• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Lekcje on-line w trójmiejskich szkołach

Joanna Skutkiewicz
12 marca 2020 (artykuł sprzed 3 lat) 
Po zamknięciu szkół wiele placówek wprowadza lekcje on-line. Po zamknięciu szkół wiele placówek wprowadza lekcje on-line.

W związku z postępującym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2, wszystkie placówki szkolne w Polsce zawiesiły prowadzenie zajęć co najmniej do 25 marca. Nie znaczy to jednak, że uczniowie mają przed sobą dwa tygodnie wolnego. Coraz więcej szkół pracuje nad rozwiązaniami, które umożliwią prowadzenie lekcji on-line.Decyzją premiera rządu, Mateusza Morawieckiego, wszystkie placówki oświatowe w Polsce zostają zamknięte na dwa tygodnie. Decyzja wchodzi w życie w poniedziałek, 16 marca, ale władze apelują, by już w tym tygodniu nie posyłać dzieci do szkół. W samym Gdańsku decyzja ta dotyczy około 75 tysięcy uczniów.

Jak wynika z naszych rozmów przeprowadzonych w trójmiejskich liceach, uczniowie klas maturalnych w większości cieszą się z zarządzonej przerwy i mają zamiar wykorzystać ją na naukę do egzaminu dojrzałości we własnym zakresie.


Lekcje on-line w szkołach od poniedziałkuWydaje się jednak, że w wielu przypadkach nie będzie potrzeby nadrabiania materiału samodzielnie. Coraz więcej szkół pracuje nad tym, aby realizować zajęcia w formie on-line. Choć zajęcia szkolne już się nie odbywają, rady pedagogiczne debatują nad tym, by rozwiązać tę kwestię z jak najmniejszą stratą dla uczniów. Minister cyfryzacji, Marek Zagórski, zapowiedział prace nad wsparciem szkół, między innymi za pomocą udostępnienia zasobów Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Wiele szkół podejmuje już działania we własnym zakresie.

- Rada pedagogiczna prowadzi dyskusje na temat dalszych działań szkoły - mówi Sylwia Nitkowska, wicedyrektor Szkoły Podstawowej Lokomotywa w Sopocie. - Przeglądamy podstawy programowe pod kątem dostosowania ich do obecnej sytuacji. Najprawdopodobniej zajęcia będą prowadzone za pośrednictwem platform e-learningowych, bardziej w formie konsultacji niż ustrukturyzowanych lekcji. Korzystamy między innymi z platform eduelo.pl, Khan Academy, MyEnglishLab i Librus. Planujemy kontynuować projekty międzyprzedmiotowe, które są stałym elementem pracy szkoły w tym roku.
Kwestia dotyczy zarówno szkół podstawowych, jak i ogólnokształcących, z uwzględnieniem potrzeb maturzystów, których za półtora miesiąca czeka egzamin dojrzałości.

- Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa, od poniedziałku w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku będzie prowadzony e-learning - informuje Małgorzata Mroczkowska, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Gdańsku. - Będziemy korzystać z zasobów Gdańskiej Platformy Edukacyjnej i aplikacji dostępnych w tej platformie, np. Microsoft Teams, ale też innych zasobów edukacyjnych. Obecnie nauczyciele przygotowują bazę w postaci grup przedmiotowych klasowych i międzyoddziałowych. Szkolimy się w ramach współpracy w gronie pedagogicznym, wymieniając się zasobami i wiedzą, również online. Od poniedziałku planujemy pracę z uczniami online. Będziemy dostępni w miarę możliwości w godzinach swojej pracy, według planów zajęć. Uczniowie otrzymają od nauczycieli materiały, będą mogli uczestniczyć w konsultacjach, mając na uwadze szczególnie tegorocznych maturzystów. Mamy również pomysł na przeprowadzenie próbnych matur online. Mamy nadzieję, że nie napotkamy dużych problemów technicznych. Pamiętając jednak, że zarówno nauczyciele, jak i uczniowie mogą mieć takie problemy, czy też po prostu kłopoty z internetem, nie będziemy sprawdzać obecności czy wystawiać ocen. Liczymy na współpracę z rodzicami i młodzieżą. Wierzę, że mamy w Topolówce odpowiedzialną młodzież z zaangażowanymi rodzicami, którzy rozumieją powagę sytuacji i zależy im na edukacji. Przyłączając się do komunikatów, rekomendujemy pozostanie w domach, życząc wszystkim zdrowia.
- Szczegółowa koncepcja naszej szkoły dotycząca realizacji treści podstawy programowej ze wszystkich przedmiotów w ramach nauczania zdalnego, prowadzonego za pośrednictwem narzędzi multimedialnych, przybierze ostateczny kształt jutro - mówi dr Piotr Dulek, dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. - Wczoraj pani dyrektor Ewa Szymska zarządziła bezzwłoczne zwołanie zebrań zespołów przedmiotowych, które miały w kwestii metod i form pracy zdalnego nauczania wypracować wspólne rozwiązania. Wczoraj takie zebrania odbyły się w naszej szkole. Nauczyciele zostali zobowiązani do przygotowania uczniom materiałów edukacyjnych do samodzielnej pracy w domu. Od poniedziałku będą wysyłać na konta uczniów, a także rodziców - dla informacji, za pośrednictwem komunikatora GPE i służbowego maila, ewentualnie innych narzędzi multimedialnych, tematykę zajęć i zagadnienia oraz materiały do samodzielnego opracowania. Uczniowie zostaną zobowiązani do odesłania tą samą drogą rozwiązanych zadań w określonym terminie. Rozpatrywaną formą sposobu sprawdzenia czy uczniowie z danego oddziału wywiązali się z powierzonych zadań jest także udział w grze dydaktycznej, prowadzonej w określonym terminie przy wykorzystaniu narzędzi typu Quizzizz. Na szkolnym Facebooku zostały również zamieszczone komunikaty biblioteki szkolnej, odsyłające do linków z e-podręcznikami i internetowymi bazami udostępniającymi lektury. Równocześnie nauczyciele opracowali harmonogram, zawierający informację, w których godzinach od poniedziałku do piątku uczniowie i rodzice będą mogli się z nimi konsultować, oczywiście także za pośrednictwem określonych przez danego nauczyciela narzędzi multimedialnych: komunikatora GPE, oficjalnej poczty elektronicznej, Skype'a, itp., zarówno w sprawach dydaktycznych, jak i wychowawczych. Takie harmonogramy zostały przygotowane także przez szkolnych psychologów i pedagoga. Formą zdalnego nauczania zostali także objęci uczniowie korzystający z nauczania indywidualnego. Poprzez komunikator GPE uczniowie i ich rodzice zostali poinformowani wczoraj o wdrożeniu od poniedziałku (16.03) do dnia odwołania zawieszenia w szkołach zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczania zdalnego. Przed zawieszeniem zajęć uczniowie zostali również zobowiązani do odbierania bieżących komunikatów od swoich nauczycieli. Informacje dotyczące zdalnego nauczania zostaną wysłane uczniom i rodzicom w piątek (13.03) poprzez komunikator GPE. Zostaną także umieszczone na stronie internetowej szkoły oraz szkolnym Facebooku.
Również w II Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku w piątek będą testowane dwie platformy do przeprowadzania lekcji on-line: Microsoft Teams oraz Google Docs wraz z Google Hangouts. Testy z udziałem uczniów pierwszej klasy zdeterminują, z którego narzędzia będzie korzystać szkoła w trakcie przerwy związanej z koronawirusem.

Uczelnie odwołują zajęcia, wykłady, wydarzenia i uroczystości


Zamknięta szkoła to nowe możliwościDo przymusowej przerwy w działaniu szkół jedni podchodzą jak do zagrożenia, inni z kolei jak do szansy.

- Ze względu na przerwę związaną z koronawirusem, mamy okazję zrobić coś naprawdę dużego, nie ograniczonego podstawami programowymi - zgadzają się pedagodzy z Lokomotywy. - Jednym z projektów, które chcemy doprowadzić do końca, jest przedsięwzięcie dla klas V-VII "Podróż za jeden uśmiech". Projekt łączy w sobie elementy wielu przedmiotów: geografii, biologii, historii, plastyki i techniki oraz informatyki i matematyki, a wszystko to w zgamifikowanej jednolitej formie. Uczniowie będąc częścią wielkiej gry będą lepiej zmotywowani do poświęcenia czasu na naukę w tym trudnym czasie.
- Naszym celem jest, aby dzieci w godzinach pracy szkoły były zajęte i nie wychodziły do skupisk ludzi - mówi Paweł Jackowski, wicedyrektor SP Lokomotywa. - Nie zaprzestajemy nawet prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. Nauczyciele WF-u tworzą harmonogram zadań do wykonania każdego dnia. Uczniowie będą korzystali z platformy do rejestrowania treningów, a ci, którzy nie będą mieli bezpośredniego dostępu do aplikacji, udokumentują wykonanie zadania na przykład fotograficznie.

Nauczyciele stają na wysokości zadaniaRodzice doceniają zaangażowanie szkół w kwestii organizacji zajęć na czas przerwy.

- Wczoraj wszystko działo się szybko, było wiadomo tylko tyle, że dzieci mają zostać w domu - mówi Krzysztof Dietrich, ojciec Krzysia uczęszczającego do trzeciej klasy Szkoły Podstawowej nr 34 w Gdyni. - Natomiast już dziś rano dostaliśmy informację od pani Renaty, wychowawczyni w klasie syna, że niebawem dostaniemy wytyczne do pracy w domu na czas kwarantanny. To super wiadomość, bo z pewnością ograniczy czas potrzebny na odrabianie zajęć, gdy już zagrożenie wirusem minie.
- W całej tej sprawie na szczególną uwagę zasługuje postawa dyrektorów szkół oraz nauczycieli - mówi Jakub Chabik, ojciec uczennicy II Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. - W sytuacji, gdy brakuje jednoznacznych wytycznych, starają się zapewnić wsparcie uczniom, którzy chcą i mogą się uczyć z domu. Szczególną troską otoczeni są tegoroczni maturzyści - od razu dostali zadania, testy, materiały do powtórek, aby mogli maksymalnie wykorzystać czas pozostający do matury.

Co po zamknięciu szkół w Trójmieście?


Coraz więcej platform za darmoW związku z zamknięciem wszystkich placówek edukacyjnych i planem korzystania z narzędzi on-line w szerokim zakresie, firmy oferujące przydatne usługi wychodzą naprzeciw potrzebom szkół i uniwersytetów. Coraz więcej platform i narzędzi jest udostępnianych za darmo.

Przykładowo, Microsoft udostępnia półroczną wersję premium na pakiet Office365 w wersji między innymi z narzędziem Teams. Z tej platformy ma zamiar korzystać m.in. Topolówka.

Do końca roku szkolnego Kahoot udostępnia - również za darmo - wersję premium swojego narzędzia do organizowania quizów i ankiet edukacyjnych. Trzymiesięczny dostęp bez opłat oferuje także GoToMeeting - platforma do prowadzenia spotkań online.

Podobne działania podjęły polskie firmy tworzące oprogramowanie dla szkół, takie jak choćby Learnetic, który udostępnił narzędzia do zarządzania komunikacją w obrębie szkoły - dzwonek.plekreda.pl. To wciąż nie wszystko - podobne narzędzia oraz bieżące informacje na temat tego typu działań można znaleźć na stronie Tech against Coronavirus.

Miejsca

Opinie (93) 2 zablokowane

 • I słusznie,popieram,sam posiedzę z córką nad zadaniami.Oby jak najkrócej ta pandemia najdrożsi.Czuway!

  • 31 9

 • Szkoda że w zeszłym roku podczas strajku... (11)

  Dyrekcji i nauczycieli nie interesowało, że dzieciaki będą miały zaległości... A później zawalili ich sprawdzianami i kartkówkami!!!
  Teraz dyrekcja szkoły podstawowej w Gdańsku napisała że "dzieci będą miały sprawdzane zeszyty,po powrocie do szkoły czy pracowały podczas tej przerwy"
  I znów wszystko tylko na głowę rodziców zwalają!!!

  • 48 67

  • (9)

   To nie wina nauczycieli. Czegoś się na nich uwziął. Dziecko ma samo robić lekcje a ty je masz sprawdzić albo doradzić a nie za nie robić czy ślęczeć przy nim. Co innego, gdy dziecko jest upośledzone, to i tak wymaga od rodziców więcej zaangażowania i pomocy. Więcej życzliwości dla siebie i innych.

   • 29 8

   • (7)

    Ale nauczyciele mogliby jednak prowadzić lekcje online. Tysiące ludzi w całym kraju, którzy tylko mają możliwość pracują teraz z domu bo za to dostaną wypłatę. Nauczyciel nie poprowadzi lekcji przez internet bo przyzwyczaił się do dodatkowych płatnych ferii wiosennych. Te ferie nauczycielom się po prostu należą!

    • 6 28

    • Ojej (6)

     trochę niedobrze się robi od nadmiaru nieżyczliwości...

     • 16 5

     • (5)

      Trudno tu o życzliwość. Gdy ktoś nie pracuje to nie zarabia. Nie zarabia kierowca autobusu, który nie pojedzie do Niemiec. Pustoszeją wszystkie biurowce, ale nikomu tam nie przychodzi do głowy powiedzieć, że nie będzie wykonywał pracy z domu. Nauczyciel nie potrafi spojrzeć poza czubek własnego nosa. Kolejny raz pokazujecie, że nie jesteście w tym kraju do niczego potrzebni. Kraj obył się bez Was rok temu podczas dodatkowych ferii wiosennych obejdzie się i tym razem. Cześć Broniarze!

      • 8 25

      • (4)

       Skoro nauczyciele nie są do niczego potrzebni, to zamknijmy szkoły i niech rodzice sami nauczają swoje dzieci.

       • 7 3

       • (2)

        Jestem za. Za pensje nauczycieli którzy i tak nic teraz nie robią można kupić maseczki ochronne, środki odkażające i respiratory.

        • 5 7

       • Każdy ma wybór - szkoła nie jest przymusem

        Wystarczy napisać oświadczenie, że dziecko będzie realizowało edukację domową. Zachęcam.

        • 10 4

       • Oj ludzie odpuśćie sobie.

        Sytuacja jest nadzwyczajna i pora tak robić aby straty były jak najmniejsze. Chiny niech tu będą przykładem. Wpierw część szkół u nich samodzielnie rozpoczęła nauczanie przez internet ale ich ministerstwo stwierdziło ze takie działania są bez sensu i nie mają poparcia. Minęło trochę czasu a potem ministerstwo oświaty w Chinach wrecz nakazało naukę przez internet. Internet dla ucznów nie jest dobry ale pomimo zła jednak straty będa mniejsze. I mniej materiału do nadgonienia. W dodatku część szkół i część nauczycieli poważnie podejdzie do tematu i wypracuje sensowne działania. Potem po przeanalizowaniu najlepsze działania szkól zostaną upowszechniane. To jest rewolucja. Firmy prywatne szybko dostrzegły potencjał komercyjny i dlatego w ramach promocji teraz nie pobierają opłat.

        • 1 0

       • Nauczyciele są potrzebni

        Tyle, że nie w tym marnym, niespełniającym wymogów wydaniu.

        Większość można by zwolnić bez straty na jakości edukacji niestety...

        • 1 2

   • Od kiedy dziecko ma samo robić lekcje , to nauczyciel ma uczyć ,a w domu powinno tylko przygotowywać rozwijające kreatywność zadania nie lekcje . co do obecnej sytuacji to 90 % nauczycieli nie wie jak prowadzić lekcje online i z jakich korzystać nawet darmowych rozwiązań . Zadawanie zadań do domu to bolączka polskiego szkolnictwa i tak niskiej oceny ( sam koniec ) rankingu uczelni .

    • 11 5

  • Melisa

   pomaga na uspokojenie... Jeszcze trochę i okaże się, że szkoła epidemię też zwaliła rodzicom na głowę

   • 14 2

 • Tak, na dzwonek.pl wrzucili za darmo materiały, w sam raz przed egzaminem osmoklasisty, o ile się odbedzie. eh

  • 5 2

 • Wszystko fajnie (16)

  Tylko dlaczego nauczyciele muszą pracować na swoim prywatnym sprzęcie a nie służbowym ??? Mam tutaj na myśli komputer, laptop lub tablet o służbowej komórce nie wspomnę

  • 36 31

  • (3)

   Pielęgniarki i lekarze pracują z ludźmi, którzy mogą być nosicielami śmiertelnej choroby. Kasjerki ze sklepów mają codziennie kontakt z tysiącami osób każdego dnia.
   A nauczyciel nie może pracować z domu, bo nie dostał służbowej komórki.
   Skąd wzięła się tak antyspołeczna grupa zawodowa w tym kraju?

   • 31 10

   • (2)

    mogą pracować i pracują, ale mogliby dostać służbowe narzędzia pracy - chyba, że się mylę

    • 10 7

    • (1)

     W jaki sposób nauczyciele pracują? W szkole mojego dzieciaka nie ma żadnych lekcji online.

     • 14 4

     • Pracują pisząc! Pisząc głupie posty

      • 4 4

  • chyba na łeb upadłaś (4)

   Policjanci komunikują się prywatnymi telefonami, spryskują się prywatnymi środkami do odkażania i mają prywatne rękawiczki, pracownicy służby zdrowia piszą gdzie się tylko da o środki do ochrony pracowników, straż miejska puka do chorych ludzi, żeby mieli co jeść podczas kwarantanny, a gwiazda polskiej edukacji oczekuje służbowego laptopa, telefonu i może jeszcze światłowodu, żeby raczyła wykonywać swoją pracę. Potem wszyscy się dziwią, że młodzież jest roszczeniowa jak wychodzi "spod skrzydeł" takich nauczycieli.

   • 23 12

   • nic nie zrozumiałeś (2)

    właśnie dlatego, że uważasz patologiczne sytuacje w stylu : prywatne rękawiczki w pracy, jako normalne - jesteśmy krajem nienormalnym !!!

    • 22 7

    • Do czasu, aż ludzie nie zaczną wymagać od pracodawcy tego co się należy do wykonania zadania będziemy takim krajem trzeciego świata... Jak pielęgniarka nie ma rękawiczek to niech zmieni pracę a nie wchodzi w rolę ofiary... Ludzie szanujcie się... Statek tonie to idę na tratwę albo ogarniam coś co pomoże mi przetrwać. kurka sami bohaterzy za 800 euro... Więcej zarobię zbierając szparagi dla niemieckiego pana niż ratując życie w polskim szpitalu! Ile Wy jesteście warci Polacy... ILE?! Jesteście tyle warci jak się cenicie. To wszystko i tak działa na kredycie... Grecja jest więcej warta w tej całej UE niż jakaś zacofana Polska.

     • 8 5

    • to Ty nic nie zrozumiałaś

     brakuje podstawowych środków ochronnych i podstawowych narzędzi ratujących życie, a ty zawracasz d.. o laptopa i komóreczkę.

     • 4 4

   • W Czernobulu tez prywatnie sobie pichcili atomy

    • 1 0

  • Mało kto dostaje służbowy sprzęt do domu. (1)

   Raczej tylko kierownicy i wyżej. Nawet w prywatnych firmach. Ja ewentualnie pytam szefa czy papier do drukarki mogę wziąć do domu.

   • 5 1

   • bo paracujesz w "starej" mentalnosci. Mnie prosili bym zabral sprzęt i pracował z domu

    • 4 2

  • Służbowy komputer (1)

   Ja jestem nauczycielem i mam służbowy komputer.
   Pracuje w fajnej szkole publicznej i lubię swoją pracę.
   Ale czemu nam poczucie że ciągle się nas wszyscy czepiają? Zejdzie z nas. Zajmijcie się swoja pracą, nie udawajcie że znacie się na wszystkim a w szczególności na nauczaniu. Mam wrażenie że każdy w tym kraju zna się na pedagogice i ma ochotę pouczać specjalistów którzy pracują w szkołach. Jeśli macie ochotę uczyć dzieci- zapraszamy w nasze szeregi, lub do prowadzenia edukacji domowej- dostępnej dla wszystkich.
   Wspierajmy się w imię dobra dzieciaków.
   Przetrwajmy te 2 tygodnie w spokoju i zdrowiu

   • 8 6

   • Nie mam służbowego komputera, ale w szkole ustaliliśmy, jak uczyć dzieci przez najbliższe dwa tygodnie i zobaczymy, jak to się sprawdzi. Pracy będzie niemało, ponieważ chociażby zadane zadanie trzeba będzie sprawdzić każdemu z osobna, a nie wspólnie na forum klasy. To jednak nie problem. Problemem będzie to, że czego byśmy nie zrobili, to jakiś rodzic i tak będzie miał jakieś pretensje.

    • 9 2

  • a uczniowie?

   To odbijam piłeczkę - a czy rodzicie mają obowiązek zapewnić komputer i internet?
   Spokojnie, sytuacja jest kryzysowa, wszyscy musimy się w niej odnaleźć, chodzi o zdrowie nas wszystkich.

   • 3 0

  • mogą przyjść do szkoły i pracować na służbowym, lub wziąć służbowy do domu. Dzieci musiały zabrać wszystkie podręczniki.

   • 1 3

  • A po co nauczycielowi służbowy laptop/tablet/komórka? W szkole nie ma komputerów z dostępem do Internetu? Jeżeli szkoła jest teraz zamknięta dla uczniów to oznacza, ze nauczyciele mają wolne? Przecież nauczyciel do pracy może chodzić i sobie pracować, choćby powysyłać maile z zadaniami do uczniów. Urzędy też są zamknięte dla klientów, ale pracownicy normalnie pracują.

   • 1 2

 • Które szkoły ? (5)

  Chyba tylko stosują to prywatne bo napewno nie państwowe. U nas w szkole ciężko cokolwiek dostać na e dziennik a co dopiero nauczanie online.

  • 18 9

  • więcej wiary!

   Te licea, o ktorych mowa w artykule, to państwowe szkoły!
   można? można! BRAWO!!

   • 5 0

  • A my wysyłamy prace nauczycielce na maila.

   Szkoła podstawowa.

   • 0 0

  • Racja , podobny mam problem co zgłaszam by np przez taką platformę darmową podano do nauki jakiś materiał to wychowawczyni , tylko uznaje papierowe książki i strona 12 do 18 na piątek .

   • 1 0

  • (1)

   gdańskie, Zaspa i Wrzeszcz

   • 0 0

   • dodam

    dodam że wszystkie szkoły mojej trójki dzieci są państwowe (podstawówka, liceum i technikum), system we wszystkich zadziałał. U sąsiadek również to działa, wczoraj rozmawiałyśmy na ten temat. Może w poniedziałek otrzymacie info ?

    • 0 0

 • E-learnig

  Popieram. Niech dzieciaki się dowiedzą, ze komputer nie służy tylko do gier ;-)
  I taki system przydałby się przy każdej chorobie, gdy dziecko musi zostać w domu (zamiast obdzwaniać koleżanki co był zadane).

  • 29 1

 • (4)

  Gdzie jest napisane, że nauczyciel musi mieć w domu, w telefonie internet?

  • 21 14

  • Ma być w gotowości do pracy. Może przyjechać do pustej szkoły, gdzie już nie ma szczególnego zagrożenia, i tam skorzystać z komputera.
   To i tak lepsze niż praca w warunkach zagrożenia wirusem.

   • 16 0

  • Niestety to prawda. W szkołach zatrudniane są takie intelektualne miernoty, że jak raz wysłałem do nauczycielki wiadomość na dziennik edukacyjny to spytała mnie się co jest w tej wiadomości, bo nie jest w stanie jej odczytać.

   • 6 8

  • No chyba od osoby wykształconej można czegoś jednak oczekiwać?

   Studia nie uczą już zaradności i dociekliwości?

   • 3 1

  • A gdzie jest napisane, że rodzic musi dostarczyć dziecku komputer i zapewnić łącze do Internetu?
   Szkoda, że elearning nie był wdrożony wcześniej, bo teraz to już za późno...

   • 2 0

 • (3)

  A Panie sprzątające dalej do szkoły musza chodzić ...

  • 10 4

  • No, ale chyba jest lżej i bezpieczniej?

   I można nadrobić zaległości.

   • 2 1

  • Sprzataczka tez prywatjie musi wiadro zdobyć?

   • 1 2

  • Ale nie siedzą w szkole pełnej ludzi jak np. pracownicy medyczni, kasjerzy, etc. Jest czas na dokładniejsze porządki.

   • 2 1

 • Nie ferie - zmiana formy nauki (1)

  Nauczanie online unowocześni szkolnictwo i przy okazji jest dobrym wyjściem w trudnej sytuacji społecznej. Polecam osobiście ClickMeeting (rodzima firma z Gdańska!), dzieci nie powinny marnować czasu na nudę, lecz się uczyć.

  • 12 1

  • Powiedz nauczycielom, że to nie są ferie :)

   • 1 2

 • Komu te bajery wciskacie ,wiekszosc belfrów cieszy sie ze bedzie miało kolejny płatny urlop!! (6)

  Nie wszystkie szkoły musza być zamknięte te które maja wyjątki w ustawie nie. A ich belfrzy
  już dzwoniły do rodziców ze maja dzieci nie przywozić , a jak się zdecydują to wystarczy ze dziecko kichnie i będą odsyłać do domu!!
  Powinni normalnie ustalić ze będą zajęcia online ,ale nie potrafią to przekracza ich możliwości umysłowe i roszczeniowość!

  • 18 46

  • :( (1)

   Chamski komentarz. Wstyd. Jak można być tak bezczelnym w stosunku do drugiego człowieka i go obrażać ?

   • 9 3

   • wstydzić to wy sie powinniście waszej zachłanności i pazerności !!!

    • 1 5

  • Napisanie jednego komentarza bez błędów,

   przekracza pana/pani "możliwości umysłowe". "I roszczeniowość", rzecz jasna :)

   • 1 3

  • A podobno szkoły które nie musza być zamknięte kadra zamknie na złość rodzicom!!

   Bo sa nie zadowoleni ze inni mają płatne wolne a oni mają chodzić .Tak zgadza się są roszczeniowi i mają gdzieś rodziców i uczniów!!

   • 1 1

  • nauka online działa

   Są zajęcia on line . Ja mam trójkę dzieci, każde w innej szkole i już dzisiaj widzę, że w dzienniku elektronicznym mam część informacji dla dzieci , a od poniedziałku maja być szczegółowe plany. Na razie widać, że to działa. Nauczyciele i uczniowie to ogarnęli. Ja tam się nie wtrącam, ale widzę, że temat ruszył i jak na razie dzieciaki są zainteresowane nową formą nauki. Wydaje mi się, że przez dwa tygodnie dadzą radę, a potem zobaczymy. Ważne , że robią coś konkretnego i nie rozleniwią się , a wiemy jak trudno ich ruszyć np. po przerwie świątecznej. Tak więc CI którzy nie maja dzieci, niech sie nie wypowiadają, bo ten system już ruszył.

   • 1 0

  • Żal d*pę ściska

   Bez komentarza...

   • 0 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Informacje

Reklama

Statystyki

Wydarzenia

Konferencja AI Big dAY - Sztuczna Inteligencja

konferencja

Filmowe myśli. Kino lekcje 2023

wykład

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Jakie drzewa można spotkać w polskich lasach liściastych?

 

Najczęściej czytane