Wiadomości

Pół wieku Uniwersytetu Gdańskiego - tradycja i nowoczesność

Uniwersytet Gdański to dynamicznie rozwijająca się uczelnia, największa w regionie pomorskim, która łączy tradycję z nowoczesnością.
Uniwersytet Gdański to dynamicznie rozwijająca się uczelnia, największa w regionie pomorskim, która łączy tradycję z nowoczesnością. mat. prasowe

20 marca 2020 roku mija 50 lat od powstania Uniwersytetu Gdańskiego. Uczelnia od kilku miesięcy świętuje swoje półwiecze oraz 75-lecie trójmiejskich tradycji uniwersyteckich, pamiętając o swoich poprzedniczkach: Wyższej Szkoły Handlu Morskiego w Gdyni oraz Pedagogium w Gdańsku Oliwie. Z połączenia obu tych szkół powstał Uniwersytet Gdański.50-lecie Uniwersytetu Gdańskiego przypadło jednak na bardzo trudny czas niepokoju i zagrożenia związanego z koronawirusem COVID-19. W związku z tym uczelnia przenosi zaplanowane uroczystości.

- Czas jest bardzo trudny i dziękuję naszej akademickiej społeczności za wielki trud i zrozumienie. Koncert i uroczystość z 19 i 20 marca zostaną przeniesione na 1 i 2 października 2020 r. (jest to najbardziej prawdopodobny termin). O terminach pozostałych wydarzeń będziemy informować. Nie odwołujemy jubileuszu, ale z konieczności przesuwamy w czasie, abyśmy mogli wspólnie świętować - zapowiada prof. Jerzy Piotr Gwizdała, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego.

11 wydziałów, 25 tys. studentów, doktorantów oraz słuchaczyUniwersytet Gdański to dynamicznie rozwijająca się uczelnia, największa w regionie pomorskim, która łączy tradycję z nowoczesnością. Na 11 wydziałach studiuje ponad 25 tysięcy studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych, a kadra naukowa liczy ponad 1700 pracowników. Można tu studiować 87 kierunków studiów na wszystkich poziomach kształcenia. Są to studia odpowiadające na potrzeby rynku pracy, innowacyjne, uwzględniające współczesne cywilizacyjne wyzwania.

Nowoczesny kampus, pracownie i laboratoriaZajęcia i badania naukowe są prowadzone w nowoczesnych kampusach w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Nowoczesne gmachy wydziałów, pracownie i laboratoria, wyposażone w najnowszą aparaturę, otwierają nowe możliwości prowadzenia badań naukowych, współpracy z gospodarką i biznesem, zapewniają warunki studiowania na miarę XXI wieku. Mają znaczący wpływ na rozwój kadr dla administracji i gospodarki Pomorza oraz całego Regionu Morza Bałtyckiego.

Sukcesy centrów badawczychUniwersytet Gdański osiąga znaczące sukcesy naukowe, umacniając pozycję lidera. Największe sukcesy naukowe osiągają badacze w obszarach badań biomedycznych i biomolekularnych oraz teoretycznych podstaw technologii kwantowych. Uniwersytet Gdański uzyskał 76 mln złotych na stworzenie dwóch agend: Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi oraz Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych.

UG aktywnie uczestniczy we współpracy bałtyckiejUniwersytet Gdański pozostaje wierny swojej dewizie in mari via tua (w morzu droga twoja). Jako jedna z pięciu polskich uczelni tworzy sieć europejskich uniwersytetów wybranych w konkursie Komisji Europejskiej. Wraz z zagranicznymi partnerami UG tworzy konsorcjum Europejskiego Uniwersytetu Nadmorskiego (European University of the Seas - SEA-EU). Morski wizerunek uczelni budują znakomite stacje badawcze o międzynarodowej renomie, takie jak: Stacja Morska im. Prof. Krzysztofa Skóry w Helu, Stacja Badania Wędrówek Ptaków, Stacja Biologiczna w Sobieszewie, a także kierunki studiów, specjalności i badania naukowe związane z morzem.

Jako jedyna polska uczelnia posiada nowoczesny statek naukowo-badawczy, katamaran r/v Oceanograf, przeznaczony do prowadzenia interdyscyplinarnych badań Morza Bałtyckiego oraz prowadzenia zajęć dla studentów. Aktywnie uczestniczy we współpracy bałtyckiej poprzez realizację międzynarodowych projektów naukowych i jest liderem Konsorcjum Narodowego Centrum Badań Bałtyckich.

- Jubileusz jest dla nas okazją nie tylko do przypomnienia historycznych dokonań, ale także do zaprezentowania współczesnych osiągnięć. Przyszłość Uniwersytetu Gdańskiego to harmonijny rozwój w wielu obszarach - badawczym, kształcenia, współpracy z gospodarką. Otwartość, społeczna odpowiedzialność, zaangażowanie, najwyższe standardy - to idee, które, jestem przekonany, są celem całej naszej wspólnoty na kolejne pół wieku - podsumowuje Rektor Uniwersytetu Gdańskiego.

* możliwość dodania komentarzy lub jej brak zależy od decyzji firmy zlecającej artykuł

 

Wydarzenia

Sprawdź się

Wybierz poziom

Współpraca glona i grzyba w poroście to przykład: