• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport
Skopiowano

Jak zostać rodziną zastępczą?

ws
28 czerwca 2022, godz. 08:00 
Opinie (29)
Wiele dzieci czeka na swoją szansę, na ciepło, na miłość, na dom. Jak im pomóc? Wiele dzieci czeka na swoją szansę, na ciepło, na miłość, na dom. Jak im pomóc?

Ponad 600 dzieci objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wychowuje się w rodzinach zastępczych. To najlepsza pomoc, gdy zawodzi rodzina biologiczna. Rodzice zastępczy nie tylko karmią, uczą czy opiekują się dziećmi, ale też je wychowują. Dla nich to nie tylko praca 24 godziny na dobę siedem dni w tygodniu, a po prostu życie. Kto może zostać rodzicem zastępczym? MOPR zachęca osoby, które mają dużo cierpliwości i wyrozumiałości, aby stworzyły rodzinę zastępczą i przyjęły do swojego domu dzieci.Domy dziecka i ośrodki adopcyjne w Trójmieście - lista miejsc


Czy zdecydował(a)byś się na utworzenie rodziny zastępczej?

Potrzebni są kandydaci na opiekunów zastępczych zwłaszcza dla maluchów, dzieci z niepełnosprawnością oraz dla wieloosobowych rodzeństw. To dzieci, które z różnych powodów nie mogą liczyć na opiekę biologicznych rodziców. Są po przejściach, z bagażem trudnych doświadczeń. Wymagają uważności, zaopiekowania pod względem bytowym, emocjonalnym i społecznym.

- Osoby, które rozważają założenie rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka i zgłoszą się do nas, wesprzemy na każdym etapie ich drogi do uzyskania statusu opiekuna zastępczego - mówi Małgorzata Niemkiewicz, dyrektorka gdańskiego MOPR. - Mogą też liczyć na kompleksową pomoc naszych specjalistów, kiedy już będą tworzyć zastępczą rodzinę. To wsparcie w każdym aspekcie, m.in. finansowym, asystenckim, psychologicznym i prawnym.
Także w okresie wakacyjnym specjaliści Wydziału Pieczy Zastępczej MOPR przy ul. Leczkowa 1A we Wrzeszczu zapraszają do kontaktu. Służą zainteresowanym szczegółowymi informacjami bezpośrednio i pod numerami tel.: 58 347 82 77 lub 58 347 82 78 (w dni powszednie, w godz. pracy Ośrodka), także e-mail: mopr@gdansk.gda.pl.

Rodzice zastępczy: Trudno się nie przywiązać. Ta "praca" to nasze życieKto może zostać rodzicem zastępczym?Jesienią zaplanowane jest kolejne szkolenie dla kandydatów do pełnienia roli zastępczych opiekunów dla dzieci w Gdańsku. Odbędzie się ono w MOPR. M.in. ukończenie szkolenia z pozytywnym wynikiem jest konieczne, by potem uzyskać status zastępczego opiekuna.

Przypomnijmy też, że rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka mogą tworzyć małżonkowie lub osoba, którzy m.in.:
 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 • nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny, jeśli taki obowiązek wynika wobec nich z tytułu egzekucyjnego,
 • nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych,
 • są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią psychologa o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zapewniają odpowiednie warunki, umożliwiające zaspokojenie indywidualnych potrzeb dziecka, w tym rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań oraz wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi mieć stałe źródło dochodów. Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz do prowadzenia rodzinnego domu dziecka powinni mieć świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Na jaką pomoc mogą liczyć rodziny zastępcze?Na każde dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż:
 • 785 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
 • 1189 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, przysługuje dodatek nie niższy niż 227 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania. W Gdańsku wysokość świadczenia wynosi 500 zł miesięcznie. Na dzieci umieszczone w pieczy rodzinnej po 1 stycznia 2022 r. przysługuje świadczenie wychowawcze w kwocie 500 zł miesięcznie - wypłatę realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Podwyżki pensji dla zawodowych rodzin zastępczychNa dziecko umieszczone w zawodowej rodzinie zastępczej, na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, przysługuje dodatek nie niższy niż 227 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka. W Gdańsku wysokość świadczenia wynosi 300 zł miesięcznie.

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje:
 • rodzinom zastępczym - raz w roku na dziecko,
 • osobom uczącym się, które są osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy - raz w roku.

"Dobry Start" przysługuje wyżej wymienionym osobom w związku z rozpoczęciem roku szkolnego w wysokości 300 zł. Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej wypłaca się na wniosek osób prowadzących taką rodzinę lub rodzinny dom dziecka.
ws

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (29)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

VIII Ogólnopolska Konferencja BeZee

konferencja

12. Weekend Architektury

warsztaty, spotkanie

Nocne Podglądanie Wszechświata

w plenerze, widowisko / show, spotkanie

Ogłoszenia polecane

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Która roślina posiada podziemną łodygę?

 

Najczęściej czytane