• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
Skopiowano

Nauka, praktyka i dobra praca. Studiuj na Uniwersytecie Morskim w Gdyni!

2 lipca 2022 

Solidna wiedza, morska przygoda, fajni ludzie, a potem ciekawa praca - tym Uniwersytet Morski w Gdyni zachęca młodych ludzi do rozpoczęcia nauki w swoich murach.Rozmowa z Jakubem Strzelczykiem, studentem II roku Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Jakub Strzelczyk, student II roku Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Jakub Strzelczyk, student II roku Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.
Kuba, dlaczego zdecydowałeś się na studia na Uniwersytecie Morskim w Gdyni? I dlaczego akurat na Wydziale Mechanicznym?

O tym, że wybiorę uczelnię mundurową, wiedziałem już dawno. W mojej rodzinie od trzech pokoleń wszyscy mężczyźni byli związani z polskim mundurem. Chciałem podtrzymać tę tradycję, a także oddać hołd mojemu nieżyjącemu już tacie, który również był związany z uczelnią morską. Nie ukrywam jednak, że ważna była dla mnie także opinia osób, od których słyszałem, że Wydział Mechaniczny w kształceniu studentów wyjątkowo duży nacisk kładzie na praktyki, co było dla mnie istotne i rzeczywiście okazało się prawdą.
Na drugim roku, który właśnie pomyślnie kończę, odbywały się m.in. zajęcia laboratoryjne z podstaw inżynierii wytwarzania. Dzielą się one na cztery segmenty: zajęcia ze spawania, toczenia, podstaw elektryczności oraz obróbki ręcznej. Na zajęciach tych sami spawaliśmy, toczyliśmy czy lutowaliśmy i nie były to warsztaty demonstracyjne, ale faktycznie braliśmy w nich czynny udział. Przypisano nas do stosownych stanowisk warsztatowych, jak choćby z tokarkami, gdzie obrabialiśmy materiały zgodnie z przydzielonym szablonem. Wcześniej oczywiście obowiązkowo zaliczyliśmy szkolenie BHP. Musieliśmy też doskonale poznać działanie każdego urządzenia. Było to bardzo ciekawe i dawało wielką satysfakcję.
Praktykę odbyłeś już podczas studiów, zapewne więc łatwiej jest ci wyobrazić sobie przyszłą pracę?

Tak, tym bardziej że na naszym Wydziale znajdują się laboratoria silników okrętowych i innych maszyn, urządzeń siłownianych. Jest tu też symulator siłowni okrętowej, które dosłownie odwzorowują wyposażenie i funkcjonowanie siłowni statku.
Studenci Uniwersytetu Morskiego odbywają praktyki zgodne ze swoim kierunkiem studiów. Studenci Uniwersytetu Morskiego odbywają praktyki zgodne ze swoim kierunkiem studiów.
Mam wrażenie, że gdy teraz poznamy działanie tych urządzeń, łatwiej będzie sięgnąć po "zabawki dla dużych chłopców", a poziom satysfakcji z opanowania obsługi takiego sprzętu będzie niebotyczny. Ale już teraz każde zajęcia i zdobywanie praktyki naprawdę ogromnie cieszą!
A jak życie studenckie? Masz czas na zajęcia dodatkowe, hobby czy jednak studia pochłaniają cię całkowicie?

Atmosfera na naszej Uczelni, a w szczególności na Wydziale Mechanicznym, jest naprawdę wyjątkowa. Mój rocznik jest zgranym zespołem szanujących się i lubiących się ludzi, a wykładowcy są zawsze pomocni i wyrozumiali. Naprawdę fajnie jest tu być.
Uczelnia oferuje nam dużo różnych aktywności. Można działać w sekcjach sportowych, w kołach naukowych, wstąpić do kompanii reprezentacyjnej. Dla chętnych jest również Parlament Studencki.
  • Wśród studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni znajdują się zarówno mężczyźni, jak i kobiety.
Sam jestem członkiem kompanii reprezentacyjnej, która bierze udział w każdej ważniejszej uroczystości związanej z naszą Uczelnią. Członkowie kompanii poznają sztukę musztry wojskowej zgodnej z regulaminem sił zbrojnych RP.
Dodatkowo działam w Parlamencie Studentów i należę do koła naukowego CAD&CUT. Celem Parlamentu jest przede wszystkim pomaganie studentom, ale także organizowanie wydarzeń społecznych, artystycznych i integracyjnych w ramach szeroko rozumianej kultury studenckiej. Część z nich odbywa się w klubie studenckim "Bukszpryt", który swoją siedzibę ma na Wydziale Mechanicznym.
Gdybym kolejny raz stał przed wyborem studiów, to zdecydowanie wybrałbym ponownie Uniwersytet Morski w Gdyni. I Wydział Mechaniczny oczywiście! A co ciekawe, to Wydział, na którym studiuje też wiele dziewczyn.

Więcej informacji o studiach na Uniwersytecie Morskim w GdyniRektor: Wspieramy, kształcimy i motywujemyRektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit

WSPIERAMYO jakości naszej uczelni świadczą nasi absolwenci, ambitni, myślący, otwarci, pozytywnie nastawieni, zaangażowani, znający swoją wartość, doskonale przygotowani do pracy zawodowej. Wybierają oni nasz Uniwersytet, nie licząc na łatwe studia, ale kierowani pasją i ambicjami, pewni, że otrzymają tu doskonałe wykształcenie i praktykę zawodową. Bo taką Uczelnią jest Uniwersytet Morski w Gdyni.

Naszym wyróżnikiem i powodem do dumy jest unikatowy model kształcenia oparty na zasadzie równowagi pomiędzy teorią a praktyką. Kluczowym elementem zdobywania umiejętności oraz kompetencji zawodowych i społecznych naszych studentów, tych, którzy przygotowują się do pracy na morzu, są praktyki na statkach szkolnych, do których przygotowujemy w wysokospecjalistycznych i doskonale wyposażonych laboratoriach i symulatorach. To rozwiązanie unikatowe na skalę międzynarodową.

Zajęcia przygotowujące do pracy na statkach odbywają się m.in. w specjalistycznych laboratoriach. Zajęcia przygotowujące do pracy na statkach odbywają się m.in. w specjalistycznych laboratoriach.
Jesteśmy armatorem trzech statków szkoleniowych, w tym znanej na całym świecie białej fregaty "Dar Młodzieży", na których nasi studenci wiedzę teoretyczną mogą sprawdzić w praktyce. Poprzez współpracę z pracodawcami krajowymi i międzynarodowymi umożliwiamy naszym absolwentom znalezienie atrakcyjnej pracy, a wcześniej odbycie praktyk i staży zawodowych.

Wspieramy naszą młodzież w szeroko rozumianym rozwoju fizycznym, poprzez liczną ofertę zajęć sportowych, organizację wydarzeń i aktywności, w czasie których mogą naprawdę być razem. Współpracować, uczyć się, wykazywać na różne sposoby, rywalizować ze sobą, ale i realizować się. Mam poczucie, że inicjatywy, w których ważna jest współpraca i działanie zespołowe, pozwalają młodym ludziom nawiązać silną więź studencką. Wiemy, jak ważny dla nich jest wszechstronny rozwój.

W ramach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni działa Ośrodek Żeglarstwa i Sportów Wodnych. W ramach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni działa Ośrodek Żeglarstwa i Sportów Wodnych.
Powołaliśmy Ośrodek Żeglarstwa i Sportów Wodnych, by jeszcze bardziej związać studentów z morzem i by prócz nowych kompetencji mogli zdobywać nowe uprawnienia. W ciągu najbliższych tygodni rozpoczniemy budowę nowoczesnej hali sportowej, organizujemy corocznie Dzień Sportu, podczas którego jest czas na rywalizację i rozrywkę. W tym roku doszła nowa rywalizacja - pierwsze mistrzostwa UMG w sudoku, które spotkały się z dużym zainteresowaniem społeczności.

KSZTAŁCIMYLubimy i z dumą nosimy nasze mundury, są one dla nas szczególnie ważne. Stanowią o naszej uniwersyteckiej tożsamości, a związek ich z tradycją i historią naszej szkoły, już ponad 100-letnią, czyni studiowanie na Uniwersytecie Morskim w Gdyni czasem wyjątkowym.

Wiemy, że kształcimy wyczekiwane przez rynek kadry morskie. Te, które w przyszłości będą wykonywały swoją pracę na morzu, ale i w szeroko rozumianej administracji morskiej. Otwieramy nowe kierunki, obserwując zapotrzebowanie rynku na ekspertów z sektora offshore.

Mamy poczucie misji, wiemy, jak ważny jest dyplom renomowanej uczeni wyższej. Jako jedyni w kraju nosimy nazwę Uniwersytetu Morskiego - świadomie podkreślamy naszą morską specjalizację i wyraźne techniczne ukierunkowanie. To powód do dumy, nasz wielki wyróżnik, a dla studentów gwarancja doskonałego wykształcenia i konkurencyjności na rynku pracy.

Uniwersytet Morski w Gdyni jest jedyną uczelnią morską w Polsce mającą prawo do nazwy "uniwersytet". Uniwersytet Morski w Gdyni jest jedyną uczelnią morską w Polsce mającą prawo do nazwy "uniwersytet".
Jak wspomniałem, nieustannie modyfikujemy program kształcenia, by zdobywana tu wiedza i pozyskiwane umiejętności realnie odpowiadały na potrzeby pracodawców i rozwijającego się rynku pracy w Polsce i za granicą.

MOTYWUJEMYWśród uczelni polskich, według magazynu Perspektywy, w Rankingu Studiów Inżynierskich 2021, zajęliśmy 10. miejsce wśród Szkół Wyższych na kierunkach Telekomunikacja i Elektronika na wydziale Elektrycznym oraz Transport na Wydziale Nawigacyjnym. Nasza uczelnia plasuje się w czołówce najlepszych uczelni morskich na świecie, będąc numerem jeden w Europie.

Studiuje u nas ponad 4 tys. studentów. Mamy też nowe kierunki studiów - w tym roku rekrutacyjnym związane z sektorem offshore i odnawialnymi źródłami energii. Jako pierwsi i jedyni w Polsce uruchomiliśmy pierwsze w kraju studia MBA w obszarze offshore. Wiemy, że dla młodych ludzi ważne jest jasne wytyczenie ścieżki zawodowej, stworzenie perspektyw rozwoju naukowego i zawodowego. Dlatego kształcimy na studiach wszystkich stopni, studiach podyplomowych, doktoranckich, a teraz również MBA.

W Uniwersytecie Morskim w Gdyni nie ma czasu na nudę. Stwarzamy studentom szereg różnorodnych możliwości do samorealizacji, a solidna wiedza zdobyta podczas studiów to doskonała przepustka na pełne sukcesów i satysfakcji życie zawodowe i dobrą pracę.

Pragnę zaznaczyć, że jestem absolwentem Uczelni, w której pracuję. Ukończyłem Wydział Nawigacyjny, a praktykę odbywałem na "Darze Młodzieży". Dzisiaj, jako Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, mogę zachęcić młodzież do studiowania w naszych murach, podając za przykład siebie, ale również wszystkich młodych ludzi, którzy swoje życie ukształtowali dzięki studiom na Uniwersytecie Morskim w Gdyni. A dzisiaj realizują się na morzach i oceanach całego świata, ale też na wszystkich jego kontynentach.

JM Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit

* możliwość dodania komentarzy lub jej brak zależy od decyzji firmy zlecającej artykuł

Miejsca

 

Wydarzenia

12. Weekend Architektury

warsztaty, spotkanie

VIII Ogólnopolska Konferencja BeZee

konferencja

Małe ABC - seans w planetarium

projekcje filmowe, pokaz

Ogłoszenia polecane

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Drzewa użytkowe to?

 

Najczęściej czytane