• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła

II Kongres Kultury Pomorskiej: Dyskusja inicjująca (1 opinia)

Czy chcesz mieć wpływ na kulturę na Pomorzu? Interesuje cię konstruowanie i wspieranie? Ważne są dla Ciebie idee i wartości, jakie może nieść ze sobą dla społeczności kultura? Jeśli tak, zapraszamy Cię na Kongres Kultury Pomorskiej zaczynamy już 4 grudnia.

To zaproszenie dla wszystkich zainteresowanych rozwojem kultury pomorskiej: artystów, twórców, przedstawicieli instytucji kultury, mediów, badaczy, organizatorów, animatorów, aktywistów, członków instytucjonalnych i obywatelskich rad kultury i innych.

Zakład Kulturalny, Gdańsk, aleja Rzeczypospolitej 8
5 grudnia, godz. 11:00-14:00
Wstęp wolny. Osoby ze szczególnymi potrzebami dotyczącymi udziału w wydarzeniu, proszone są o zgłoszenie tego faktu mailowo: pomyslodalnia@gmail.com lub telefonicznie: 608-661-616.

Celem idealnej dyskusji, jak ją tutaj definiuję, jest uczenie się (oraz nauczanie, co jest formą uczenia się). W przeciwieństwie do debaty, która jest grą o sumie zerowej, dyskusja jest grą o sumie dodatniej. Dyskusja jest podobna do wymiany rynkowej o tyle, że każda strona na niej korzysta. To dyskusja, a nie debata jest drogą do intelektualnego rozwoju. (-) Sanford Ikeda

Fundacja Pomysłodalnia przystąpiła do organizacji II Kongresu Kultury Pomorskiej pod hasłem Kultura dobrych praktyk i pomysłów. Finał odbędzie się w dwóch miejscach: 18 października 2024 r. w Gdańsku i 19 października w Wejherowie. Na Kongres złoży się kilkadziesiąt wydarzeń w różnych miejscach województwa pomorskiego. Główny nacisk zostanie położony na podnoszenie kompetencji oraz promocję dobrych praktyk i pomysłów z regionu i kraju w ramach warsztatów oraz spotkań praktycznych. Ważnym składnikiem przedsięwzięcia będą także dyskusje, w tym dyskusje panelowe na finał w obu dniach. Integralnym składnikiem będą manifestacje artystyczne oraz interwencje w przestrzeni publicznej.


Sukces I Kongresu był zobowiązaniem, o którym wiedzieliśmy, że należy się z niego wywiązać, dlatego powołujemy II Kongres. Na przesunięcie czasowe wpłynęła oczywiście pandemia, ale też Kongres wymaga godnych przygotowań. Bardzo zależy nam na otwartości i transparentności całego procesu konstruowania Kongresu. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozwojem kultury pomorskiej do udziału w tworzeniu Kongresu w formie dla niego optymalnej i adekwatnej: od pomysłu, sugestii po deklarację organizacji wybranego modułu. Zależy nam na tym, by każdy, kto chce mieć wpływ na kształt Kongresu, mógł zabrać głos i uczestniczyć w nim na godnych prawach. Oczywiście mamy plan i koncepcję, ale jest dużo miejsca na nowe inicjatywy: warsztaty, spotkania, tematy, zaproszenie konkretnych osób. Zależy nam na promocji dobrych praktyk i realizacji dobrych pomysłów z Regionu, chcemy też zaprezentować najciekawsze idee z kraju. Nade wszystko zależy nam na ukazaniu ważności kultury dla naszych społeczności zadeklarowała Magdalena Olszewska, prezeska Fundacji Pomysłodalnia, głównego organizatora Kongresu.

Idea Kongresu ponownie spotkała się z zainteresowaniem, czego wyrazem jest m.in. honorowy patronat Marszałka Pomorskiego Mieczysława Struka oraz przystąpienie do Kongresu Partnerów. Obecnie kompletujemy zespół programowy i organizacyjny, wśród potwierdzonych Partnerów znajdują się już: Gdański Teatr Szekspirowski, Instytut Kultury Miejskiej, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Zakład Kulturalny, Gdański Archipelag Kultury, Goyki 3 Art Inkubator, Nadbałtyckie Centrum Kultury i Filharmonia Kaszubska (Wejherowskie Centrum Kultury), trwają jeszcze rozmowy z kilkoma potencjalnymi Partnerami, ale lista jest otwarta. Tak poważni Partnerzy i sprzymierzeńcy idei gwarantują jakość merytoryczną propozycji realizowanych w ramach Kongresu.

Dyskusja inicjująca będzie skoncentrowana wokół dwóch tematów. Pierwszy to prezentacja założeń Kongresu i poczynionych już starań. Organizatorzy zapraszają do wypowiedzi i zgłaszania tematów oraz pomysłów, które wejdą do ogólnej puli propozycji i będą realizowane w miarę możliwości.

Drugi temat to wizja rozwoju kultury pomorskiej. Organizatorzy mają nadzieję na rozpoczęcie transparentnej, poważnej dyskusji, której celem ma być stworzenie co najmniej wizji rozwoju kultury pomorskiej.

 Kongres ma przynieść katalog stale uzupełnianych dobrych praktyk i pomysłów, propozycje i promocję rozwiązań systemowych i trwałych. Proces będzie maksymalnie inkluzywny i transparentny, uwzględniający także potrzeby grup defaworyzowanych, pozainstytucjonalnych, nieformalnych, obywatelskich. Bardzo ważnym składnikiem będzie zakreślenie perspektywy po okresie przełomowych wydarzeń ostatnich lat i w obliczu szans oraz zagrożeń, jakie niosą ze sobą nowe technologie. Słowa klucze: subsydiarność, transparentność, inkluzywność, wyrównywanie szans, systematyka, rozwój zrównoważony, wspólnotowość, współpraca, porozumienie, synergia, dobro wspólne, trwałość. Dla nas te słowa nie są efektowną wyliczanką, ale zobowiązaniem. Czas, w którym żyjemy, woła o diagnozę i nowe standardy, dlatego zapraszamy na Kongres. Cieszymy się, że oddolna inicjatywa niezależnej organizacji pozarządowej została tak dobrze przyjęta za pierwszym razem, akceptacja Partnerów potwierdza sens zainicjowanej idei także tym razem dodała Magdalena Olszewska.

Opinie (1)

  • Kongres !

    Super pomysł, trzeba tam być!

    • 0 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Sprawdź się

Wybierz poziom

Wskaż rośliny uprawiane na olej:

 

Najczęściej czytane