• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Wydarzenie już się odbyło

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Medycznego: Nowoczesne technologie a prawo medyczne

Interdyscyplinarna Konferencja organizowana przez Koło Naukowe Prawa Medycznego Respirator zaprasza wszystkich zainteresowanych prawem medycznym oraz osoby, które są zawodowo związane z tematem Konferencji do czynnego oraz biernego udziału w tym przedsięwzięciu. Spodziewamy się udziału prawników, lekarzy oraz innych osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z prawem medycznym oraz prawem nowych technologii z wielu ośrodków akademickich. Konferencja odbędzie się 15 maja 2024 r. (początek o godz. 9.00) w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni.

cze 13

czwartek, godz. 8:50

Gdańsk, Słowackiego 17
bilety 250 zł
ulgowy 150 zł
cze 15-16

sobota - niedziela, godz. 09:00

Gdynia,
Wstęp wolny
Przewidujemy również możliwość uczestnictwa w formie zdalnej za pośrednictwem komunikatora Microsoft Teams.

Cel:
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Medycznego ma stanowić dyskurs na temat szeroko pojętego prawa medycznego i związanych z tym dylematów współczesnego świata. Wprowadzenie
nowoczesnych technologii do dziedziny medycyny wyznacza nowe ścieżki postępu, ale jednocześnie stawia przed prawem medycznym wyzwania dotyczące ochrony praw pacjentów, zachowania zasad
etyki oraz dostosowania się do szybko zmieniającego się otoczenia. Sztuczna inteligencja (SI), technologie biomedyczne czy telemedycyna, niosą za sobą liczne korzyści, ale również rodzą pytania o ich zgodność z obowiązującymi normami prawnymi i deontologicznymi.
Poniżej przedstawiamy tematy, które warto poruszyć podczas Konferencji. Mogą stanowić również inspirację dla zgłaszających abstrakty.
 
Przykładowe tematy:
1. prowadzenie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej przez personel
medyczny;
2. system no-fault;
3. autonomia woli pacjenta a SI;
4. biohacking;
5. SI w badaniach klinicznych;
6. chip neuralink;
7. roboty da Vinci a odpowiedzialność karna.


Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnictwo czynne. Zgłoszenie uczestnictwa czynnego prosimy dokonywać poprzez uzupełnienie formularza zgłoszeniowego.
2. Uczestnictwo bierne. Zgłoszenie uczestnictwa biernego prosimy dokonywać poprzez uzupełnienie formularza.
Udział w Konferencji jest wolny od opłat.

Młodzi naukowcy - uczestnictwo czynne
Do udziału w konferencji zapraszamy również młodych naukowców, doktorantów, studentów i członków kół naukowych prawa medycznego, którzy mogą wziąć czynny udział w konferencji
poprzez wygłoszenie referatu.
Abstrakty (200-250 słów) należy przesłać za pomocą formularza [już wkrótce będzie dostępny] w terminie do 25 kwietnia 2024 r. Organizatorzy przewidują weryfikację referatów.
Informację o zakwalifikowaniu wraz z harmonogramem Konferencji otrzymają Państwo drogą mailową niezwłocznie po zakończeniu rejestracji.
Ewentualne prośby o wystąpienie w preferowanym
przez państwa przedziale czasowym prosimy wysyłać mailowo lub w wiadomości prywatnej najpóźniej do dnia 10 maja 2024 r.
Zastrzegamy sobie prawo do wyboru najlepszych prac.

Opinie

Reklama

Sprawdź się

Wybierz poziom

Paliwa kopalne to:

 

Najczęściej czytane