• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
Skopiowano

Konkurs wiedzy o zarządzaniu i ekonomii

erka
24 września 2022, godz. 10:00 
Uniwersytet Morski organizuje konkurs wiedzy z zakresu zarządzania i ekonomii. Uniwersytet Morski organizuje konkurs wiedzy z zakresu zarządzania i ekonomii.

Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni zaprasza uczniów szkół średnich do udziału w "Konkursie wiedzy o zarządzaniu i ekonomii". Patronat nad konkursem objął Jego Magnificencja Rektor UMG, prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit.Konkurs ma za zadanie rozbudzić w młodzieży postawy przedsiębiorcze, propagować optymalne gospodarowanie, wpłynąć na zwiększenie ich świadomości w sprawach gospodarczych. i zainteresować kontynuacją nauki na poziomie wyższym.

Szkoły wyższe w Trójmieście- Nauka zarządzania i ekonomii wspiera kreatywne myślenie, zdolność tworzenia oryginalnych i innowacyjnych rozwiązań różnorakich problemów stojących przed firmami, instytucjami, a także krajami. Zrozumienie czym jest przedsiębiorczość i dlaczego odgrywa kluczową rolę na świecie; jakie są uwarunkowania, które towarzyszą postawom przedsiębiorczym oraz rozumienie pojęć związanych z racjonalnym podejmowaniem decyzji, niepewnością i ryzykiem jest podstawą sprawnie zarządzanej firmy. Uczestnicy konkursu będą również mieli możliwość uczestniczenia w wykładzie otwartym w gmachu Uczelni, spotkania się w władzami, jak również zwiedzenie Wydziału i poczucie się, jakby to było, gdyby w przyszłości rozpocząć studia na Uniwersytecie Morskim w Gdyni - mówi dr inż. Anetta Waśniewska, adiunkt w Zakładzie Zarządzania i Ekonomii, pomysłodawczyni konkursu.

Nauka zarządzania i ekonomii wspiera kreatywne myślenie


- Konkurs organizowany przez Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości, ma na celu przede wszystkim rozwijanie wśród młodych ludzi zainteresowania sferą gospodarczą. Wobec powszechnej nieznajomości podstawowych praw ekonomii, którą w dzisiejszym społeczeństwie obserwujemy, naszą ambicją jest, by młodzież lepiej orientowała się w tym, co się wokół nich dzieje - dodaje dr Monika Szyda, adiunkt w Zakładzie Zarządzania i Ekonomii, sekretarz rady konkursowej. Jeśli ponadto rozwinęły by się u nich postawy przedsiębiorcze oraz umiejętności optymalnego gospodarowania, to o przyszłe pokolenie moglibyśmy być bardziej spokojni. Mamy nadzieję, że konkurs zachęci uczniów szkół średnich do zgłębiania podstaw ekonomii i zarządzania nie tylko na potrzeby uczestnictwa w nim, ale że przy okazji przekona ich do kontynuacji nauki na poziomie studiów wyższych.

Zainteresować ekonomią i rozwinąć przedsiębiorczość- Nasz konkurs będzie dwuetapowy. Pierwszy etap odbędzie się online, z macierzystych szkół i będzie miał charakter eliminacyjny. Najlepsi przejdą do etapu drugiego, który odbędzie się na Uniwersytecie Morskim w Gdyni. Odbędzie się tu finalny test, wyłonimy laureatów i wręczone zostaną atrakcyjne nagrody rzeczowe, m. in. notebook - twierdzi dr Szyda.- Dla uczestników II etapu przewidujemy poza tym atrakcje w części pozakonkursowej. Chcielibyśmy zaprosić uczestników na wykład otwarty, spotkanie z władzami uczelni, zwiedzanie wydziału. Dodatkową atrakcją będzie również to, że termin drugiego etapu zbiega się ze świętem uczelni. Mamy nadzieję, że uczniowie poczują tu klimat uczelni akademickiej, która szczyci się ponad stuletnią tradycją nauczania i będą chcieli być jej częścią w przyszłości.
Do konkursu mogą przystąpić uczniowie liceów ogólnokształcących i techników oraz szkół branżowych II stopnia. Konkurs ma formułę dwuetapową:

  • etap I - w formie testu online, który odbędzie się w macierzystych szkołach uczestników konkursu;
  • etap II - w formie testu pisemnego, który zostanie przeprowadzony stacjonarnie, w gmachu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości.

Zgłoszenia udziału szkoły do Konkursu wraz z podaniem danych Uczestników etapu I należy dokonać do dnia 14.10.2022. Wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej uczelni.
erka

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (19)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Kino Kobiet - Na Twoim miejscu

projekcje filmowe, spotkanie

Konkurs wiedzy o zarządzaniu i ekonomii

sesja naukowa

Lindy Hop od podstaw

warsztaty, kurs tańca, zajęcia rekreacyjne

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Wskaż rośliny uprawiane na olej:

 

Najczęściej czytane