• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Piszą sprawdziany i próbne egzaminy w szkole. "Trzeba weryfikować wiedzę"

Wioleta Stolarska
3 marca 2021 (artykuł sprzed 2 lat) 
Egzaminy próbne odbywają się stacjonarnie w placówkach. Egzaminy próbne odbywają się stacjonarnie w placówkach.

Kilkuset ósmoklasistów i maturzystów brało udział w stacjonarnych konsultacjach z nauczycielami, w szkole piszą próbne egzaminy, ale i sprawdziany. Choć wciąż zdecydowana większość uczniów uczy się zdalnie i nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższym czasie wrócili do stacjonarnej edukacji, to w szkole pojawiają się coraz częściej. W najbliższych dniach czekają ich kolejne próbne matury i egzaminy, które napiszą właśnie w szkolnych ławkach.Czy nauczyciele powinni przeprowadzać sprawdziany w szkole?

- Maturzyści u nas chętnie korzystają z konsultacji z nauczycielami w budynku szkolnym. Niektóre konsultacje odbywały się także w soboty, a nawet w niedziele - mówi nam Wiesław Kosakowski, dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni.
Tylko tu z konsultacji skorzystało dotychczas ok. 180 maturzystów (na 207 maturzystów ogółem).

- Uczestniczący w konsultacjach uczniowie mieszkający na stałe daleko lub bardzo daleko od Gdyni, np. w innych województwach, mogli skorzystać z noclegów w internacie III LO w Gdyni - zapewnia dyrektor.
W szkole w czasie nauki zdalnej odbyło się też kilka olimpiad.

Zainteresowanie konsultacjami wśród młodzieży jest spore. W zajęciach w XIV Liceum Ogólnokształcącym wzięło udział ok. 40 uczniów - zorganizowano tu już 8 spotkań. Z kolei Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych przeprowadził 25 konsultacji dla 90 uczniów.

Również ósmoklasiści w Gdyni chętnie korzystają z konsultacji - w Szkole Podstawowej nr 28 na 38 uczniów w placówce pojawiło się 20, z kolei w Szkole Podstawowej nr 13 w ciągu ostatnich trzech tygodni zorganizowano 15 spotkań, w których udział wzięło 43 ósmoklasistów (czyli wszyscy uczniowie VIII klas). Szkoła Podstawowa nr 46 w Gdyni zorganizowała 45 konsultacji dla 90 uczniów (w szkole jest 60 uczniów klas VIII).

- W ramach konsultacji z języka polskiego uczestniczy 55 uczniów, z matematyki również 55 uczniów, a z języka angielskiego 18 uczniów - słyszymy w Szkole Podstawowej nr 16.
We wszystkich gdyńskich szkołach przeprowadzono jak na razie w sumie niemal 500 konsultacji.

W Gdańsku konsultacje w szkołach również cieszą się dużym zainteresowaniem - w klasach ósmych przeprowadzono jak na razie 688 konsultacji stacjonarnych (1354 zdalnych). Z kolei w bezpośrednim spotkaniu z nauczycielem podczas konsultacji uczestniczyło 229 gdańskich maturzystów (zdalnych konsultacji dla maturzystów odbyło się 1504).

Jednak nie wszędzie szkoły decydują się na organizowanie stacjonarnych zajęć.

- W naszej szkole nie zdecydowaliśmy się na przeprowadzanie stacjonarnych konsultacji, bo po prostu nie mamy takich możliwości. Nauczyciel, który pracuje w ciągu dnia zdalnie, musiałby dojechać na konsultacje na godz. 17 do szkoły, nikt się na takie rozwiązanie nie zdecyduje. Tym bardziej, że już po ośmiu lekcjach ledwo mówią - słyszymy w jednym z gdańskich liceów.
Również w Sopocie od 1 lutego organizowane są konsultacje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych przygotowujących się do egzaminów. Zajęcia - 108 godz. tygodniowo - w trybie stacjonarnym i zdalnym prowadzone będą do końca kwietnia. Frekwencja jest całkiem spora, bo w zajęciach bierze udział ok. 400 uczniów tygodniowo.

- Sopockie szkoły przygotowują się do organizacji próbnych egzaminów w trybie stacjonarnym dla ósmoklasistów i maturzystów. Testy diagnostyczne zostaną przeprowadzone w wyznaczonym reżimie sanitarnym i wskazanym przez MEiN terminie, tj. 3-15 marca dla maturzystów, 17-19 marca dla ósmoklasistów - informuje Anetta Konopacka z sopockiego magistratu.
Czytaj też: Korepetycje - jak wpłynęła na nie pandemia?

Egzaminy próbne odbywają się stacjonarnie w placówkach. Egzaminy próbne odbywają się stacjonarnie w placówkach.

Nauka w domu, sprawdziany w szkoleO tym, że dyrektor szkoły może zorganizować w szkole uczniom klas VIII i klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach, mówi nowelizacja rozporządzenia MEiN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Czytaj też: Nauka zdalna do 14.02. Ważne zmiany w nowym rozporządzeniu

Dyrektor może też organizować stacjonarnie testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego, a także udostępnić pomieszczenia w szkole do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów.

- W naszej szkole nauczyciele w czasie nauki zdalnej przeprowadzali sprawdziany dla uczniów w budynku szkolnym, w tym przede wszystkim matury próbne (wersja "krajowa" i wersja "międzynarodowa"), które ostatnio (matura "krajowa") odbyły się na początku lutego. Uczestniczyło w nich łącznie ponad 140 maturzystów. W lutym br. odbywały się w budynku szkolnym ustne egzaminy z języków obcych oraz języka polskiego, tak jak w poprzednich latach, w ramach tegorocznej matury międzynarodowej - dodaje Wiesław Kosakowski, dyrektor gdyńskiej "trójki".
Nie wszystkie szkoły jednak decydują się na takie rozwiązania.

- Organizowanie sprawdzianów w szkole z poszczególnych przedmiotów to zbyt duże obciążenie, jesteśmy w stanie przygotować próbne testy dla maturzystów, ale nie możemy robić sprawdzianów dla każdej klasy - mówi nam jedna z nauczycielek w gdańskim liceum.
Jak przekonuje, sprawdzianowe zaległości uczniowie na pewno nadrobią po powrocie do stacjonarnej nauki. Tego właśnie obawia się część uczniów.

- Podczas zdalnej nauki mamy sprawdziany, ale coraz częściej zdarza się, że nauczyciele nie wystawiają nam za nie ocen. Jeśli uważają, że praca nie była samodzielna, po prostu oceny nie ma, a sprawdzian jest do nadrobienia. Niestety nie tłumaczą nam, czemu według nich praca nie była samodzielna i tak zaległości się nawarstwiają, a po powrocie - o ile on w ogóle nastąpi - chyba będziemy pisać tylko sprawdziany, żeby było z czego wystawić nam oceny - mówi Kuba, jeden z gdańskich licealistów.
Dlatego też coraz częściej pojawiają się opinie, że chociażby sprawdziany powinny wrócić w formie stacjonarnej, by móc weryfikować to, czy i jakie zaległości mają uczniowie.

- Przeciągająca się nauka zdalna mocno podważa oceny na świadectwie, więc absolutnie powinni je zweryfikować sprawdzianami w szkole. Tym bardziej jeśli powrót do szkoły ma się przeciągnąć jeszcze przez kilka tygodni - przekonuje nasza czytelniczka, mama licealisty.

Próbne matury piszą w szkołachZ powodu pandemii koronawirusa matury w tym roku wyglądają nieco inaczej. Egzaminy ustne nie będą obowiązkowe. To forma tylko dla chętnych, np. dla osób, które będą aplikowały do szkoły za granicą. Egzaminy maturalne mają być przeprowadzone od 4 do 20 maja.

Próbne egzaminy maturalne odbędą się w dniach od 3 do 16 marca. Z tego, co słyszymy w trójmiejskich szkołach średnich, placówki próbne matury przeprowadzą stacjonarnie. Udział szkół w próbnych egzaminach jest dobrowolny.

- Zgodnie z harmonogramem i wytycznymi sanitarnymi chcemy, żeby te egzaminy były przeprowadzone w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu, dlatego oczywiście odbędą się w szkole - słyszymy w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku.
W Gdańsku już 19 szkół przeprowadziło matury próbne. W sumie wzięło w nich udział 5213 uczniów (jeśli jeden uczeń brał udział w kilku maturach próbnych, liczony jest wielokrotnie).

Praca grupowa i metoda "na studenta", czyli egzaminy w pandemii- Przystępujemy do egzaminów próbnych w terminach zaproponowanych przez CKE, ale o wykorzystaniu arkuszy przygotowanych przez CKE zdecydujemy po ich przeanalizowaniu, bowiem w roku ubiegłym te zaproponowane na maturę próbną przez CKE zawierały w wielu przypadkach kopie zadań maturalnych sprzed trzech i więcej lat. Były zatem bezużyteczne. Na wszelki wypadek mamy przygotowane arkusze własne, zwłaszcza z j. polskiego i matematyki (poziom podstawowy) - mówi nam Wiesław Kosakowski.
- Również II Liceum Ogólnokształcące w Sopocie egzaminy próbne dla maturzystów organizuje w formie stacjonarnej - informuje placówka.
Arkusze egzaminacyjne na próbne egzaminy i nagrania (do egzaminów z języków obcych oraz do egzaminu z historii muzyki) CKE ma udostępnić dyrektorom szkół w wersji elektronicznej z wyprzedzeniem umożliwiającym powielenie ich dla uczniów.

Materiały do przeprowadzenia próbnych egzaminów zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki w dniu, w którym będzie przeprowadzany test z danego przedmiotu, odpowiednio o godz. 9:00 lub 14:00, tak aby umożliwić wzięcie udziału w próbnym egzaminie także uczniom, którzy z różnych względów nie będą mogli uczestniczyć próbnych maturach w szkole.

Czytaj też: Nowe wymagania na egzaminie ósmoklasisty i maturze 2021

Decyzją ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka w związku z epidemią i koniecznością prowadzenia edukacji zdalnej egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny w 2021 r. będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (20)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

Wydarzenia

Dzień Kariery BALTEXPO

targi

Kongres Smart Metropolia 2023

konferencja

XII. Europejskie Forum Nowych Idei

3500 - 4500 zł
konferencja, forum

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Atmosfera to:

 

Najczęściej czytane