• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat

Kultura, sport, propaganda i NSDAP w stoczniach gdańskich (19331945) / Dźwigamy historie

Przemysł stoczniowy był kluczowym elementem gospodarki Gdańska zarówno w okresie międzywojennym, jak i latach II wojny światowej. Nie dziwi więc fakt, że sytuacja ekonomiczno-społeczna największych stoczni była przedmiotem zainteresowania rosnącej w siłę od początku lat 30. XX wieku miejscowej partii hitlerowskiej, czyli NSDAP. W jaki sposób nazistowska propaganda traktowała stocznie, jak i samych stoczniowców? Jaki obraz stoczni kreowała NSDAP? Jakie wpływy w stoczniach miała partia i związek zawodowy DAF (Gdańskiego, a następnie Niemieckiego Frontu Pracy), którego symbolem było koło zębate z wpisaną weń swastyką? zapraszamy na wykład.

prelegent | dr Jan Daniluk
Historyk, badacz i publicysta, pasjonat dziejów przede wszystkim Gdańska i Sopotu oraz II wojny światowej, wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego.

Cykl wykładów popularnonaukowych o gdańskich stoczniach jest realizowany od stycznia 2023 roku pod wspólnym tytułem  Dźwigamy historię. Badacze pogłębiają wybrane wątki zasygnalizowane na wystawie Stocznia | Człowiek. Przemysł. Miasto, które nie doczekały się jeszcze opracowań.
Koordynatorką projektu jest dr Magdalena Staręga, historyczka sztuki zajmująca się zagadnieniem architektury nowoczesnej oraz dziedzictwem kulturowym Stoczni Gdańskiej, pracowniczka Wydziału Naukowego i Zbiorów ECS, wykładowczyni Uniwersytetu Gdańskiego, koordynatorka merytoryczna wystawy Stocznia.
kwi 22

poniedziałek, godz. 18:00

Gdańsk,
Wstęp wolny

Opinie

Sprawdź się

Wybierz poziom

Jakie drzewa można spotkać w polskich lasach liściastych?

 

Najczęściej czytane