Wiadomości

stat

Nowego rektora Politechniki Gdańskiej poznamy w czerwcu

Ogłoszone zostały wybory uzupełniające rektora Politechniki Gdańskiej.
Ogłoszone zostały wybory uzupełniające rektora Politechniki Gdańskiej. fot. Łukasz Unterschuetz/Trojmiasto.pl

Ogłoszone zostały wybory uzupełniające rektora Politechniki Gdańskiej. 16 maja będzie można zgłosić kandydata na to stanowisko. Ostatecznie wyboru dokona Uczelniane Kolegium Elektorów 3 czerwca. Dotychczasowy rektor uczelni prof. dr hab. Jacek Namieśnik zmarł w niedzielę 14 kwietnia. Obowiązki rektora pełni teraz prof. Piotr Dominiak.Uczelniana Komisja Wyborcza poinformowała, że w czwartek 16 maja 2019 r. w godzinach 10.00-12.15 w sali kolegialnej (nr 272) w Gmachu Głównym PG wyborcy mogą zgłaszać kandydatów na rektora.

Kandydatów mogą zgłaszać wszyscy pracownicy, studenci i doktoranci uczelni, którym przysługuje czynne prawo wyborcze. Lista kandydatów na rektora jest tworzona przez wrzucenie przez wyborcę do urny kartki z nazwiskiem proponowanego kandydata (zgłoszenie jest nieważne, gdy wyborca zgłosił więcej niż jednego kandydata).

Czytaj też: Pożegnanie prof. Jacka Namieśnika, rektora Politechniki Gdańskiej

Po otwarciu urny zawierającej nazwiska kandydatów oraz otrzymaniu listy zaopiniowanych przez Senat PG kandydatów wskazanych przez Radę Uczelni, Uczelniana Komisja Wyborcza ogłosi wstępną listę kandydatów na rektora oraz zawiadomi pisemnie każdą zgłoszoną osobę. Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów planowane jest na wtorek 21 maja (co najmniej 7 dni przed wyborami).

- Rektorem może być nauczyciel akademicki z tytułem naukowym profesora zatrudniony na uczelni jako podstawowym miejscu pracy i spełniający warunki określone w art. 20 ust.1 pkt 1 do 7 w związku z art. 24 ust.1 ustawy. Osoba wybrana albo powołana do pełnienia funkcji rektora jest zatrudniana w uczelni jako podstawowym miejscu pracy w rozumieniu ustawy nie później niż z dniem wyboru. Do zatrudnienia tej osoby nie stosuje się przepisu art. 119 ust.1 Ustawy - czytamy w komunikacie Uczelnianej Komisji Wyborczej.
Kandydaci zarówno zgłoszeni jak i wskazani przez Radę Uczelni powinni złożyć na ręce przewodniczącego UKW za pośrednictwem Biura Rektora w ciągu 2 dni roboczych po ogłoszeniu przez UKW wstępnej listy kandydatów, pisemne oświadczenie o zgodzie na kandydowanie oraz oświadczenie o złożeniu Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego oświadczenia lustracyjnego. Brak pisemnej zgody złożonej w tym terminie lub brak oświadczenia o złożeniu oświadczenia lustracyjnego uważane jest za rezygnację z kandydowania.

Wybory rektora odbędą się w poniedziałek 3 czerwca 2019 r. W wyborach rektora może się odbyć maksymalnie pięć tur głosowania. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzyma 50 proc. poparcia, to do następnego głosowania nie przychodzi ten kandydat, który otrzymał najmniejszą liczbę głosów elektorskich.

Nowy rektor będzie pełnił funkcję do 31.08.2020 roku.

Opinie (30) 8 zablokowanych

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Sprawdź się

Wybierz poziom

Która roślina posiada podziemną łodygę?