Wiadomości

stat

Politechnika Gdańska otworzyła centra badawcze

Politechnika Gdańska oraz Gdański Uniwersytet Medyczny znalazły się w ścisłym gronie 10 laureatów programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" (IDUB), zyskując tym samym prestiżowy status uczelni badawczej.
Politechnika Gdańska oraz Gdański Uniwersytet Medyczny znalazły się w ścisłym gronie 10 laureatów programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" (IDUB), zyskując tym samym prestiżowy status uczelni badawczej. fot. Łukasz Unterschuetz/Trojmiasto.pl

Kilka tygodni po otrzymaniu statusu uczelni badawczej oraz dodatkowej dotacji z ministerstwa w wysokości ponad 200 mln zł Politechnika Gdańska powołała cztery nowe centra badawcze. Naukowcy, którzy znaleźli się w ich strukturach, będą pracowali nad nowatorskimi rozwiązaniami z zakresu m.in. bioinżynierii i technologii ekologicznych.zakończona Łącznie głosów: 391
Jak informowaliśmy pod koniec października br., Politechnika Gdańska oraz Gdański Uniwersytet Medyczny znalazły się w ścisłym gronie 10 laureatów programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" (IDUB), zyskując tym samym prestiżowy status uczelni badawczej. Politechnika Gdańska w konkursie MNiSW zajęła wysokie drugie miejsce (ustępując jedynie Uniwersytetowi Warszawskiemu), stając się tym samym najlepszą uczelnią techniczną w Polsce.

PG i GUMed w gronie 10 najlepszych uczelni badawczychCztery nowe centra badawczeUzyskanie statusu uczelni badawczej to nie tylko prestiż. Z tytułem tym wiążą się też dodatkowe środki finansowe, które przeznaczone zostaną na rozwój dydaktyki i nowych obszarów badawczych w obrębie uczelni.

W przypadku PG dofinansowanie wyniesie 200 mln zł na przestrzeni siedmiu lat (2020-2026 r.). Środki te uczelnia rozdysponuje w ramach nowo utworzonych centrów badawczych.


Nowe Centra badawcze Politechniki Gdańskiej:

Centrum Bio-Tech-Med - zajmuje się m.in. badaniem i wdrażaniem nowoczesnych technologii z zakresu inżynierii biomedycznej, biotechnologii molekularnej i farmaceutycznej oraz metodami poszukiwania nowych leków.

Naukowcy pracują tu nad nowymi metodami pomiarów biomedycznych (także z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji), diagnozowania i terapii pacjentów oraz dedykowanymi systemami sterowania urządzeń o szerokim zastosowaniu w medycynie, m.in. w rehabilitacji i egzoszkieletach. Celem prac będzie też rozwój strategii prewencji żywieniowej w przewlekłych chorobach niezakaźnych.

Centrum Eko-Tech - zajmuje się kształtowaniem harmonijnej, zrównoważonej przestrzeni życia człowieka wobec obecnych wyzwań środowiskowych, zmian klimatycznych oraz przemian społecznych i demograficznych.

Naukowcy pracują nad rozwiązaniami, które pozwolą przeciwdziałać negatywnym skutkom działalności człowieka. Poszukują również innowacyjnych rozwiązań proekologicznych służących inteligentnym obszarom miejskim i pozamiejskim.

Dodatkowo opracowują nowe metody monitoringu środowiska i infrastruktury oraz nowoczesne technologie produkcji energii elektrycznej i ciepła, powodujące redukcję śladu węglowego i przyczyniające się do spełnienia wymogów emisyjnych.

Centrum Materiałów Przyszłości - działania badawcze koncentrują się wokół wytwarzania i charakteryzacji innowacyjnych materiałów (m.in. polimerowych i węglowych, nanomateriałów, nadprzewodników oraz wysokotemperaturowych materiałów przewodzących) o szerokim zastosowaniu w przemyśle i medycynie, ale też aeronautyce i oceanotechnice.

Ponadto naukowcy nowego Centrum zajmują się zagadnieniami dotyczącymi technologii wytwarzania i otrzymywania innowacyjnych struktur i przyrządów, recyklingu materiałów oraz metrologii.

Centrum Technologii Cyfrowych - opracowywane są tu zaawansowane technologicznie rozwiązania z zakresu elektroniki, informatyki, automatyki, robotyki i mechatroniki oraz telekomunikacji.

Naukowcy pracują tu nad poprawą szeroko rozumianego bezpieczeństwa i komfortu życia społeczeństwa. Umożliwią wzrost efektywności przedsiębiorstw i instytucji poprzez przygotowanie systemów do sprawniejszego zarządzania ich strukturą.

Zespoły naukowe w nowym centrum pracują również nad projektami z zakresu robotyzacji i automatyzacji. Stworzą innowacyjne techniki projektowania i technologii produkcji, które pozwolą na opracowywanie zupełnie nowych sensorów, urządzeń i systemów mających innowacyjne zastosowania praktyczne.

Podczas konferencji prasowej inaugurującej działalność centrów badawczych PG Anna Budzanowska, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, i prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej, opowiedzieli o tym, jakie korzyści - poza prestiżem - przyniosło wpisanie na listę najlepszych uczelni badawczych.
Podczas konferencji prasowej inaugurującej działalność centrów badawczych PG Anna Budzanowska, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, i prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej, opowiedzieli o tym, jakie korzyści - poza prestiżem - przyniosło wpisanie na listę najlepszych uczelni badawczych. fot. Łukasz Unterschuetz/Trojmiasto.pl

Prestiż i dodatkowe fundusze na badania naukoweInauguracja działalności nowych centrów badawczych nastąpiła w środę, 11 grudnia, podczas konferencji prasowej, która poprzedzała uroczyste posiedzenie Senatu PG.

- Status uczelni badawczej to ogromny prestiż, ale i wyzwanie - podkreśla prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej. - Ogromnie cieszymy się z tego sukcesu, ale pamiętamy też o tym, że przed nami czas wytężonej pracy. Będziemy dążyli do tego, żeby Politechnika Gdańska stała się elitarnym ośrodkiem naukowym nie tylko w Polsce, ale też za granicą.
- Wyłonienie laureatów pierwszego konkursu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" to przełomowy moment dla całego systemu szkolnictwa wyższego i polskiej nauki. Jego magnificencji rektorowi prof. Krzysztofowi Wilde oraz wszystkim pracownikom Politechniki Gdańskiej składam serdeczne gratulacje - mówiła podczas konferencji minister Anna Budzanowska, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. - To wielki sukces, ale też początek nowego etapu. Przed wszystkimi dziesięcioma uczelniami, które uzyskały status uczelni badawczych i zwiększone finansowanie, lata wzmożonej pracy. Jesteśmy jednak przekonani, że wszystkie te uczelnie udowodnią, że statusu uczelni badawczych nie otrzymały na wyrost, a ich dokonania wyniosą polską naukę na jeszcze wyższy poziom.

Innowacje i intensywne badania naukoweNowe centra badawcze łączą umiejętności i doświadczenia naukowców z różnych wydziałów, co z kolei ma się przełożyć na nowoczesne, innowacyjne rozwiązania w obszarach: biotechnologii, bioinżynierii, technologii proekologicznych, technologii cyfrowych oraz przy wytwarzaniu nowoczesnych materiałów o zastosowaniu w przemyśle i medycynie.

Dzięki powstaniu nowych centrów Politechnika Gdańska będzie mogła w jeszcze większym stopniu stawiać nacisk na rozwój w najbardziej obiecujących kierunkach badań naukowych, a także wdrażać innowacyjne, nowoczesne rozwiązania w zakresie: zdrowia, bezpieczeństwa, technologii cyfrowych, ochrony klimatu, pozyskiwania i konwersji energii, mobilności, żywności oraz racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.

Co szczególnie istotne, nowe, międzywydziałowe centra badawcze będą otrzymywały pokaźne dofinansowanie do swojej działalności właśnie z dodatkowych środków uzyskanych dzięki programowi MNiSW "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza".

- Centra badawcze i znajdujące się w ich obrębie zespoły naukowców będziemy znacząco dofinansowywać, w czym pomogą nam dodatkowe środki od ministerstwa, otrzymane z tytułu uzyskania statusu uczelni badawczej - mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. - Osoby wchodzące w skład centrów badawczych będą miały szerokie możliwości dokształcania się i zdobywania nowych umiejętności, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Politechnika Gdańska chce przyciągać najlepszychŚrodki z programu IDUB będą też przeznaczane na przyciąganie jak najlepszych naukowców.

- Będziemy szukali ludzi o jak najlepszych umiejętnościach i jak najwyższych kompetencjach. Takich, które wprowadzą do Gdańska nową jakość naukową - zapewnia prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. - Będą to wybitni specjaliści nie tylko z Polski, ale też z zagranicy. Chcemy zaoferować najlepsze warunki pracy uzdolnionym magistrom i doktorantom, którzy do tej pory często wybierali pracę w biznesie, zamiast kontynuowania kariery na polskich uczelniach.
Władze uczelni liczą na to, że dodatkowe dofinansowanie i utworzenie nowych centrów badawczych pomoże przyciągnąć też najzdolniejszych studentów.

- Gdańsk stał się jednym z najciekawszych kierunków przy wyborze docelowej uczelni dla maturzystów z całej Polski. Najzdolniejsi z nich coraz częściej nie trafiają już do Warszawy czy Krakowa, ale właśnie do Gdańska - mówi rektor PG. - Każdy z nich chce się uczyć w jak najlepszych warunkach i zdobywać wiedzę od najlepszych ekspertów, a my zamierzamy im to zapewnić - zapewnia.

Opinie (62) 1 zablokowana

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Sprawdź się

Wybierz poziom

Nagrzane od podłoża powietrze: