Wiadomości

Jak będą wyglądały egzaminy ósmych klas i matury? Wytyczne dla szkół

8-29 czerwca - to nowe terminy egzaminów maturalnych, ale bez egzaminów ustnych.
8-29 czerwca - to nowe terminy egzaminów maturalnych, ale bez egzaminów ustnych. fot. Anna Bobrowska / KFP

Zakrywanie ust i nosa, 1,5-metrowe odstępy między zdającymi, zakaz wstępu rodziców do szkoły czy zakaz udostępniania sobie przyborów - m.in. te zasady mają zapewnić bezpieczeństwo piszącym egzaminy ósmoklasistom i maturzystom. Do sprawdzianów pozostało jeszcze kilka tygodni, jednak już teraz szkoły zaczynają się przygotowywać do zorganizowania kilkunastu dni sprawdzianów.W tym roku ze względu na pandemię koronawirusa terminy egzaminów musiały zostać przesunięte. 8-29 czerwca - to nowe terminy egzaminów maturalnych, ale bez egzaminów ustnych. Z kolei 16-18 czerwca to nowe terminy egzaminów ósmoklasistów.
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralna Komisja Egzaminacyjna i Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne, które mają umożliwić sprawny i bezpieczny przebieg egzaminów.

Czytaj też: Matury od 8 czerwca, egzaminy ósmoklasistów od 16 czerwca

Jak będzie wyglądał egzamin?W tym roku egzaminy będą miały wyjątkowy przebieg. Wśród wytycznych, które są obowiązkowe, podkreślone zostały w szczególności kwestie dotyczące zachowania społecznego dystansu oraz dezynfekcji, w tym:

  • obowiązek zakrywania ust i nosa przez zdających, do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej;
  • konieczność ustawienia ławek w sali egzaminacyjnej w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku;
  • obowiązek dezynfekcji ławek i krzeseł w sali egzaminacyjnej przed i po każdym egzaminie oraz materiałów, sprzętów i narzędzi, z których korzysta więcej niż jeden zdający;
  • konieczność korzystania przez każdego zdającego z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora, itd.;
  • wdrożenia wszelkich możliwych rozwiązań, które pozwolą uniknąć tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

Znajdź korepetytora w TrójmieścieNa egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego.

Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.

W trakcie egzaminów w szkole będą mogli przebywać jedynie uczniowie - rodzice nie będą mieli możliwości wstępu (z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy, na przykład w poruszaniu się).

Zdający nie powinni także wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek. Szkoła nie zapewni wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

Kursy przygotowujące do egzaminów w Trójmieście - również online


Podstawowe obowiązkowe wytyczne do organizowania egzaminów.
Podstawowe obowiązkowe wytyczne do organizowania egzaminów. mat. MEN

Gdzie uczniowie napiszą sprawdziany?Według wytycznych resortu i sanepidu egzamin może być przeprowadzany m.in. w salach lekcyjnych, gimnastycznych, na korytarzach szkolnych oraz w innych przewidzianych w przepisach miejscach, pod warunkiem zachowania odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami zespołu nadzorującego. Ławki muszą być ustawione w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp.

Przepisy nie wprowadzają ograniczeń dotyczących liczby osób w sali (przy zachowaniu odpowiednich odstępów), jednak zaleca się - jeżeli tylko pozwalają na to warunki lokalowe oraz zasoby ludzkie - przeprowadzanie egzaminu w salach z możliwie jak najmniejszą liczbą osób w każdej sali.

Czytaj też: Korki online, czyli pomoc w ostatnich przygotowaniach przed egzaminami

Możliwe jest zwiększenie liczby sal egzaminacyjnych, jednak wiąże się to z koniecznością zapewnienia dodatkowych zespołów nadzorujących. Z kolei przewodniczący zespołu egzaminacyjnego musi zapewnić kilku rezerwowych członków zespołów nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby, które z uzasadnionych powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w dniu egzaminu.

Członkowie zespołu nadzorującego będą odbierać w rękawiczkach arkusze od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze będą rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.

Czytaj też: Jak będzie wyglądała rekrutacja do szkół średnich? MEN konsultuje

Kiedy będzie można przerwać egzamin?W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.

Zdalna nauka do 7 czerwcaW związku z epidemią koronawirusa od połowy marca zawieszone są zajęcia stacjonarne w szkołach. Lekcje prowadzone są zdalnie. Ograniczenie funkcjonowania szkół zostało przedłużone do 7 czerwca 2020 r.

Szkoły średnie w Trójmieście


Od 25 maja możliwe będzie otwarcie szkół dla najmłodszych klas - I-III. Obecność w szkole nie będzie obowiązkowa, mają do nich przychodzić te dzieci, których rodzice muszą wrócić do pracy i nie mogą zapewnić im opieki. Dla rodziców, którzy się nie zdecydują na wysłanie dziecka na zajęcia w szkole, w dalszym ciągu dostępny będzie zasiłek opiekuńczy. Jak wyjaśnia MEN, szkoły w dalszym ciągu są zobowiązane do realizowania podstawy programowej w klasach I-III.

- Od 25 maja zostaną uruchomione konsultacje z nauczycielami dla maturzystów i ósmoklasistów, którzy przygotowują się do egzaminów - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

Szkoły wyższe w Trójmieście


Od 1 czerwca podobne konsultacje będą uruchomione dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, np. w celu poprawienia ocen.

Opinie (16) 1 zablokowana

Dodaj opinię
Walczymy z przemocą słownąKasujemy opinie obraźliwe i nie na temat

Dodaj opinię

Odpowiedz

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Sprawdź się

Wybierz poziom

Chmury zbudowane są z: