• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
PATRONAT

III Ogólnapolska Konferencja Samoświadomość i komunikAACja a TZW. zachowania trudne

Fundacja Niebieski Szlak w Gdyni oraz Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, serdecznie zapraszają do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji "Samoświadomość i komunikAACja a TZW. zachowania trudne", w dniach 15-16 czerwca 2024 roku.

Celem konferencji jest szerzenie świadomości w szeroko rozumianym środowisku wspierającym osoby z niepełnosprawnościami w codziennym życiu, nt. możliwych przyczyn tzw. zachowań trudnych u osób w spektrum autyzmu (OzA) i osób z niepełnosprawnościami (OzN). Ważne jest, aby środowisko wspierające OzA i OzN skutecznie poszukiwało przyczyn tych zachowań, a nie skupiało się wyłącznie na samych zachowaniach, co często prowadzi do pogłębienia izolacji społecznej OzA i OzN (np. poprzez brak możliwości uczestniczenia w wyjściach grupowych, odsyłanie do domu, usuwanie z placówki). Przyczynami tzw. zachowań trudnych mogą być m.in.: brak lub niedostateczna świadomość własnych potrzeb, a w konsekwencji brak możliwości zaspokajania ich, jak również brak narzędzi do komunikacji - stąd temat konferencji.

Wydarzenie to będzie stanowić także przestrzeń do zaprezentowania dobrych praktyk, na przykładzie Gdyni, Gdańska i Opola.

Do udziału w konferencji zaprosiliśmy znakomitych prelegentów z całej Polski. Jesteśmy przekonani, że wydarzenie to będzie niezwykle wartościowe i przydatne dla Uczestników.

Harmonogram Konferencji
15 czerwca 2024

8:00 Rejestracja uczestników
9:00 Powitanie
9:15 BLOK "KOMUNIKACJA"
9:15 Urszula Kubicka-Formela - W procesie budowania indywidualnego systemu komunikacyjnego. Okiem rodzica.
9:45 Maja Kłoda-Leszczyńska - Samoświadomość i umiejętności regulacji emocjonalnej u osób o złożonych potrzebach komunikacyjnych.
10:30 Aleksandra Krasnostawska - Indywidualny sposób porozumiewania się jako narzędzie w procesie społecznego uczestnictwa osób o złożonych potrzebach w komunikowaniu się.
11:00 Agnieszka Warszawa - Stoi na stacji lokomotywa...
11:30 Przerwa
11:45 Magdalena Raczkowska - Wzloty i upadki, które mnie ukształtowały.
12:15 Tomasz Grabowski - Osoba korzystająca ze wsparcia AAC, kontra polska rzeczywistość...
12:45 Anna Kabacińska-Jerzak -Trochę o stomatologii w kontekście wpływu na mowę.
13:15 Panel dyskusyjny 
Panelistki i Paneliści: Tomasz Grabowski, Anna Kabacińska-Jerzak, Maja Kłoda-Leszczyńska, Aleksandra Krasnostawska, Urszula Kubicka-Formela, Agnieszka Pilch, Magdalena Raczkowska, Agnieszka Warszawa
Prowadzenie: Katarzyna Świeczkowska
13:45 Przerwa obiadowa
14:45 BLOK "DOBRE PRAKTYKI"
14:45 Agnieszka Kossowska - Siła i bezsilność rodziców w tworzeniu środowiska edukacyjnego.
15:30 Joanna Ławicka - Dobre praktyki w diagnozie spektrum autyzmu, perspektywa kliniczna.
16:15 Przerwa
16:30 W kręgach pozytywnej zmiany - model Kręgów Wsparcia od urodzenia - przez całe życie.
Paweł Jordan - Wprowadzenie do modelu Kręgów Wsparcia - kierunek deinstytucjonalizacja
Katarzyna Świeczkowska - Przyszłość zaczyna się dziś - planowanie przyszłości w oparciu o podejście skoncentrowane na dziecku/ nastolatku w modelu "Szkoły w Kręgach".
Beata Potocka - Dziecko w rodzinie zastępczej. Czyja to sprawa?
Katarzyna Karczewska, Dominika Miotk, Wiktoria Góral - Kręgi Wsparcia w Domu Marzeń - klucz do niezależności. Odkrywając siłę wsparcia.
18:45 Panel dyskusyjny 
Panelistki i Paneliści: Wiktoria Góral, Paweł Jordan, Katarzyna Karczewska, Agnieszka Kossowska, Joanna Ławicka, Dominika Miotk, Beata Potocka, Katarzyna Świeczkowska, Krzysztof Tokarski
Prowadzenie: Janek Gawroński i Sylwia Kowalska
19:15 KONIEC

16 czerwca 2024
9:00 BLOK "SAMOŚWIADOMOŚĆ"

9:00 Agata Cichoń-Chojnacka - Różne oblicza kryzysu psychicznego u dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi.
9:45 Krzysztof Tokarski - Budowanie samoświadomości dziecka autystycznego w szkole i w domu.
10:30 Przerwa
10:45 Janek Gawroński, Sylwia Kowalska - Neuroróżnorodne JA. Od pasji do aktywizacji.
11:30 Joanna Jakś, Aleksandra Oszczęda, Fundacja Prodeste - Umiejętność odpowiadania na
potrzeby bezpieczną drogą do zdrowego rozwoju.
12:15 Przerwa
12:30 Joanna Ławicka - Zintegrowany Program Rozwoju Samoświadomości dla nastolatków w spektrum - nowe możliwości wsparcia.
13:15 Panel dyskusyjny 
Panelistki i Paneliści:
 Agata Cichoń-Chojnacka, Janek Gawroński, Joanna Jakś, Sylwia Kowalska, Joanna Ławicka, Aleksandra Oszczęda, Krzysztof Tokarski
Prowadzenie: Agnieszka Kossowska
13:45 KONIEC

Konferencję poprowadzi Melania Doering


Harmonogram konferencji może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Podczas konferencji przewidujemy możliwość skorzystania z bezpłatnych porad prawnych, których będzie udzielał radca prawny - Michał Urban.

Zakres tematyczny porad: alimenty na dziecko z niepełnosprawnością, orzecznictwo o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, świadczenia ZUS (rent itp., bez emerytur), składanie wniosku, składanie odwołania w sprawie orzeczeń, rent, świadczeń do Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności WZdsON, do Sądu, świadczenie wspierające, świadczenie pielęgnacyjne, ubezwłasnowolnienie (za i przeciw), przyszłość instytucji ubezwłasnowolnienia (co jest, co będzie), zabezpieczenie OzN na przyszłość, pełnomocnictwo, zwrot pobranych w sposób nieuprawniony świadczeń rodzinnych.

Potrzebę skorzystania z porady prawnej należy zgłosić na adres e-mail: biuro@niebieskiszlak.org, do dnia 17 maja br.
Liczba miejsc ograniczona. 
Czas trwania jednej porady: do 30 minut.
cze 18-20

wtorek - czwartek

Gdynia,
bilety 5000 zł

Opinie

Reklama

Sprawdź się

Wybierz poziom

Chmury zbudowane są z:

 

Najczęściej czytane