• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Jak wygląda nauka dzieci z Ukrainy w pomorskich szkołach?

Wioleta Stolarska
25 marca 2022 (artykuł sprzed 1 roku) 
Do szkół i placówek w woj. pomorskim po 28 lutego 2022 r. do 23 marca 2022 r. przyjęto ogółem 7130 dzieci i młodzieży z Ukrainy. Do szkół i placówek w woj. pomorskim po 28 lutego 2022 r. do 23 marca 2022 r. przyjęto ogółem 7130 dzieci i młodzieży z Ukrainy.

Od kilku tygodni trwa wojna na Ukrainie. Dzieci uchodźców, którzy znaleźli schronienie w Polsce, zapisują się do szkół i zaczynają edukację w zupełnie nowym miejscu. - W szkołach woj. pomorskiego po 24 lutego przyjęto już ponad 7130 dzieci i młodzieży z Ukrainy - informuje pomorskie Kuratorium Oświaty. Jak radzą sobie w polskich szkołach? Jakie mają prawa i czy będą mogli podchodzić do egzaminów, otrzymać świadectwo ukończenia roku szkolnego? Wyjaśniamy.Jak możesz pomóc UkrainieCzy rozmawiasz z dzieckiem o sytuacji na Ukrainie?

Do szkół i placówek w woj. pomorskim po 28 lutego 2022 r. do 23 marca 2022 r. przyjęto ogółem 7130 dzieci i młodzieży, w tym:
  • przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego - 1025 dzieci,
  • szkoły podstawowe - 5594 uczniów,
  • szkoły ponadpodstawowe - 511 uczniów.

Ministerstwo Edukacji i Nauki apelowało do samorządowców, by tworzono przede wszystkim oddziały przygotowawcze, bo to najmniej stresujące środowisko dla najmłodszych dzieci. W oddziałach przygotowawczych uczeń, który nie zna języka polskiego, ma zagwarantowane wsparcie osoby będącej pomocą nauczyciela - osoby posługującej się językiem ukraińskim i polskim. Ta osoba tłumaczy uczniowi treści programowe przekazywane przez nauczyciela i pomaga je zrozumieć.

Jak zapisać dziecko z Ukrainy do polskiej szkoły?- Większość dzieci i uczniów trafiła do już funkcjonujących klas i oddziałów. Na tę chwilę była potrzeba utworzenia 29 oddziałów przygotowawczych - informuje Beata WolakKuratorium Oświaty w Gdańsku.
Jeszcze przed wybuchem wojny na Ukrainie w szkołach w regionie uczyły się ukraińskie dzieci, jednak było to ok. 3,8 tys. uczniów. Jak podkreśla resort edukacji, wszystkie dzieci przybywające z zagranicy w wieku 7-18 lat mogą korzystać z nauki w szkołach publicznych na takich samych zasadach jak dzieci polskie. To jednak trudna sytuacja zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i nauczycieli, którzy muszą odnaleźć się w nowych realiach.

Czytaj też: Świadczenia rodzinne dla uchodźców. Jak je uzyskać?

Co z barierą językową?W całym woj. pomorskim jest ok. 70 nauczycieli posługujących się językiem ukraińskim, więcej pedagogów mówi w języku rosyjskim, podobnie jak część dzieci z Ukrainy. Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki zamieszczono komunikat o możliwości zgłaszania się osób znających języki wschodniosłowiańskie chętnych do pomocy w szkołach i placówkach jako wolontariusze.

Resort nauki zachęca też pedagogów z Ukrainy do zapisania się na intensywny kurs języka polskiego na poziomie podstawowym (A1). Szkoły mogą zatrudniać osoby, które na Ukrainie pracowały jako nauczyciele, ale teraz nie dysponują odpowiednimi dokumentami (wystarczy, jeśli będą miały w Polsce zalegalizowany pobyt) jako pomoc nauczyciela w oddziałach przygotowawczych.

Jakie książki dla dzieci z Ukrainy?Na stronie MEiN udostępniono materiały edukacyjne możliwe do wykorzystania przez szkoły do nauki dzieci z Ukrainy.

- Na podstawie art. 165 Ustawy prawo oświatowe osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, mają prawo do dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego. Dodatkową naukę języka polskiego dla tych osób organizuje organ prowadzący szkołę - dodaje Beata Wolak z pomorskiego kuratorium.
Dla uczniów, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do nauki szkolnej, na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej uruchomiona została dodatkowa zakładka pn. Oddziały przygotowawcze, w której znajdują się materiały oraz linki do bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych przeznaczonych do nauczania języka polskiego jako obcego dzieci i młodzieży oraz inne materiały informacyjne.

Czytaj też: 40 zł na uchodźcę. Jest zamieszanie z obsługą wniosków

Czy uczniowie z Ukrainy mogą liczyć na świadectwa ukończenia roku szkolnego?Jak wyjaśnia kuratorium, uczniowie przyjmowani są na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1283).

- Jeżeli zostali zapisani do szkoły, to korzystają z nauki i opieki na warunkach dotyczących obywateli polskich do ukończenia 18 lat lub ukończenia szkoły ponadpodstawowej. Podlegają klasyfikacji śródrocznej, rocznej i końcowej oraz otrzymują świadectwo promocyjne lub ukończenia szkoły - wyjaśnia Wolak.
Czy ukraińscy uczniowie będą przystępować do egzaminu ósmoklasisty i do matury? Według Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. mogą przystąpić do tych egzaminów na takich samych zasadach jak polskie dzieci. Jednak arkusze egzaminacyjne są przygotowywane w języku polskim i jak na razie nie wiadomo, czy będą wersje tłumaczone na język ukraiński.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (332)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Nowe Trendy w Turystyce (1 opinia)

199 - 599 zł
konferencja

Warsztaty językowe: Jidysz

festiwal sztuki, wykład / prezentacja, warsztaty

Konferencja - Innowacje trychologii

250  zł
konferencja

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Jakie nietypowe rośliny można znaleźć w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym?

 

Najczęściej czytane