• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła

Jesienne warsztaty "Mistrzów w drodze" na Pomorzu

27. września na terenie Pomorza startują jesienne warsztaty z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach programu "Mistrzowie w drodze".

Po działaniach w małopolskich i kujawsko -pomorskich szkołach średnich eksperci brd ruszają edukować uczniów w województwie pomorskim. W dalszej kolejności spotkania z młodzieżą planowane są w lubelskim, mazowieckim i łódzkim. Spośród uczestników warsztatów zostaną wyłonieni młodzi kierowcy, którzy przejdą treningi techniki jazdy z wykwalifikowanymi instruktorami na specjalnych torach.

"Mistrzowie w drodze" to ogólnopolski program edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym skierowany do młodych kierowców. Organizowany jest po raz trzeci przez Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a w wyniku fuzji firm kontynuowany w Partnerstwie z PKN ORLEN. Eksperci bezpieczeństwa ruchu drogowego odwiedzają uczniów ostatnich klas szkół średnich, by przeprowadzić warsztaty edukacyjne. Z grona uczestników spotkań po zdanych testach wiedzy zostają wyłonieni uczestnicy treningów techniki jazdy.

Spotkania prowadzone są w formie dialogu z młodymi ludźmi, a znaczną część programu stanowią ćwiczenia realizowane z wykorzystaniem dedykowanych tej tematyce narzędzi edukacyjnych. Podczas rozmowy z ekspertami i Policjantami Pomorskiej Policji jest okazja do właściwej interpretacji niektórych przepisów ruchu drogowego i klarownego spojrzenia na przyczyny zdarzeń drogowych. Młodzi kierowcy mogą podzielić się swoimi pierwszymi doświadczeniami za kierownicą i wskazywać obszary, w których szczególnie potrzebują edukacji.

Ważnym doświadczeniem dla uczestników warsztatów są eksperymenty z użyciem alkogogli, narkogogli oraz sprawdziany własnych zachowań z refleksomierzem, aparatem Piórkowskiego. Do tej pory szkoły zgłosiły chęć udziału w warsztatach ponad 11 tys. uczniów ostatnich klas szkół średnich. Do końca września przyjmowane są jeszcze zgłoszenia placówek zwłaszcza z województw: łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego. W tych regionach warsztaty będą realizowane w drugiej połowie października 2022.

Podczas warsztatów zostaną wyłonieni uczestnicy treningów techniki jazdy. Dla młodych kierowców to szansa poznania, w kontrolowanych warunkach, krytycznych sytuacji, jakie zdarzają się na drodze. To też okazja zdobycia umiejętności skutecznego panowania nad pojazdem i unikania niebezpieczeństw.

Edukacyjny program brd "Mistrzowie w drodze" Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a w wyniku fuzji firm kontynuowany w Partnerstwie z PKN ORLEN organizowany jest na terenie całej Polski. Pierwsza edycja odbyła się w roku 2020. Celem programu jest edukacja młodzieży w tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz wspieranie młodych kierowców w pogłębianiu umiejętności prowadzenia pojazdu poprzez praktyczne treningi techniki jazdy. Ambasadorem akcji jest Kajetan Kajetanowicz - wielokrotny rajdowy mistrz Europy
i Polski.

Patronat nad programem objęli: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Komendant Główny Policji, Główny Inspektor Transportu Drogowego oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji.

Opinie

Sprawdź się

Wybierz poziom

Pomniki przyrody to:

 

Najczęściej czytane