stat
PATRONAT

Pracować, ale gdzie? Problematyka współczesnych migracji ekonomicznych

Muzeum Emigracji w Gdyni zaprasza na IV międzynarodową konferencję naukową: "Pracować, ale gdzie? Problematyka współczesnych migracji ekonomicznych".

Przemieszczenia w poszukiwaniu pracy odgrywają dominującą rolę w międzynarodowych migracjach we współczesnym świecie. Otwieranie się gospodarek krajowych i ich rynków pracy, wynikające ze znaczących dysproporcji międzynarodowych w poziomie życia i wynagrodzeń, sprzyja mobilności siły roboczej. Według oceny Międzynarodowej Organizacji Pracy w 2013 r. na świecie było ponad 150 mln pracowników migrujących (ponad 60% globalnego

zasobu imigrantów), spośród których trzy czwarte przebywało w krajach o wysokim poziomie dochodu. Niesłabnące zainteresowanie migracjami pracowniczymi zarówno ze strony samych migrantów, jak i państw przyjmujących przyczynia się do prowadzenia nowych badań w tym zakresie. Głównym celem konferencji, oprócz prezentacji najnowszych ustaleń badawczych dotyczących współczesnych migracji ekonomicznych, jest również stworzenie okazji do dyskusji na temat trendów i zagadnień związanych z mobilnością zarobkową, w której udział wezmą zarówno przedstawiciele świata nauki i biznesu, jak i praktycy oraz migranci.

Konferencja koncentruje się głównie wokół następujących obszarów tematycznych:
-- migracje pracowników wysoko i nisko wykwalifikowanych
-- polityka państwa wobec migracji ekonomicznych
-- uwarunkowania prawne migracji ekonomicznych
-- zjawisko brain drain and brain gain
-- nowe kategorie migrantów w kontekście zmiany sposobu świadczenia pracy
-- migracje a transfer wiedzy, know-how, innowacji
-- obywatele Europy Wschodniej na polskim i europejskim rynku pracy

Powyższe zagadnienia badawcze stanowią jedynie propozycje wystąpień podczas konferencji.

Spotkanie będzie miało charakter interdyscyplinarny dlatego też do udziału zapraszamy badaczy różnych dziedzin, w tym ekonomistów, europeistów, politologów, socjologów, prawników, kulturoznawców, antropologów kulturowych oraz przedstawicieli innych dyscyplin.

Dołączony do zaproszenia Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać do dnia 31.05.2019 r. na adres mailowy: k.morawska@muzeumemigracji.pl. Informacja o przyjęciu referatu zostanie przekazana najpóźniej do dnia 15.06.2019 r. Udział w konferencji jest dla jej uczestników bezpłatny.

Organizatorzy konferencji zapewniają referentom wyżywienie (w postaci lunchów, przerw kawowych oraz uroczystego bankietu).

UWAGA: Ilość miejsc ograniczona. Ostatecznego wyboru osób zakwalifikowanych do udziału w konferencji dokonają organizatorzy w oparciu o rekomendacje Komitetu Naukowego konferencji przygotowane na podstawie nadesłanych abstraktów wystąpień.

HARMONOGRAM
-- do 31.05.2019 - przyjmowanie zgłoszeń
-- do 15.06.2019 - potwierdzenie zakwalifikowania się do udziału
-- 24-25.10.2019 - konferencja w siedzibie Muzeum Emigracji w Gdyni

Język konferencji - polski / angielski
Więcej informacji - http://www.polska1.pl/upload/redactor_files/pl.pdf

Opinie

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Sprawdź się

Wybierz poziom

Głowica w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym to: