• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Jak obliczyć punkty w rekrutacji do szkoły średniej?

Wioleta Stolarska
14 stycznia 2020 (artykuł sprzed 3 lat) 
Do egzaminu ósmoklasistów zostały jeszcze ponad trzy miesiące. Do egzaminu ósmoklasistów zostały jeszcze ponad trzy miesiące.

Za nieco ponad trzy miesiące uczniowie klas ósmych przystąpią do egzaminów kończących szkołę podstawową. Jeszcze przed poznaniem wyników w szkołach średnich ruszy rekrutacja na rok szkolny 2020/2021. Każda placówka określi kryteria, które zadecydują o przyjęciu uczniów. Warto już teraz sprawdzić, ile punktów trzeba zdobyć, by bez problemu kontynuować naukę w wymarzonej szkole. Przypominamy, jakie progi punktowe obowiązywały w trójmiejskich szkołach podczas ubiegłorocznej rekrutacji.Czy wiesz już do jakiej szkoły średniej chcesz się dostać?

W tym roku po raz drugi po reformie oświaty do egzaminu przystąpią ósmoklasiści. Uczniowie swój maraton rozpoczną 21 kwietnia (wtorek) egzaminem z języka polskiego, 22 kwietnia (środa) - matematyki, 23 kwietnia (czwartek) - języka obcego nowożytnego. Dla tych ósmoklasistów, którzy z przyczyn zdrowotnych czy wypadków losowych nie będą mogli wtedy napisać egzaminu, przygotowano termin dodatkowy - od 1 do 3 czerwca 2020.

Co jest ważne podczas rekrutacji?W pierwszej kolejności podczas postępowania rekrutacyjnego pod uwagę będą brane wyniki egzaminu ósmoklasisty. Komisja rekrutacyjna uwzględni także oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum) z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych przedmiotów. O tym, które to będą, zdecyduje dyrektor szkoły przeprowadzającej rekrutację. Dodatkowe punkty będzie można uzyskać za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem oraz za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.

Każda szkoła ustala własne kryteria przyjęcia uczniów, które dopasowane będą do profili oferowanych klas.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w rekrutacji wynosi 200 punktów - uczeń może otrzymać 100 punktów z egzaminu ósmoklasisty i 100 punktów za świadectwo, oceny oraz dodatkowe konkursy.

Szkoły średnie w Trójmieście


Jak obliczamy punkty za wynik uzyskany z poszczególnych egzaminów?

 • język polski (maksymalnie 100 proc. = 35 punktów, wynik egzaminu mnoży się przez 0,35) - 35 punktów;
 • matematyka (maksymalnie 100 proc. = 35 punktów, wynik egzaminu mnoży się przez 0,35) - 35 punktów;
 • język obcy nowożytny - poziom podstawowy (maksymalnie 100 proc. = 30 punktów, wynik egzaminu mnoży się przez 0,3) - 30 punktów.

Jak obliczamy punkty za świadectwo, oceny oraz dodatkowe konkursy?

Każdy uczeń może otrzymać dodatkowe punkty za: wybrane oceny ze świadectwa, za średnią ocen (powyżej 4,75 i bardzo dobre zachowanie), za działanie w wolontariacie i za szczególne osiągnięcia np. w konkursach kuratoryjnych (co najmniej na szczeblu wojewódzkim) czy osiągnięcia artystyczne i sportowe (co najmniej na szczeblu gminnym).

Punkty za oceny na świadectwie oblicza się dla czterech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych przedmiotów, które wskazane są jako punktowane do danej klasy w liceum. Za ocenę celującą można dostać 18 punktów, za bardzo dobrą - 17, za dobrą - 14, za dostateczną - 8, za dopuszczającą - 2 punkty.

Dodatkowo za świadectwo z wyróżnieniem można zyskać kolejne 7 punktów.

Za szczególne osiągnięcia, np. osiągnięcie tytułu finalisty i laureata konkursów przedmiotowych, można otrzymać maksymalnie 18 punktów. Gdzie te punkty można zdobyć i jak są one liczone:

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursami o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursami o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 Ustawy o systemie oświaty:
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty. (Dziennik Ustaw - 3 - poz. 1737)

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursami o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursami albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 Ustawy o systemie oświaty:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty.

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w punktach 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 • a) międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,
 • b) krajowym - przyznaje się 3 punkty,
 • c) wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,
 • d) powiatowym - przyznaje się 1 punkt.

Również za wolontariat uczniowie mogą uzyskać 3 dodatkowe punkty (warto pamiętać, aby sprawdzić, czy organizacja, w której chcemy udzielać się jako wolontariusze, wydaje zaświadczenia, taki dokument należy bowiem przekazać wychowawcy klasy, by informacja o wolontariacie została odnotowana na świadectwie).

Więcej szczegółowych informacji na temat zasad obliczania punktów w rekrutacji do szkół średnich można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 21 sierpnia 2019 r.

Przy rekrutacji do niektórych klas szkół średnich prowadzone są dodatkowe sprawdziany klasyfikujące m.in. do oddziałów dwujęzycznych, do oddziałów sportowych czy klas artystycznych. Mogą one mieć duże znaczenie w sytuacji, kiedy zainteresowanych miejscem w klasie będzie dużo osób z taką samą liczbą punktów.

Przypominamy, jakie progi punktowe obowiązywały w trójmiejskich liceach podczas ubiegłorocznej rekrutacji:Progi punktowe do gdańskich liceów


Progi punktowe do gdyńskich liceów


Progi punktowe do sopockich liceów

Opinie (21)

 • najlepiej to miec znajomości (3)

  w gdyńskiej trójce wielu uczniów ma nazwiska zbieżne z nazwiskami urzędników ale to pewnie przypadek

  • 41 4

  • A co, nikt się nie chce z tobą zaznajamiać?

   • 2 8

  • W Gdańsku podobnie w niektórych liceach.

   • 2 1

  • jak ktoś jest cieniasem to wszystko tłumaczy sobie znajomościami. Ja nie mam to nic nie mam...

   • 5 2

 • (2)

  Obowiazujacy algorytm naliczania punktow doprowadzil do absurdow.Wszyscy maja praktyczie takie same swiadectwa i srednia ocen co najmniej 5,0.Jeeli ktos na swiadectwie ma czworki albo trojki to pewnie jakis chuligan.Uwazam, ze oceny za swiadectwo powinny stanwic maksymalnie 20% ogolnej liczby punktow.

  • 28 3

  • (1)

   Oceny na świadectwie w ogóle nie powinny być brane pod uwagę, bo zależą od nauczycioela.

   • 18 1

   • tak samo jakiś wolontariat, chyba że trwa bardzo długo, co roku

    a nie ze uczeń odwali pańszczyzne za punkty, postoi z puszką 3 godziny na zbiórce i jest zarobiony

    • 13 3

 • Większość z 8 klasy syna to średnie oscylujące około 4.9-5.5 (4)

  Bo dostaniu się do Liceum jakież to rozczarowanie gdy na półrocze średnia 3.0 :) i to u większości kolegów i koleżanek z tej samej klasy

  • 18 0

  • (1)

   Ot i cała prawda jak to wystawia się oceny w podstawówce. A zwłaszcza w klasach 8, gdzie odpuszcza się uczniom i wystawia jak najlepsze oceny, aby było im łatwiej dostać się do szkół średnich. A dopiero tam weryfikuje się ich wiedzę i umiejętności. Sama jestem mamą, gdzie syn w ubiegłym roku kończył gimnazjum, gdzie nie było już tak łatwo z ocenami. Nauczyciele nie byli skłonni wystawiać dobrych ocen za przeciętną wiedzę. A kolegom syna rok młodszym kończącym 8 klasę w szkole podstawowej o wiele łatwiej było uzyskać 4 czy 5 na koniec roku. I stąd pełno świadectw z wyróżnieniem ( na 24 uczniów - 20 świadectw z paskiem). Dopiero szkoła średnia wymaga przyłożenia się do nauki. Trzeba naprawdę mieć wiedzę aby otrzymać tam ocenę dostateczną.

   • 10 1

   • Z tym odpuszczeniem zależy jaka szkoła. Tak jak mówisz nie którzy uczniów dna litość na płacz na groźby biorą nauczyciel a ci dla świetego spokoju wstawiają wyższa ocenę za brak wiedzy. I bardzo dobrze ze w szkołach średnich rzeczywistości ich weryfikuje. Syn chodzi do klasy 8 poszedł rok szybciej jest wysoki poziom nauczania i nikt za free nie stawia 4/5. Wiadomo jedni lepsi z humanistycznych inni ze ścisłych przedmiotów.
    Wiele zależy od nauczyli ja zawsze powtarza ci starej daty uczą a młodsi nauczycie maja w d*pie

    • 0 0

  • Ale przez 8 lat (1)

   Dzieci miały wyszkolonych nauczycieli. Koleżanka mojej córki ciągle ryczała jak dostała 3 mówiła nauczycielom, że się powiesi .Nauczyciele stawiali 6 bo bali się co biedne dziecko sobie zrobi .Rodzice szczęśliwi że mają geniusza a w liceum lipa .....na 3 dziecko jest i nie mówi już nauczycielom co to sobie biedna zrobi .Niestety błąd nauczycieli ,że dali się wciągnąć w gierkę dziecka .

   • 6 0

   • Poczekamy do końca liceum

    może zacznie się ciąć dla ocen. Radzę iść do specjalisty.

    • 1 0

 • Egzaminy wstępne zamiast testu ósmoklasisty byłyby sprawiedliwą weryfikacją poziomu uczniów. (3)

  Ale pojęcie sprawiedliwości jest w tym kraju używane do innych celów.

  • 34 8

  • (2)

   Nie wiem, co jest bardziej sprawiedliwego w osobnym egzaminie do szkoły niż w egzaminie ogólnokrajowym. Na takim wewnętrznym sprawdzianie jest większa szansa na wyciek pytań. Plus trzeba by go pisać osobno do każdej ze szkół - strata czasu i pieniędzy.

   • 8 5

   • Tylko że za mnóstwo punktów odpowiadają oceny w szkołach podstawowych, a w nich też różny poziom nauczania i różne poziomy wymaganej wiedzy na określoną ocenę.

    • 15 0

   • chyba że stworzylibyśmy mechanizm konkurencji między szkołami

    czyli ta dostaje większe dotacje która ma lepsze wyniki (ocenę wyników trzeba by opracować, co jest bardziej obiektywne itd.). To by sprawiło że egzaminy byłyby robione obiektywnie, tak żeby przyjąć najlepszych uczniów, którzy za kilka lat osiągną wynik który da szkole dotacje. To dodatnie sprzężenie zwrotne. Przede wszystkim trzeba zmienić system.

    • 2 1

 • Progi punktowe

  Progi punktowe 2020 to wyniki absolwentów 2020 (wynik ostatniego ucznia na liście do danej klasy). Trudno przewidzieć poziom trudności egzaminu, a i absolwentów będzie dużo mniej. Mam nadzieję, że dzieciaki będą miały dużo łatwiej niż podwójny rocznik 2019. Stąd progi punktowe 2019 raczej niekonieczną lekturą.

  • 2 2

 • maksymalnie 200 a w "trójce" w Gdyni - 220? (3)

  Skoro łącznie za świadectwo, egzaminy, wolontariat i konkursy można otrzymać 200 pkt - to jakim cudem w Gdyni w III LO próg wynosił 220 pkt, 205 pkt, 217 pkt???

  • 11 0

  • Dodatkowe egzaminy wstępne

   • 1 0

  • odp

   liczy się tam 20 lub 30 pkt za egzamin wstępny

   • 0 0

  • Klasy dwujęzyczne

   To są klasy dwujęzyczne, dodatkowe 22.5 pkt za test z angielskiego

   • 0 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Po co Projektornia? | debata mieszkańcow

spotkanie, debata, forum

Nasze sprawy - działaj z głową!

konferencja

Warsztaty kulinarne dla dorosłych

degustacja, warsztaty

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Zając szarak, który licznie występuje w trójmiejskich lasach, jest:

 

Najczęściej czytane