• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Wydarzenie już się odbyło
PATRONAT

Kongres Smart Metropolia

Prezydent Miasta Gdańska we współpracy z Marszałkiem Województwa Pomorskiego organizują kongres "Smart Metropolia", który odbędzie się w Gdańsku w dniach 21-22 listopada 2013 roku. Dyskusje podczas kongresu odbędą się w siedmiu panelach tematycznych - przestrzeń, mobilność, laboratorium innowacji społecznej, zarządzanie, energia, turystyka. Ideą kongresu jest stworzenie stałego forum wymiany myśli i doświadczeń wszystkich odpowiedzialnych za jakość życia wspólnot samorządowych w gminach, powiatach, województwach, regionach. Rozpoczęła się internetowa rejestracja chętnych do udziału w tym wydarzeniu.

Kongres skierowany jest do praktyków i teoretyków zajmujących się rozwojem inteligentnej metropolii tj.: zarządzających miastem - samorządowców i przedstawicieli sektora usług komunalnych i usług turystycznych, planistów, urbanistów, projektantów, naukowców, przedsiębiorców oferujących inteligentne systemy i techniki stosowane w miastach.

- Niezmiernie się cieszę, że kongres "Smart Metropolia" odbywa się na właśnie tu, na Pomorzu. To spotkanie jest doskonałą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń oraz nawiązania nowych, owocnych zarówno dla gości, jak i gospodarzy, kontaktów. Jestem przekonany, że "Smart Metropolia" pomoże podejmować nowe wyzwania, wdrażać kolejne innowacje i realizować coraz więcej inicjatyw służących mieszkańcom i usprawnianiu gospodarki na Pomorzu - mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Podczas kongresu poszukiwane będą odpowiedzi na pytania: jak przełożyć teorię smart growth na konkretne rozwiązania, jak zarządzać usługami publicznymi w obszarach funkcjonalnych przekraczających granice administracyjne, a przede wszystkim jak budować potencjał gospodarczy i podnosić jakość życia mieszkańców przez zintegrowane działania.

- Metropolia może być określona jako inteligentna wtedy, gdy inwestuje w kapitał społeczny oraz nowoczesną infrastrukturę komunikacyjną (transport, ICT), napędzające wzrost gospodarczy i wysoką jakość życia, przy mądrym gospodarowaniu zasobami, z udziałem społecznej partycypacji - zaznacza prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. - W zakresie koncepcji inteligentnego rozwoju mieści się także wysoki poziom rozwoju infrastruktury technicznej oraz "miękkiej" (sieci współpracy naukowej, organizacje społeczne, wolontariat), dostępność i jakość ICT, w tym bezprzewodowe sieci sensoryczne, strategie tworzenia konkurencyjnych metropolii oraz koncepcje rozwoju zrównoważonego miast.

PROGRAM

Lista prelegentów kongresu jest długa i interesująca. Impreza zgromadzi znanych specjalistów wśród których będą m.in.:
Jacek Santorski - polski psycholog, psychoterapeuta, wydawca i przedsiębiorca
Brian Mark Evans - praktyk, naukowiec oraz nauczyciel akademicki w dziedzinach: urbanistyki, projektowania urbanistycznego i planowania krajobrazu. Zrealizował wiele projektów w Szkocji, Wielkiej Brytanii, Skandynawii, Rosji i Chinach.

Carlo Ratti - amerykański architekt i pedagog, bada wpływ nowych technologii na zmianę sposobu rozumowania, projektowania i życia w przestrzeni miejskiej.

Celem kongresu jest propagowanie nowatorskich rozwiązań we wdrażaniu inteligentnych systemów wspierających rozwój metropolii nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. Uczestnicy - w tym przedstawiciele samorządów największych metropolii Europy (Londyn, Paryż, Lisbona, Hamburg) i Polski (Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk) - zapoznają się z inteligentnymi systemami planistycznymi, mobilności, zarządzania czy energetycznymi, zaprojektowanymi i wykorzystywanymi w celu usprawnienia i koordynacji zarządzania obszarem metropolitalnym.

Wydarzeniu towarzyszyć będą:
Re: Miasto - wydarzenie targowe oraz festiwal promujący ideę recyklingu.
Konkurs na najlepszą Przestrzeń Publiczną
Targi Inteligentna Metropolia Innometropolis 2013.


Więcej informacji na temat programu imprezy, prelegentów, wydarzeń towarzyszących oraz rejestracji na stronie www.smartmetropolia.pl.

Przeczytaj także

Informacja o biletach

Opinie

Sprawdź się

Wybierz poziom

Źródła energii odnawialnej to:

 

Najczęściej czytane