Wiadomości

stat

Instytut Morski będzie częścią gdyńskiego uniwersytetu

Akademia Morska od 1 września 2018 roku formalnie zmieniła nazwę na Uniwersytet Morski w Gdyni.
Akademia Morska od 1 września 2018 roku formalnie zmieniła nazwę na Uniwersytet Morski w Gdyni. fot. trojmiasto.tv

Od 1 października Instytut Morski w Gdańsku (IM) stanie się częścią Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (UM). Tym samym instytut stanie się jednostką organizacyjną uczelni, podobnie jego wydziały, a pracownicy instytutu staną się pracownikami uniwersytetu, jak również pracownikami badawczymi. Jak zapewniają władze UM: "instytut zachowa samodzielność i autonomię w działaniu, a realizowane projekty będą kontynuowane".Decyzję w sprawie włączenia Instytutu Morskiego w Gdańsku w struktury Uniwersytetu Morskiego w Gdyni podjął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z wnioskiem w sprawie połączenia instytucji wystąpiła gdyńska uczelnia.

Czytaj też: Gowin przekazał ponad 15 mln zł w obligacjach dla Uniwersytetu Morskiego

Jeszcze na etapie konsultacji i prac Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nad oceną zasadności włączenia instytutu w struktury uniwersytetu władze UM deklarowały, że instytut zachowa samodzielność i autonomię w działaniu. Rektor UMG prof. Janusz Zarębski zapewnia też, że wynagrodzenie pracowników instytutu po połączeniu obu instytucji ma szansę wzrosnąć zgodnie z uczelnianym systemem wynagradzania. Jak przekonuje gdyńska uczelnia: "nie są planowane żadne rewolucyjne zmiany, zachowana zostanie ciągłość prac projektowych, a zespoły robocze instytutu mają pozostać w takim samym składzie jak dotychczas".

- Moim zadaniem jest dbanie o rozwój uczelni, wzmocnienie jej w obszarze badawczo-rozwojowym, taki kierunek znalazł aprobatę obu ministrów - mówi prof. Janusz Zarębski, rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. - Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest logiczną konsekwencją przyjętej przez polski rząd strategii zarysowanej w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a jej zasadniczym skutkiem będzie utworzenie silnego ośrodka badań zajmującego się wyzwaniami dotyczącymi szeroko pojętej gospodarki morskiej. Wspólnie mamy szansę stać się takim silnym ośrodkiem. Sięgając po zewnętrzne finansowanie oraz występując w negocjacjach biznesowych jako uniwersytet z dobrze funkcjonującym instytutem, posiadamy większe portfolio.
Czytaj też: UG w elitarnym gronie 17 międzynarodowych konsorcjów

Specjalny zespół do połączenia instytucjiPod koniec sierpnia, kiedy weszło w życie rozporządzenie ministra ws. połączenia instytucji, powołano zespoły robocze złożone z pracowników obu instytucji, które mają przygotować technicznie IM i UM do połączenia się.

Analiza wniosku połączenia instytutu z uniwersytetem trwała pół roku - od stycznia do maja 2019 roku. W styczniu powołany został przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zespół, jego zadaniem była ocena stanu majątkowego i skutków włączenia instytutu w struktury UM. W skład zespołu wchodzili przedstawiciele Instytutu Morskiego w Gdańsku, Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, przedstawiciele MGMiŻŚ oraz MNiSW.

- Nie było protestów środowiska, do zespołu wpłynął jedynie list Komitetu Badań Morza PAN, jego stanowisko było analizowane przez zespół, który wypracował rekomendacje dla ministra GMiŻŚ. Natomiast na etapie konsultacji gotowego rozporządzenia nikt już nie wnosił zastrzeżeń - informuje UM.
Czytaj też: NIK: "Akademia Morska źle zarządza majątkiem"

Instytut Morski prowadzi innowacyjne badania związane z bezpieczeństwem i ochroną środowiska.
Instytut Morski prowadzi innowacyjne badania związane z bezpieczeństwem i ochroną środowiska. mat. prasowe

Połączenie instytucji zagrożeniem dla prac badawczychWe wspomnianym liście Komitet Badań Morza Polskiej Akademii Nauk przekonywał, że "wprowadzenie w życie koncepcji połączenia obu instytucji stwarza poważną groźbę dezorganizacji badań morza w Polsce i wyrządzi im niepowetowaną szkodę".

- Jesteśmy przekonani, że połączenie tych dwóch jednostek w żaden sposób nie polepszy systemu kształcenia na uniwersytecie, albowiem pracownicy Instytutu Morskiego nie prowadzą zajęć dydaktycznych i nie mają w tym zakresie doświadczenia. Zaś zaangażowanie władz Uniwersytetu Morskiego do prowadzenia wyspecjalizowanych projektów komercyjnych, w których istotne jest szybkie podejmowanie często ryzykownych decyzji, z pewnością zaburzy proces sprawnego reagowania na potrzeby projektów prowadzonych przez Instytut Morski - przekonywał Komitet. - Prowadzone w Instytucie Morskim w Gdańsku prace i działania w zakresie oceny środowiskowej, społecznej i ekonomicznej przedsięwzięć związanych z budownictwem morskim (np. farmy wiatrowe, rurociągi podwodne) są istotnymi elementami badań i wykorzystania praktycznego środowiska morskiego. Ich całkowite lub chociażby okresowe zaniechanie spowoduje szkody związane z dezorganizacją obecnie prowadzonych przedsięwzięć, a ponadto uszczupli w sposób istotny potencjał naszego kraju w zakresie działalności badawczo-rozwojowej na morzu - informowano.

50 lat badań naukowcówInstytut Morski jest jednostką naukowo-badawczą, od ponad 50 lat ściśle związaną z gospodarką morską. Wykonuje prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe, opracowuje studia i ekspertyzy oraz udziela konsultacji i doradztwa w zakresie: gospodarki transportowej, ekonomiki i prawa morskiego, modernizacji i eksploatacji portów, hydrotechniki morskiej, geotechniki, oceanografii operacyjnej, monitoringu Południowego Bałtyku i zapobiegania zagrożeniom, gospodarki wodnej i inżynierii morskiej, ochrony i kształtowania środowiska, ekologii morza, zagospodarowania regionu nadmorskiego, tworzenia baz danych i monitoringu zjawisk ciągłych oraz nowych technologii i gospodarki elektronicznej. Badania IM wspomagają liczne pracownie i laboratoria.

Opinie (119) 9 zablokowanych

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Sprawdź się

Wybierz poziom

Które miasto nie leży w województwie pomorskim?