• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Jak dostać się na medycynę - co zdawać na maturze i jak się przygotować?

Wioleta Stolarska
30 sierpnia 2022 (artykuł sprzed 1 roku) 
Jak dostać się na medycynę - co zdawać na maturze i jak się przygotować? Jak dostać się na medycynę - co zdawać na maturze i jak się przygotować?

Rekrutacja na studia medyczne co roku wzbudza dużo emocji, to jedne z najbardziej obleganych kierunków przez kandydatów. Tylko w tym roku na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym o jedno miejsce na kierunku lekarsko-dentystycznym starały się 24 osoby, z kolei na kierunek lekarski aplikowało nieco ponad 11 os. na miejsce. Jak dostać się na medycynę? Jakie wyniki trzeba osiągnąć? Jakie przedmioty są brane pod uwagę?Uczelnie wyższe w Trójmieście - prywatne i publiczne


Poprawiałe(a)ś wynik egzaminów, by dostać się na wybrane studia?

Jak dostać się na medycynę - co zdawać na maturze i jak się przygotować? Już teraz uczniowie szkół średnich, którzy marzą o karierze lekarza, zastanawiają się nad tym bez względu na to, czy naukę dopiero rozpoczynają, czy są w klasie maturalnej. Jedno jest pewne, im wcześniej zaczną o tym myśleć, tym lepiej. Konkurencja podczas rekrutacji co roku jest naprawdę spora.

Jakie limity na studia medyczne? Jakie limity na studia medyczne?

Rekrutacja na studia medyczne. Liczba miejsc jest ograniczonaLiczba miejsc na kierunkach medycznych jest ograniczona. Uczelnia przygotowuje rekrutację zgodnie z projektem Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć.

I tak na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym utworzono 326 miejsc na kierunek lekarski - jednolite studia magisterskie prowadzone (stacjonarne) w języku polskim, 171 miejsc na kierunek lekarski (niestacjonarne) w języku polskim oraz 50 miejsc na jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) w języku angielskim.

W przypadku kierunku lekarsko-dentystycznego projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia zakłada 47 miejsc na jednolite studia magisterskie (stacjonarne) w języku polskim i 22 miejsca na studia (niestacjonarne) w języku polskim.

Limit przyjęć na kierunek farmacja to 145 miejsc (142 dla obywateli polskich, 3 dla cudzoziemców). Na analityce medycznej całkowity limit miejsc wynosi 57 (55 dla obywateli polskich i 2 dla cudzoziemców).

- Podczas tegorocznej rekrutacji najpopularniejszy okazał się kierunek lekarsko-dentystyczny, na który o jedno miejsce starały się niemal 24 osoby (23,82 os. na miejsce, 1 120 kandydatów). Sporym zainteresowaniem cieszyły się również: kierunek lekarski - 11,19 os. na miejsce (3 647 kandydatów), analityka medyczna, na którą o jedno miejsce starało się ponad 5 osób (5,67 os. na miejsce, 312 kandydatów) oraz farmacja - 605 kandydatów (4,26 os. na miejsce) - informuje dr hab. Sławomir Wójcik, kierownik Działu Rekrutacji GUMed.
Studia medyczne w Trójmieście. Jaki wybrać kierunek? Studia medyczne w Trójmieście. Jaki wybrać kierunek?

Z jakim wynikiem na medycynę?Medycyna to wymarzony kierunek dla wielu licealistów. Właśnie dlatego tak trudno się na nią dostać. Zdarza się, że kandydaci nie poddają się po jednej nieudanej rekrutacji i próbują aplikować w kolejnych latach z poprawionymi wynikami egzaminów maturalnych. Jak przekonują studenci, rok, dwa czy nawet trzy lata opóźnienia w przypadku studiów medycznych niewiele zmienia.

Jak dostać się na medycynę i nie zwariować? Kluczem do sukcesu jest oczywiście odpowiedni wynik egzaminów maturalnych, pomogą też osiągnięcia w konkursach czy olimpiadach.

Progi punktowe każdego roku są inne w zależności od uczelni. Sprawdziliśmy, jak wyglądały wyniki kandydatów ubiegających się o miejsca na kierunkach medycznych podczas tegorocznej rekrutacji 2022/23 na studia medyczne na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

I tak w przypadku studiów stacjonarnych na kierunek lekarski 76,4 proc. kandydatów to maturzyści 2022, jednak aż 23,6 proc. osób aplikujących na medycynę to osoby, które maturę pisały w roku 2021 lub jeszcze wcześniej. W przypadku kierunku lekarsko-dentystycznego 71,9 proc. kandydatów to tegoroczni maturzyści, a aż 28,1 proc. osoby wcześniej zdające maturę.

Jeszcze więcej osób zdających maturę w ubiegłych latach aplikuje, ponownie wybierając studia niestacjonarne. Na kierunek lekarski w tym roku kandydowało 65 proc. maturzystów 2022 i aż 35 proc. osób zdających maturę wcześniej. W przypadku kierunku lekarsko-dentystycznego 59,6 proc. kandydatów to tegoroczni maturzyści, a aż 40,4 proc. osoby wcześniej zdające maturę.

To doskonały dowód na to, że kandydatów na medycynę porażki nie zrażają.

 • Liczba miejsc na kierunkach medycznych jest ograniczona.
 • Medycyna to wymarzony kierunek dla wielu uczniów. Właśnie dlatego tak trudno się na nią dostać.
 • Najczęściej wymaganymi przedmiotami maturalnymi, by dostać się na medycynę, są: biologia, chemia, fizyka, matematyka.
Z jakim wynikiem matury na medycynę? Z wyników tegorocznej rekrutacji na kierunek lekarski (stacjonarny) wynika, że średni wynik wszystkich kandydatów wyniósł 90,4 pkt. Z czego tegoroczni maturzyści mieli średnio 91, a ubiegłoroczni (w tegorocznej rekrutacji) 89,3 pkt.

Z kolei średni wynik obowiązkowego przedmiotu - biologii na kierunek lekarsko-dentystyczny (stacjonarny) wynosił 87,9 pkt. Z czego tegoroczni maturzyści mieli średnio 88,7, a ubiegłoroczni (w tegorocznej rekrutacji) 85 pkt.

Osoby kandydujące na farmacje o najlepszy wynik starały się z egzaminu maturalnego z chemii - tu średni wynik wszystkich kandydatów wyniósł 52,7 pkt. Z czego tegoroczni maturzyści mieli średnio 52,5, a ubiegłoroczni (w tegorocznej rekrutacji) 50,2 pkt.

Na grafikach przedstawiamy szczegółowe dane z rekrutacji na studia medyczne 2022/23 na GUMed:

 • Kandydaci na studia medyczne podczas rekrutacji 2022/23.
 • Kandydaci na studia medyczne podczas rekrutacji 2022/23.
 • Wyniki egzaminów kandydatów na studia medyczne - są to średnie wyniki maturalne osób zakwalifikowanych na studia w chwili pisania artykułu.
 • Wyniki egzaminów kandydatów na studia medyczne - są to średnie wyniki maturalne osób zakwalifikowanych na studia w chwili pisania artykułu.
Jakie kierunki studiów są najpopularniejsze? Wiemy, które wybierają kandydaci Jakie kierunki studiów są najpopularniejsze? Wiemy, które wybierają kandydaci

Jakie wymagania rekrutacyjne na medycynę?Jakie przedmioty trzeba zdawać na maturze, żeby aplikować na studia medyczne? Wymagania oczywiście mogą różnić się w zależności od uczelni oraz trybu studiów. Najczęściej wymaganymi przedmiotami maturalnymi są jednak: biologia, chemia, fizyka, matematyka.

Wymagania na kierunkach medycznych na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym:

Podstawą ustalenia kolejności kandydatów na listach rankingowych jest wynik kwalifikacji ustalany na podstawie wyników egzaminów maturalnych. W rekrutacji uwzględniane są również osiągnięcia w ogólnopolskich olimpiadach stopnia centralnego, olimpiadach międzynarodowych oraz konkursach. Sposób obliczenia wyniku kwalifikacji zależy od: rodzaju posiadanej matury oraz ustalonych zasad kwalifikacji dla danego kierunku studiów.

Studia na kierunku lekarskim trwają 6 lat, z kolei na kierunku lekarsko-dentystycznym 5 lat. Tu wymagania są takie same.

Wymaganym przedmiotem na poziomie rozszerzonym na świadectwie dojrzałości jest w pierwszej kolejności biologia oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka, matematyka.

Kwalifikacja kandydatów na studia odbywa się na zasadzie konkursu. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek lekarski mogą uzyskać maksymalnie 200 punktów (2 × 100 punktów za poszczególny przedmiot). O przyjęcie na studia ubiegać się mogą wyłącznie osoby, które otrzymają co najmniej 50 proc. maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w procesie rekrutacji (100 pkt). Dla kandydatów na jednolite studia magisterskie z taką samą punktacją wprowadza się dodatkowe kryterium przyjęcia. Pierwszeństwo na liście rankingowej mają osoby posiadające wyższy wynik z egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym.

Rośnie zainteresowanie studiami medycznymi Rośnie zainteresowanie studiami medycznymi

Studia na kierunku farmacja trwają 5 lat, student odbywa też 6-miesięczną praktykę zawodową. Wymaganym przedmiotem na poziomie rozszerzonym na świadectwie dojrzałości jest w pierwszej kolejności chemia oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, fizyka, matematyka.

Kwalifikacja kandydatów na studia odbywa się na zasadzie konkursu. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek farmacja mogą uzyskać w wyniku postępowania kwalifikacyjnego maksymalnie 200 punktów (2 × 100 punktów za poszczególny przedmiot). O przyjęcie na studia ubiegać się mogą wyłącznie osoby, które otrzymają co najmniej 30 proc. maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w procesie rekrutacji (60 pkt).

Dla kandydatów na jednolite studia magisterskie z taką samą punktacją wprowadza się dodatkowe kryterium przyjęcia. Pierwszeństwo na liście rankingowej mają osoby posiadające wyższy wynik z egzaminu maturalnego z chemii na poziomie rozszerzonym.

Ile zarobisz po studiach? Sprawdź, zanim się zdecydujesz Ile zarobisz po studiach? Sprawdź, zanim się zdecydujesz

 • Rekrutacja na studia medyczne co roku wzbudza dużo emocji, to jedne z najbardziej obleganych kierunków przez kandydatów.
Z kolei studia na kierunku analityka medyczna trwają 5 lat. Tu wymaganym przedmiotem na poziomie rozszerzonym na świadectwie dojrzałości jest w pierwszej kolejności biologia oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka, matematyka.

Kwalifikacja kandydatów na studia odbywa się na zasadzie konkursu. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek farmacja mogą uzyskać w wyniku postępowania kwalifikacyjnego maksymalnie 200 punktów (2 × 100 punktów za poszczególny przedmiot). O przyjęcie na studia ubiegać się mogą wyłącznie osoby, które otrzymają co najmniej 30 proc. maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w procesie rekrutacji (60 pkt).

Dla kandydatów na jednolite studia magisterskie z taką samą punktacją wprowadza się dodatkowe kryterium przyjęcia. Pierwszeństwo na liście rankingowej mają osoby posiadające wyższy wynik z egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (146)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Festiwal Dobrego Porodu - IV edycja 2023

20 zł
warsztaty, konferencja, targi

Nauka nie jest taka straszna! Spotkanie z Dawidem Nidzworskim

spotkanie

Science Cafe. Prawda czy fałsz. Jak naprawdę działa wariograf?

20 zł
wykład, sesja naukowa, warsztaty

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

W jakiej gdańskiej dzielnicy znajduje się najwięcej pomników przyrody?

 

Najczęściej czytane