• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła

III Pomorskie Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza

Szanowni Państwo, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Obszar Metropolitalny Gdańsk, Gdynia, Sopot oraz UN Global Compact Network Poland, mają przyjemność zaprosić na III edycję Pomorskiego Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza. Odbędzie się ono 5 lipca 2022 w formie zdalnej.

paź 4

środa, godz. 18:00

bilety 44,90 zł
przedsprzedaż 34,90 - 40,90 zł
paź 11-14

środa - sobota

bilety 3500 - 4500 zł
przedsprzedaż 2700 - 3900 zł
W bogatym programie Forum przewidziane są debaty, wywiad z ekspertem oraz projekcje filmów o tematyce związanej z ochroną środowiska. Podczas debat zaplanowanych na tegorocznym Forum skupimy się na obszarach:

- wpływ wojny w Ukrainie na przyspieszenie transformacji energetycznej Europy
- perspektywy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce
- wyniki warsztatów w ramach międzynarodowego projektu Camelot
- adaptacja do zmian klimatu na poziomie lokalnym i metropolitalnym
- wpływ klimatu na rolnictwo i rolnictwa na klimat
PROGRAM
Gdańsk | 5 lipca 2022

10:00 - 10.30 WPROWADZENIE

• Mieczysław Struk | Marszałek Województwa Pomorskiego
• Aleksandra Dulkiewicz | Prezydent Gdańska
• Kamil Wyszkowski | Przedstawiciel, Dyrektor Wykonawczy, UN Global Compact
Network Poland
• Anotella Valmorbida | ALDA Secretary General
• Danuta Huebner | Posłanka do Parlamentu Europejskiego
• Sanda Oijambo | Assistant Secretary-General of the United Nations Global Compact
• prowadzący: Maciej Kautz | konferansjer i dziennikarz maciejkautz.pl

10.30 - 11.30 DEBATA | WPŁYW WOJNY W UKRAINIE NA PRZYSPIESZENIE TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ EUROPY
Debata ma na celu wskazanie kluczowych wyzwań związanych z realizacją Europejskiego Zielonego Ładu
w kontekście wojny w Ukrainie. Omówione zostaną kwestie dotyczące przyspieszenia procesu odejścia od paliw kopalnych (węgla, ropy naftowej, gazu) oraz dywersyfikacji dostaw, wykorzystania odnawialnych źródeł energii i wodoru, a także systemów magazynowania energii w bilansowaniu systemu energetycznego i budowaniu gospodarki wodorowej. Przedstawione zostaną również konsekwencje społeczne i gospodarcze przyspieszonej transformacji energetycznej.

• Jerzy Buzek | Poseł do Parlamentu Europejskiego, sprawozdawca PE kluczowej regulacji ws. rynku wodoru oraz gazów odnawialnych i ziemnego UE
• Sławomir Halbryt | Prezes Zarządu Sescom S.A.
• Anna Moskwa | Ministerstwo Klimatu i Środowiska | TBC
• Sylwia Mrozowska | Dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
• Mieczysław Struk | Marszałek Województwa Pomorskiego
• Kamil Wyszkowski | Przedstawiciel, Dyrektor Wykonawczy, UN Global Compact Network Poland
• prowadzący: Edwin Bendyk | Prezes Zarządu Fundacji Batorego, dziennikarz, publicysta

11.30 - 12.30 DEBATA | PERSPEKTYWY ROZWOJU MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W POLSCE
Pierwsze farmy wiatrowe mają stanąć na Bałtyku już w 2025 roku, a do 2040 roku offshore ma pokryć 10GW mocy w Polsce. Na Morzu Bałtyckim warunki dla takich wiatraków są idealne - szacuje się, że wiatr wieje w strefie morskiej przez ok. 90% roku. Można zatem stwierdzić, że bez problemu w przeciągu kilku lat offshore stanie się głównym źródłem OZE w Polsce. Jak będzie wyglądać transformacja energetyczna Polski w kontekście morskiej energetyki wiatrowej? Jaki potencjał ma ona w naszym kraju dla zapewnienia stałych, bezpiecznych dostaw energii? Ile potrzebujemy czasu, żeby rozwinąć ją na skalę krajową? Czy mamy gotowe sieci przesyłowe (warto umieścić w kontekście dotychczasowego przepływu energii w Polsce z południa na północ)? Jak zapewnić ciągłość dostaw energii, gdy nie wieje?

• Andrzej Budasz | Head of Sustainability Center of Expertise, BNP Paribas
• Michał Kołodziejczyk | Prezes Zarządu, EQUINOR | TBC
• Anna Kornecka | Dyrektor Instytutu w Stowarzyszenie Program Czysta Polska
• Dariusz Kryczka | ekspert, UN Global Compact Network Poland
• Ewa Mazur | przedstawicielka Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza
• Agnieszka Rodak | Prezesa Rumia Invest Park
• Maciej Stryjecki | Dyrektor Departamentu Morskich Farm Wiatrowych, Polenergia S.A. |
• prowadzący: Maciej Kautz | konferansjer i dziennikarz maciejkautz.pl

12.30 - 12.45 PRZERWA KAWOWA

12.45 - 13.00 WYNIKI WARSZTATÓW W RAMACH MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU CAMELOT

III edycja PFSK będzie połączona z wydarzeniem w ramach projektu Camelot, w którym uczestniczy 8 metropolii: Mediolan, Zagrzeb, Barcelona, Bari, Sttutgart, Porto, Craiova, OMGGS oraz ALDA (Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Demokracji Lokalnej). Tematem przewodnim wydarzenia Camelot w Gdańsku będzie adaptacja metropolii do zmian klimatu, w tym realizacja projektów ZIT. Podczas Forum zostaną zaprezentowane rekomendacje wypracowane w ramach projektu Camelot.

• Carmine Pacente, Head of Department for EU Programmes and Funds, Metropolitan City of Milan
• Joanna Bogdziewicz-Wróblewska | Koordynator ds. strategii, OMGGS

13.00 - 14.00 DEBATA | ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU NA POZIOMIE LOKALNYM I METROPOLITALNYM
Debata poświęcona będzie omówieniu największych wyzwań samorządów, związanych z wdrażaniem Europejskiego Zielonego Ładu. Omówiona zostanie także kwestia roli uchwał antysmogowych jako narzędzia wspierania transformacji energetycznej i ograniczenia wpływu na klimat sektora energetyki cieplnej, w tym: monitoringu jakości powietrza, przyspieszenia procesu odejścia od węgla, finansowych narzędzi
wsparcia dla mieszkańców i samorządów.

• Krzysztof Jałoszyński | p.o. Naczelnika Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sopotu
• Tadeusz Jędrzejczyk | Dyrektor Departamentu Zdrowia UMWP
• Magdalena Kołodziejczak | Wójt Pruszcza Gdańskiego
• Beata Rutkiewicz | Z-ca Prezydenta Wejherowa
• Piotr Siergiej | Rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego
• Tadeusz Styn | Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska i Rolnictwa UMWP
• Łew Zacharczyszyn | Pełnomocnik Dyrektora ds. polsko-ukraińskiej solidarności, ECS
• prowadzący: Maciej Kautz | konferansjer i dziennikarz maciejkautz.pl

14.00 - 15.20 DEBATA | WPŁYW KLIMATU NA ROLNICTWO I ROLNICTWA NA KLIMAT
Debata dotyczyć będzie wpływu skutków suszy i nasilenia ekstremalnych zjawisk pogodowych na rolnictwo. Omówione zostaną także związane a tym kwestie bezpieczeństwa żywnościowego. Z kolei w drugiej części debaty poruszone zostaną zagadnienia dotyczące wpływu rolnictwa na klimat, w ramach strategii Unii Europejskiej "Od pola do stołu". W kontekście obu ww. obszarów przeprowadzona zostanie także dyskusja nt. zrównoważonego rybołówstwa.

• Grzegorz Brodziak | Prezes Zarządu Goodvalley Agro S.A., Wiceprezes Grupy Goodvalley ds. Zrównoważonego Rozwoju
• Wiesław Burzyński | Prezes Pomorskiej Izby Rolniczej
• Marta Potocka | Marine Stewardship Council, Członkini Rady Klimatycznej, UN GCNP
• Józef Sarnowski | Członek Zarządu Województwa Pomorskiego
• Urszula Sołtysiak | dr inż., Rzecznik Polskiej Izby Żywności Ekologicznej
• Jacek Walczak | dr hab., Państwowy Instytut Badawczy
• prowadzący: Karol Bujoczek | redaktor TOP AGRAR

15.20 FILM GREEN FILM FESTIVAL

Transmisja na żywo będzie dostępna pod linkiem: https://solidarniwklimacie.pomorskie.eu/ogladaj-transmisje/

Opinie

Sprawdź się

Wybierz poziom

Zając szarak, który licznie występuje w trójmiejskich lasach, jest:

 

Najczęściej czytane