Maturzyści wybierają Uniwersytet Morski w Gdyni

Studenci zdobywają doświadczenie m.in. podczas praktyk morskich na statkach szkolnych.
Studenci zdobywają doświadczenie m.in. podczas praktyk morskich na statkach szkolnych. mat. prasowe

Ponad 100 lat Szkolnictwa Morskiego w Polsce, praktyki na statkach szkolnych, doskonale wyposażone laboratoria, symulatory, wyprawy morskie na drugi koniec świata. Studia, które przygotowują do ciekawej, dobrze płatnej pracy, a jednocześnie stwarzają ogromne możliwości swoim absolwentom. Taki jest Uniwersytet Morski w Gdyni - największa uczelnia morska w Polsce i dobry wybór dla tych, którzy chcą korzystnie zainwestować w swoją przyszłość.W grudniu 2020 roku minęło 100 lat działalności Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Przez ten czas wielokrotnie zmieniała się nazwa i lokalizacja. Niezmienna do dzisiaj pozostała jednak misja uczelni, którą jest służba polskiemu morzu.

Ponad 100 lat tradycji akademickiejBogatą historię Uniwersytetu Morskiego w Gdyni zapoczątkował podpisany 17 czerwca 1920 roku rozkaz gen. Józefa Leśniewskiego powołujący do istnienia Szkołę Morską. W 1930 roku podjęto decyzję o przeniesieniu Szkoły z Tczewa do Gdyni. Prawie 30 lat później, w 1958 roku Państwowa Szkoła Morska otrzymała status pomaturalnej uczelni technicznej, a 10 lat później połączono ją z Państwową Szkołą Rybołówstwa Morskiego i ostatecznie w roku 1968 przekształcono w Wyższą Szkołę Morską w Gdyni. W latach 1982-2000 do eksploatacji weszły dwa nowe statki szkolne, które służą studentom do dzisiaj. To przepiękny żaglowiec "Dar Młodzieży" oraz nowoczesny statek badawczo-szkoleniowy "Horyzont II".

Od 2001 roku uczelnia nosiła nazwę Akademia Morska w Gdyni, zaś od 1 września 2018 roku, rozporządzeniem ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, uczelnia stała się Uniwersytetem Morskim.

Ciekawa oferta edukacyjnaUniwersytet Morski w Gdyni to największa uczelnia morska w Polsce i jedna z największych w Europie, która kształci przyszłych oficerów floty handlowej oraz kadry inżynierskie i menedżerskie dla gospodarki morskiej i regionu nadmorskiego na poziomie licencjackim, inżynierskim i magisterskim.

Uczelnia prowadzi także kształcenie uzupełniające dla oficerów i specjalistów gospodarki morskiej. Ponadto umożliwia zdobywanie wiedzy na studiach niestacjonarnych, podyplomowych oraz kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych.

Od 1 października 2019 roku Uniwersytet Morski w Gdyni prowadzi kształcenie doktorantów przygotowujące do uzyskania stopnia doktora w Szkole Doktorskiej w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinach: automatyka, elektronika i elektrotechnika.

Na Uniwersytecie Morskim w Gdyni, łącznie na wszystkich rodzajach studiów, zdobywa wiedzę ok. czterech tysięcy studiujących. Nauczaniem studentów zajmuje się wszechstronnie wykształcona kadra naukowców - nauczycieli akademickich, gwarantująca najwyższy poziom dydaktyczny.

Uniwersytet Morski w Gdyni to nie tylko trafny wybór dla osób chcących pracować na morzu, ale również dla tych, które chcą znaleźć zatrudnienie w sektorach gospodarki lądowej, takich jak: administracja, usługi, elektronika, informatyka, finanse, handel, turystyka.

Uniwersytet Morski tworzą cztery prężnie rozwijające się Wydziały: Elektryczny, Mechaniczny, Nawigacyjny oraz Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości, w ramach których uczelnia oferuje dziewięć kierunków studiów i 43 ciekawe specjalności, między innymi: elektroautomatyka okrętowa, komputerowe systemy sterowania, elektronika morska, aplikacje internetu rzeczy, aplikacje internetowe i mobile, administracja i bezpieczeństwo systemów informatycznych, eksploatacja siłowni okrętowych i obiektów oceanotechnicznych, technologia remontów urządzeń okrętowych i portowych, transport morski, transport i logistyka, technologie offshorowe, zarządzanie infrastrukturą i środkami transportu śródlądowego, turystyka i hotelarstwo, usługi żywieniowe i dietetyka, ochrona wód i gospodarka odpadami, ekonomia menedżerska, menedżer produktu.

Praktyki morskieUniwersytet Morski w Gdyni jest armatorem trzech statków. Prowadzone na nich praktyki morskie to niezbędny, potwierdzony latami doświadczeń, element profesjonalnego kształcenia studentów. Absolwent naszej uczelni - oficer współczesnej floty - nawigator, mechanik, czy elektryk okrętowy - to doskonale wykształcony specjalista.

Obok wiedzy teoretycznej, szkolenia na symulatorach, student przechodzi kompleksowe praktyki w warunkach realnej służby na morzu. Dwa statki eksploatowane przez uczelnię - "Dar Młodzieży" i "Horyzont II" - dają studentom wydziałów: Elektrycznego, Mechanicznego i Nawigacyjnego możliwość zdobywania podczas rejsów wszechstronnych morskich kwalifikacji.

Studia na Uniwersytecie Morskim w Gdyni z pewnością pomogą ci rozwinąć swoje pasje i zainteresowania, staną się niezapomnianą przygodą i początkiem drogi do międzynarodowej kariery.

Elektroniczna rekrutacja rozpocznie się 4 maja 2021 rokuElektroniczna rekrutacja na studia rozpocznie się 4 maja 2021 roku. Absolwenci szkół średnich, maturzyści, kandydaci na studia w Uniwersytecie Morskim w Gdyni zobowiązani są do założenia konta w Systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (irk.umg.edu.pl).
Więcej informacji o ofercie edukacyjnej uczelni, zasadach i terminach rekrutacji dostępnych jest na stronie: www.umg.edu.pl

Zapraszamy również do zapoznania się z ciekawymi materiałami przygotowanymi w ramach Dnia Otwartego, który odbył się 23 kwietnia 2021 roku. Materiały dostępne są na stronie: do.umg.edu.pl

* możliwość dodania komentarzy lub jej brak zależy od decyzji firmy zlecającej artykuł

 

Wydarzenia

Virtual Gdynia Business Week 2021
Virtual Gdynia Business Week 2021
warsztaty
sie 9-13
poniedziałek - piątek
Online
Wakacje w Experymencie
Wakacje w Experymencie
warsztaty, spotkanie
lip 8-31.08
Gdynia, Experyment
Sieci Widma - Wystawa Ghost Diving
Sieci Widma - Wystawa Ghost Diving
spotkanie, wystawa, pokaz
maj 29-31.12
g. 11:00, 12:30, 14:00
Gdynia, Akwarium Gdyńskie

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Jakie miasto jest siedzibą władz województwa Pomorskiego?

 

Najczęściej czytane