• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport
stat
Wydarzenie już się odbyło
PATRONAT

Jutro edukacji z CEN-em - 65-lecie Centrum Edukacji Nauczycieli

 • poniedziałek - wtorek, 25 - 26 września 2017
 • Lokalizacja
  Cen w gdańsku, Uniwersytet Gdański
 • Bilety
  wstęp wolny

Mija 65 lat odkąd Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku prowadzi dla nauczycieli i osób związanych z edukacją swoją misję, która obecnie brzmi: "Inspirujemy i wspieramy rozwój edukacji dla lepszej przyszłości Pomorzan". Przez tyle lat CEN prowadzi doskonalenie zawodowe nauczycieli/dyrektorów w naszym województwie. W tak długim czasie powstało wiele historii i jeszcze więcej wspomnień. Zapraszamy osoby związane z edukacją na uroczystości 65-lecia Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

Data wydarzenia: 25-26.09.2017 r.

Miejsce wydarzenia:
25.09.2017 r. - Uniwersytet Gdański
26.09.2017 r. - Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

Cele wydarzenia:
Celem przedsięwzięcia "Jutro edukacji z CENem" - uroczystości 65-lecia Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku jest ukazanie ogromnej roli CENu w obszarze organizowania i przeprowadzania różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli/dyrektorów, które rozwijają potrzeby środowiska pedagogicznego. Przedstawiona zostanie również rola w propagowaniu działań edukacyjnych i kulturalnych w środowisku szkolnym. Dlatego pierwszego dnia uroczystości odbędzie się międzynarodowa konferencja - "Szkoła empatii, dialogu i inspiracji" w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego, na której wystąpią prelegenci z cyklem wykładów uwzględniających nawiązania do badań i wydarzeń naukowych.
Drugi dzień uroczystości, obchodzony w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, rozpocznie się wystąpieniem poświęconym inspiracjom dla pomorskiej edukacji. Następnie odbędzie się prezentacja przedstawiająca działalność CEN oraz wręczenie nagród i podziękowań.

Do kogo kierowane jest wydarzenie?
Przedsięwzięcie skierowane jest do: dyrektorów oraz nauczycieli przedszkoli/szkół/placówek oświatowych, pracowników oświaty, osób związanych z edukacją, partnerów CEN w Gdańsku, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w tym Samorządu Województwa Pomorskiego, Kuratorium Oświaty, dyrektorów wojewódzkich ośrodków doskonalenia nauczycieli z całej Polski, byłych pracowników CEN w Gdańsku.

Program
Uroczystości 65-lecia Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku "Jutro edukacji z CENem"./strong>

25 września 2017 r.
Aula Uniwersytetu Gdańskiego ul. Jana Bażyńskiego 4, Gdańsk (tłumaczenie symultaniczne konferencji)


9.00 - 10.00 rejestracja uczestników, poranna kawa

10.00 - 10.15 uroczyste otwarcie konferencji:
- Renata Ropela, Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
- prof. dr hab. Romuald Grzybowski, Dyrektor Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego
- Ulrike Würz, Zastępca Dyrektora Goethe-Institut w Warszawie

10.15 - 11.15 "Zasada 'człowieczeństwa' w szkole" - wykład inauguracyjny
- prof. dr. med. Joachim Bauer, lekarz psychiatra, psychoterapeuta,
neurobiolog, Uniklinikum Freiburg/Niemcy

11.15 - 11.45 "Jak nauczać, aby rozpalać w uczniach ogień"
- dr hab. Aneta Lewińska, prof. UG Zastępca Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej ds. Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego

11.45 - 12.15 "Dialog podstawą porozumienia" - przedstawiciel świata sztuki

12.15 - 12.45 poczęstunek

12.45 - 13.05 "Budowanie refleksyjności instytucjonalnej - ewaluacja na rzecz dialogu"
- dr hab. Leszek Korporowicz, prof. UJ Instytut Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego

13.05 - 13.50 "Sprawność i błąd - kultura organizacyjna szkoły i osobowość nauczyciela" -- przedstawiciel Szwajcarii

13.50 - 14.05 "Uczniowie mają głos - przestrzeń w szkole i w klasie"
- Ewa Ostaszewska, Goethe-Institut w Warszawie

14.05 - 15.15 "Jak przygotowywać świadomych, otwartych, odpowiedzialnych i potrafiących działać na rzecz dobra ogólnego ludzi?" - panel dyskusyjny z udziałem ekspertów?
moderator: dr hab. Leszek Korporowicz, prof. UJ Instytut Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego

prof. dr med. Joachim Bauer, Uniklinikum Freiburg/Niemcy
dr hab. Maria Groenwald, prof. UG Instytut Pedagogiki Zakład Badań nad Dzieciństwem i Szkołą Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego przedstawiciel Szwajcarii
dr Sylwia Jaskuła, Instytut Społeczno-Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
przedstawiciel świata sztuki dr hab. Aneta Lewińska, prof. UG Zastępca Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej ds. Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego

15.15 - 15.30 podsumowanie i zakończenie konferencji

15.30 obiad

26 września 2017 r., sala gimnastyczna CEN al. gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk

11:00 otwarcie uroczystości - Renata Ropela, Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

11:15 "Miej odwagę zmieniać rzeczywistość - inspiracje dla pomorskiej edukacji" - Robert Krool, Prezes zarządu Fundacji LifeSkills, mediator i mentor, Prezes zarządu Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców, pomysłodawca i założyciel Liceum Ogólnokształcącego LIFESKILLS nr 1 w Warszawie

12:15 część artystyczna (I) - Baltic String Quartet

12:30 "Kartki z kalendarza CEN" - wspomnienia i wyzwania ...

12:45 część oficjalna - wystąpienia gości, nagrody, podziękowania - Renata Ropela, Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku oraz zaproszeni goście

13:30 część artystyczna (II) - Baltic String Quartet

13:45 bankiet (hol I piętro)

Program konferencji z przyczyn niezależnych od organizatora, może ulec nieznacznej zmianie.

Opinie

Sprawdź się

Wybierz poziom

Larwa żaby trawnej to: