stat
Wydarzenie już się odbyło

Międzynarodowa konferencja "Miasto i pamięć" (1 opinia)

Konferencja odbędzie się w dniach 27‒29 października 2021 r. online poprzez aplikację Zoom. Językami konferencji będą angielski i polski. Propozycje referatów prosimy wysyłać do 1 maja 2021 r., a chęć uczestnictwa jako gość zgłaszać do 1 października poprzez stronę internetową. Decyzje o przyjęciu zostaną ogłoszone do 1 czerwca. Po konferencji referenci będą proszeni o złożenie tekstów w języku angielskim, które staną się podstawą książki, która będzie próbą nowego namysłu nad miastami i pamięcią w naszym regionie. Manuskrypt będzie zgłoszony do jednego z czołowych anglosaskich wydawnictw naukowych.

Od czasów oświecenia coraz intensywniej rozwijała się głębsza i bardziej masowa świadomość historyczna, czego następstwem był rozkwit nauk historycznych i wytwarzanie nowych kultur pamięci. Pamięć jest obecnie jedną z kluczowych kategorii badawczych w naukach historycznych. Pozwala opisać to, co służyło konstrukcji normatywnych i formatywnych wersji przeszłości. Aktem pamięci mogła być np. (re)konstrukcja minionej rzeczywistości w dziełach o tematyce historycznej, zbieranie artefaktów i ich prezentacja, budowa pomnika czy gmachu oraz miejska ceremonia upamiętniania. Mediami pamięci były m.in. dobra kultury, które pośredniczyły w przekazywaniu pamięci o wydarzeniu i były inspiracją do tworzenia nowych narracji. Miasta w Europie Środkowej i Wschodniej przez swą wielokulturowość były szczególnym miejscem, gdzie budowanie dominującej kultury pamięci i proces zapominania pobudzały powstanie innych, alternatywnych kultur pamięci, a także jednostkowej i grupowej przeciw-pamięci bazującej na różnorodności etnicznej, religijnej i kulturowej.

Celem konferencji jest przyjrzenie się różnym przejawom istnienia i rozwoju kultur pamięci w miastach Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej od końca XVII w. przez przełomowy XIX w., zacierające się w żywej pamięci dwudziestolecie międzywojenne, po dzień dzisiejszy.

Szczegółowy program i inne informacje, w tym dotyczące rejestracji znajdują się na stronie.

Program
27.10.2021


9:00-9:30 Wykład
Ella Chmielewska, Warsaw Afterimages: Memory and Poetry in Ruins

10:00-12:00 Kultura pamięci w autonomicznej Galicji (moderacja: Aleksander Łupienko)

Tomasz Kargol, Upamiętnianie historii Polski w przestrzeni miast powiatowych autonomicznej Galicji (1861-1918)

Marzena Woźny, O odzyskiwaniu zaginionej pamięci. Archeologia a tożsamość Krakowa w XIX wieku

Elżbieta Lang, Pamięć na cokołach - dyskusja wokół krakowskich pomników

Adrianna Sznapik, Miłośnictwo miast - kreowanie pamięci lokalnej i ogólnonarodowej na przykładzie Krakowa i Lwowa

12:30-14:00 Konkurencyjne kultury pamięci przed 1914 r. (moderacja: Piotr Korduba)

Heidi Hein-Kircher, Forging the Polish substitute capital: Local memory politics in autonomous Lwów

Paweł Lesisz, Pomniki Michaiła Murawiowa, carycy Katarzyny II i Adama Mickiewicza w Wilnie na przełomie XIX i XX wieku. Powstanie - funkcja - znaczenie

Tomasz Jacek Lis, Deislamizacja przestrzeni miejskiej na Półwyspie Bałkańskim w XIX wieku na przykładzie Sarajewa i Belgradu

15:00-17:00 Polityka pamięci w miastach II Rzeczpospolitej (moderacja: Hanna Grzeszczuk-Brendel)

Włodzimierz Mędrzecki, Polonizacja przestrzeni publicznej Wilna w okresie międzywojennym

Marcin Jarząbek, Podzielone miasto, a ramy pamięci państw "Nowej Europy": Cieszyn 1920-1938

Makary Górzyński, Legioniści Feniksa: przestrzenie pamięci oficjalnej w międzywojennej odbudowie Kalisza

Marcin Szerle, Międzywojenna Gdynia - kształtujące się miasto w procesie budowania kultury pamięci

28.10.2021

9:00-9:30 Wykład
Małgorzata Praczyk, Między obsesją a fascynacją. Świadectwa pamięci w przestrzeniach miejskich współczesnych, polskich miast

9:30-10:00 Wprowadzenie
Aleksander Łupienko, Miasta dziewiętnastego wieku a kultury pamięci

10:30-13:00 Pamięć a miejsca w mieście (moderacja: Magdalena Praczyk)
Piotr Korduba, Mediować pamięcią. Przypadek Dzielnicy Cesarskiej/Zamkowej/Uniwersyteckiej w Poznaniu (1910-2021)

Paulina Korneluk, Między triumfem a martyrologią - kreacja i mitologizacja zamojskich fortyfikacji od XVII wieku do współczesności

Maria Jonik, Pomnik Mikołaja Kopernika we Wrocławiu a tworzenie kultury pamięci miasta. Możliwe interpretacje

Hanna Kozińska-Witt, Nie-pamięć. Rzecz o Krakowie jako mieście portowym

Hanna Grzeszczuk-Brendel, Prywatność pamięci w przestrzeni publicznej

14:00-16:30 Przemiany pamięci i tożsamości przez wieki (moderacja: Marcin Szerle)

Maciej Falski, Przestrzenie i praktyki (nie)pamięci w przestrzeni małych miasteczek Zamojszczyzny

Anna Kobylińska, Kuźnia - klatka - widmo. Bazy (nie)pamięci miasta Turčiansky Sväty Martin

Lilia Tsyganenko, The memory of the past in multi-ethnic space of the southern Bessarabia

Paul Zalewski, Resocjalizacja przez zapomnienie. Zmienne narracje tożsamościowe w historii Frankfurtu nad Odrą

Wiesław Skrobot, Kody przestrzeni. Uśpione potencjały rozwojowe przedmieść niektórych miast dawnego Oberlandu

29.10.2021
9:00-9:30 Wykład
Jacek Friedrich, "Miasto Gdańsk, niegdyś nasze, będzie znowu nasze!". Polska pamięć o utraconym mieście

10:00-11:30 Zmagania z pamięcią po 1945 r. (1) (moderacja: Ella Chmielewska)
Daniela Decheva, Inconveniences of memory: The monument to the Soviet army and Georgi Dimitrov's mausoleum in Sofia after 1989

Sofia Dyak, 'Old City - Young City': The local turn and mainstreaming heritage in Soviet Ukrainian Lviv

Florian Mausbach, The symbolic image of the Berlin Republic

12:00-13:30 Zmagania z pamięcią po 1945 r. (2) (moderacja: Agnieszka Chmielewska)
Konrad Matyjaszek, Pamiętać, aby nie wiedzieć. Ograniczenia kategorii pamięci zbiorowej wobec miejskich przestrzeni żydowskich we współczesnej Polsce

Jan Szczepański, Reorganizacja "polskiej" przestrzeni Lwowa jako składowa procesu przebudowy tożsamości przestrzeni miasta po 1991 roku

Kamil Śmiechowski, Odzyskiwanie utraconej pamięci. Rewolucja 1905 roku w Łodzi we współczesnej debacie publicznej. Spojrzenie krytyczne

14:30-16:00 Obiekty sepulkralne jako sanktuaria pamięci (moderacja: Edmund Kizik)
Franciszek Skibiński, Dawne epitafia i nagrobki w miastach pruskich wobec przemian tożsamości i pamięci od XVIII do XX w.

Klaudiusz Grabowski, Niechciane dziedzictwo czy kontynuacja modernizacji miasta? Problem likwidacja cmentarzy w Gdańsku po 1945 roku

Marzanna Jagiełło, Monumentum Memoriae Communis: pamięci dawnych mieszkańców naszego miasta

Opinie (1)

  • Gdynia i Stambuł

    Jedna i ta sama junta rządzi nieszczęścia same przynosi.
    A miał być wiatr od morza

    • 0 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Sprawdź się

Wybierz poziom

Jakie włókna pochodzenia naturalnego stosuje się w przemyśle?

 

Najczęściej czytane