• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Międzynarodowy ranking: Uniwersytet Gdański najlepszy pod względem równości płci

Wioleta Stolarska
2 czerwca 2023, godz. 14:00 
Opinie (147)
Times Higher Education Impact Rankings 2023: Uniwersytet Gdański - 200 miejsc w górę. Times Higher Education Impact Rankings 2023: Uniwersytet Gdański - 200 miejsc w górę.

Uniwersytet Gdański znalazł się na 13. miejscu wśród uczelni z całego świata pod względem realizacji równość płci - informuje o tym najnowsze zestawienie rankingu Times Higher Education Impact Rankings. Ocenia on uczelnie wyższe pod względem ich zaangażowania w realizację 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Najnowsze wyniki opublikowano 1 czerwca 2023.Trwa rekrutacja na studia na rok akademicki 2023/24. Jakie są terminy dla kandydatów? Trwa rekrutacja na studia na rok akademicki 2023/24. Jakie są terminy dla kandydatów?
W obecnej edycji rankingu Times Higher Education Impact Rankings uczestniczyło 1591 uczelni (1406 uczelni w roku ubiegłym) ze 112 krajów/regionów świata.

Wśród wszystkich uczelni startujących w rankingu THE Impact 2023 Uniwersytet Gdański awansuje o 200 pozycji w generalnym zestawieniu w stosunku do roku ubiegłego roku i plasuje się między 400 a 600 pozycją - to najwyższa pozycja polskiej uczelni w zestawieniu.

Nieco wyżej miedzy 600 a 800 miejscem znalazła się Politechnika Gdańska. Z kolei między 800 a 1000 miejscem znalazł się Gdański Uniwersytet Medyczny.

Studia w Gdańsku czy Krakowie? Akademik, imprezy czy praca dla studenta - porównujemy Studia w Gdańsku czy Krakowie? Akademik, imprezy czy praca dla studenta - porównujemy
W zestawieniu pojawiają się również inne polskie uczelnie na drugim miejscu w ujęciu krajowych uczelni znalazł się Uniwersytet Jagielloński, na trzecim Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Później gdańska i łódzka Politechnika.


UG awansowała w zakresie realizacji celu 5. Równość płciUG awansowała również na 13. miejsce na świecie w zakresie realizacji celu 5. Równość płci (najwyższe miejsce w całej historii rankingu, jakie zdobyła jakakolwiek polska uczelnia).

- Dzięki konsekwentnie realizowanej przez władze uczelni strategii zrównoważonego rozwoju, idei uniwersytetu otwartego i odpowiedzialnego społecznie, a także wspieraniu działań dotyczących równości płci - Uniwersytet Gdański nie tylko wzmacnia pozycję lidera w tym obszarze wśród polskich uczelni, ale konsekwentnie podnosi ocenę w rankingu w odniesieniu do pozostałych uczelni w ogólnoświatowej skali - podkreśla rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski.
Uczelnia zajęła również silną pozycję mieszczącą się w przedziale 101-200 w celach: 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje; 14 - Życie pod wodą. Natomiast w po raz pierwszy w raportowanych celach 7 - Czysta i dostępna energia oraz 10 - Mniej nierówności UG uzyskało przedział 201-300. Uczelnia jest też nadal wysoko notowana w pozostałych raportowanych celach: przedział 301-400 dla celów: 4 - Dobra jakość edukacji, 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca, 11 - Zrównoważone miasta i społeczności, oraz 13 - Działania w dziedzinie klimatu, a także znaczący awans z przedziału 601-800 na 301-400 w zakresie celu 17 - Partnerstwo na rzecz celów.


- Spośród 13 celów, z jakimi się zmierzyliśmy, w 3 przypadkach zostaliśmy ocenieni najwyżej spośród polskich uczelni (w celach: 1 - Koniec z ubóstwem, 5 - Równość płci i 14 - Życie pod wodą), w 4 przypadkach sklasyfikowano UG na miejscu 2 w Polsce (cele: 4 - Dobra jakość edukacji, 7 - Czysta i dostępna energia, 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje oraz 17 - Partnerstwo na rzecz celów), a w 2 przypadkach na miejscu 3 wśród uczelni krajowych (cele: 10 - Mniej nierówności oraz 13 - Działania na rzecz klimatu). Oznacza to, że na 13 ocenianych parametrów w 9 przypadkach stajemy na podium - informuje uczelnia.
Z kolei wśród polskich uczelni Gdański Uniwersytet Medyczny został najlepiej oceniony w realizacji celu 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Politechnika Gdańska została najlepiej oceniona w realizacji celu 6 - Czysta woda i warunki sanitarne (na 2. miescu GUMed) i 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, w realizacji celu 9 - Innowacyjność, przemysł infrastruktura - uczelnia znalazła się na 2 pozycji.


17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZTHE Impact Rankings jest jedyną klasyfikacją, która ocenia uczelnie wyższe przez pryzmat realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju przyjętych przez państwa członkowskie ONZ w ramach programu Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. W tegorocznej klasyfikacji ocenie poddanych zostało ponad 1,6 tys. uczelni.

W pierwszej trójce zestawienia ogólnego rankingu światowego znaleźli się: Western Sydney University, Arizona State University, Western University Canada.Cele Zrównoważonego Rozwoju obejmują szeroki zakres wyzwań, przede wszystkim dotyczą działań na rzecz obszarów: ubóstwa, głodu, zdrowia, edukacji, równości płci, zmian klimatu, pokoju i sprawiedliwości społecznej. Stanowią wezwanie do działania w ramach międzynarodowego partnerstwa. To także impuls dla szkolnictwa wyższego, które będąc odpowiedzialnym za realizację trzeciej misji, podejmuje pracę na rzecz ich osiągnięcia.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (147)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

Wydarzenia

Dzień Kariery BALTEXPO

targi

Kongres Smart Metropolia 2023

konferencja

XII. Europejskie Forum Nowych Idei

3500 - 4500 zł
konferencja, forum

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Atmosfera to:

 

Najczęściej czytane