• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Wydarzenie już się odbyło

Ogólnopolska konferencja naukowa "Obrazy Szekspira"

Zapraszamy na Ogólnopolską konferencję naukową "Obrazy Szekspira".

Data: 22 - 23 kwietnia 2014
Miejsce konferencji: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny (sala morska), Gdynia
Typ konferencji: ogólnopolska, naukowa, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: Gdański Teatr Szekspirowski (Dział Edukacji)
Słowa kluczowe: Szekspir, obraz, reinterpretacja, film, internet, kultura, sztuka, media, współczesność

Celem konferencji jest próba przyjrzenia się temu, jak w szeroko pojętych obrazach kultury funkcjonuje Szekspir. Jak jego postać, lub postacie - również motywy z jego dzieł, zostają zreinterpretowane, przetransponowane w nowe konteksty. Organizatorzy chcą stworzyć pewną panoramę zjawisk, od ujęć tradycyjnych, do bardzo od tej tradycji oddalonych. Będzie to Szekspir utrwalony w kulturze i symbolicznie w tej kulturze odmieniany. Szczególnie interesują nas języki filmu (również animowanego), malarstwa, komiksu, sztuki cyfrowej, ale także kultury internetowej. Słowem - jak "obrazy Szekspira" prowokują do tego, aby dziś malować je na nowo?

Propozycje przykładowych zagadnień:
- jak współczesna kultura (zarówno popularna, jak i alternatywna) czerpie z tematyki szekspirowskiej?
- które postaci funkcjonują dziś, a które nie, na zasadzie symboli (np. w filmach, teledyskach, memach internetowych, żartach rysunkowych itp.)? Skąd wynika popularność niektórych z nich w kulturze wizualnej?
- między tradycją a współczesnością - co się zmienia w "obrazach Szekspira" na przestrzeni lat?
- wizualna reprezentacja a obraz tekstowy - co się dzieje między słowem a obrazem na przykładach dzieł Szekspira?
- Szekspir w marketingu -"użycie" symbolicznych obrazów do działań komercyjnych.

Konferencja jest integralną częścią projektu "Szeksploracje Kultury" dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków MF EOG w ramach Programu "Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego".

Przeczytaj także

Opinie

Sprawdź się

Wybierz poziom

O chorobach cywilizacyjnych można powiedzieć, że:

 

Najczęściej czytane