Wiadomości

stat

Jak będą wyglądały zajęcia w klasach I-III? Wytyczne ministerstwa

Zajęcia opiekuńcze dla najmłodszych od 25 maja, możliwe indywidualne konsultacje z nauczycielami, otwarcie boisk na specjalnych zasadach - to zmiany, które w najbliższym czasie dotyczyć będą m.in. uczniów.
Zajęcia opiekuńcze dla najmłodszych od 25 maja, możliwe indywidualne konsultacje z nauczycielami, otwarcie boisk na specjalnych zasadach - to zmiany, które w najbliższym czasie dotyczyć będą m.in. uczniów. fot. Piotr Hukało/trojmiasto.pl

Od 25 maja w szkołach mogą odbywać się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III. Dzieci mają siedzieć w oddalonych od siebie o 1,5 metra ławkach i nie więcej niż w dwanaścioro w jednej sali. Ministerstwo Edukacji Narodowej zaznacza, że szkoły jednocześnie nadal muszą realizować podstawę programową dla najmłodszych.zakończona Łącznie głosów: 1110
Jak mają wyglądać zajęcia w szkole? Szczegółowe decyzje ministerstwo zostawia dyrektorom. To oni mają określić sposób sprawowania opieki i prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci, które będą przebywać w placówce.

Czytaj też: Zajęcia opiekuńcze od 25 maja. Samorządy o otwarciu szkół

Jeden uczeń w ławce, dystans i nadzór na przerwieWytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego przypominają też o zasadach dla żłobków i przedszkoli. W grupie może przebywać do 12 uczniów (w szczególnych przypadkach 14). W miarę możliwości do grupy przyporządkowani mają być ci sami nauczyciele, a grupa najlepiej, żeby przebywała w tej samej sali. Na jedną osobę powinny przypadać co najmniej cztery metry kwadratowe.

Z klasy, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować. Odległości pomiędzy stanowiskami uczniów powinny wynosić minimum 1,5 metra, a w jednej ławce szkolnej powinien siedzieć jeden uczeń.

Koronawirus w Trójmieście - wszystkie informacjeDzieci nie powinny wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.

Sanepid zaleca korzystanie z boiska i przebywanie na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi. Należy jednak ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. I zapewnić taką organizację pracy, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów.

Szczegółowe wytyczne dla szkół podstawowych

Co z nauką w szkole?Nauka w klasach i-II musi być kontynuowana.

- Utrzymujemy tym samym obowiązek realizowania podstawy programowej zarówno dla uczniów, których rodzice i opiekunowie zdecydują się na posłanie swoich dzieci do szkół, jak i dla uczniów pozostających w domach - podkreśla resort edukacji w komunikacie.
To czy prowadzone będą lekcje i ile takich zajęć dydaktycznych się odbędzie, ma zależeć od liczby dzieci, które przyjdą do szkół. Dyrektor z nauczycielami ma ocenić, jak realizowana w nauczaniu zdalnym była podstawa programowa i rozplanować pozostałe treści do końca roku szkolnego, czyli do 26 czerwca.

- Zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej w klasach I-III szkoły podstawowej prowadzić będą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, natomiast zajęcia opiekuńczo-wychowawcze wychowawcy świetlic szkolnych i w miarę możliwości inni - wskazani przez dyrektora szkoły - nauczyciele. Dyrektor, mając na uwadze warunki organizacyjne, zdecyduje o podziale uczniów do poszczególnych grup i ustali, którzy nauczyciele będą prowadzili zajęcia - informuje ministerstwo.
Może się okazać więc, że jeden nauczyciel będzie i uczył w szkole, i prowadził zajęcia zdalne.

- Nauczyciel w ramach swojego pensum może prowadzić zajęcia oraz przygotowywać i przekazywać materiały do kształcenia na odległość. Nauczycielowi, któremu dyrektor na nowo określił organizację zadań, przysługują godziny ponadwymiarowe, jeśli jego tygodniowy wymiar zajęć dydaktycznych zostanie przekroczony - wyjaśnia resort.

Konsultacje dla starszych uczniówOd 25 maja br. w szkole z konsultacji korzystać mają ósmoklasiści i maturzyści, którzy przygotowują się do egzaminów końcowych. Tydzień później konsultacje mają być dostępne dla wszystkich uczniów.

- Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły. Ich harmonogram i organizację ustali dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami - informuje resort.

Opinie (110) 2 zablokowane

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Sprawdź się

Wybierz poziom

Węgiel to: