bilety 90 zł
przedsprzedaż 45 - 70 zł
Spodziewamy się udziału prawników, lekarzy i innych osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z prawem medycznym z wielu ośrodków akademickich w Polsce.

I Ogólnopolska Konferencja ma stanowić dyskurs na temat praw pacjenta i związanych z tym dylematów współczesnego świata. Szczególny nacisk zostanie położony na aspekty prawne oraz etyczne praw pacjenta. Konferencja ma na celu zapoznanie uczestników z problematyką praw pacjenta zarówno z perspektywy pacjenta, jak i lekarza.

Goście
1. Wykładowcy z różnych ośrodków akademickich w Polsce
2. Wykładowcy WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
3. Studenci.

Patroni wydarzenia
1. Wojewoda Pomorski
2. Prezydent Miasta Gdyni
3. Wydawnictwo C.H. Beck sp. z o.o.
4. Gemini Polska sp. z o.o.
5. Kancelaria Adwokacka s.c. Kaczmarek & Kurowski
6. Radio Gdańsk
7. Szkoła Prawa Procesowego Ad Exemplum mec. Agaty Rewerskiej
8. Szpitale Pomorskie sp. z o.o.
9. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

Plan Konferencji
A. Panel ekspercki
B. Przerwa kawowa
C. Panel studencko - doktorancki I
D. Lunch
E. Panel studencko - doktorancki II

Organizatorzy:
Koło Naukowe Prawa Medycznego "Respirator" - WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni (dalej: Koło).

Warunki uczestnictwa
1. Uczestnictwo czynne
Zgłoszenie uczestnictwa czynnego prosimy dokonywać poprzez uzupełnienie formularza zgłoszeniowego, który będzie dostępny na stronie Koła.
2. Uczestnictwo bierne
Zgłoszenie uczestnictwa biernego prosimy dokonywać poprzez uzupełnienie formularza, który niebawem będzie dostępny na stronie Koła.
Udział w Konferencji jest wolny od opłat.

Młodzi naukowcy - uczestnictwo czynne
Do udziału w Konferencji zapraszamy również młodych naukowców, doktorantów, studentów i członków kół naukowych prawa medycznego, którzy mogą wziąć czynny udział w konferencji poprzez wygłoszenie referatu. Abstrakty (200-250 słów) należy przesłać za pomocą formularza w terminie do 16 maja 2023 r. Organizatorzy przewidują weryfikację referatów.

HARMONOGRAM

9:30 - 9:50 - rejestracja uczestników
9:50 - 10:00 - przywitanie gości - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni dr Paweł Chyc
10:00 - 12:30 Panel ekspercki
10:00 - 10:15 dr hab. Małgorzata Świderska, prof. WSAiB, Członek Komitetu Bioetyki PAN - Prawo pacjenta do umierania w spokoju i godności w związku z problemem terapii daremnej.
10:15 - 10:30 dr hab. Maria Boratyńska, UW, Członek Komitetu Bioetyki PAN Między perswazją a manipulacją. Problem wad oświadczenia zgody na czynność medyczną. Kazus wymuszonej kolonoskopii i inne.
10:30 - 10:45 mgr farm. Izabela Baj - Rola farmaceuty w terapii pacjenta.
10:45 - 11:00 dr Marek Koenner - Niedopuszczalny zbieg roszczeń w przypadku naruszenia praw pacjenta.
11:00 - 11:15 dr Izabela Nakielska, WSAiB - Tajemnica lekarska w sądzie.
11:15 - 11:30 dr n. med. Piotr Kobzdej, z-ca Dyrektora Departamentu - Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Wyzwania polskiego systemu ochrony zdrowia i pacjentów w obliczu kryzysów.
11:30 - 11:45 lek. med. Jerzy Karpiński, Dyrektor Wydziału Zdrowia w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku - Prawa pacjenta w czasie Covid-19.
11:45 - 12:00 mgr Filip Cyganek, WSAiB - Dowód prima facie - ułatwienie dowodowe dla pacjenta.
12:00 - 12:15 dr n. med. Barbara Chrzan (AHE w Łodzi) - Kontrowersje wokół praw pacjenta szpitala psychiatrycznego.
12:15 - 12:30 dyskusja

12:30 - 13:00 -
Przerwa kawowa

13:00 - 14:15 Panel studencko - doktorancki I
13:00 - 13:15 Wiktoria Szczukowska, WSAiB - Prawa pacjenta w klinikach medycyny estetycznej.
13:15 - 13:30 Martyna Serafińska, WSAiB - Źródła prawa pacjenta w Polsce i w ustawodawstwie zagranicznym.
13:30 - 13:45 Kinga Parchem, WSAiB - Czy wszyscy jesteśmy laikami w social mediach? Czyli o reklamie medycyny estetycznej w sieci.
13:45 - 14:00 Aleksandra Reszka, WSAiB - Prawa małoletnich pacjentów.
14:00 - 14:15 dyskusja
14:15- 15:00 - Lunch
15:00 - 15:45 Panel studencko - doktorancki II
15:00 - 15:15 Robert Filipczak, Jakub Kubiak, Krzysztof Licbarski, WSAiB - Klauzula sumienia - dylematy etyczne i prawne.
15:15 - 15:30 Viktoria Plichta i Michalina Klein, WSAiB - Prawo pacjenta do informacji.
15:30 - 15:45 dyskusja

Podsumowanie i zakończenie Konferencji.

Opinie

Sprawdź się

Wybierz poziom

Która roślina posiada podziemną łodygę?