• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport
Skopiowano

Próbna matura 2023 w nowej formule już w grudniu

ws
17 listopada 2022, godz. 15:00 
Opinie (26)
Wiosną 2023 r. maturę zdawać będzie pierwszy rocznik absolwentów czteroletnich liceów ogólnokształcących, którzy uczyli się według nowej podstawy programowej. Wiosną 2023 r. maturę zdawać będzie pierwszy rocznik absolwentów czteroletnich liceów ogólnokształcących, którzy uczyli się według nowej podstawy programowej.

Próbna matura 2023 w nowej formule - już w grudniu, od 12 do 22 grudnia, licea ogólnokształcące będą mogły przeprowadzić próbne egzaminy maturalne. W grudniu uczniowie ostatnich klas szkół średnich zmierzą się z maturą próbną z języka polskiego, matematyki, języka obcego i przedmiotów dodatkowych. Przeprowadzenie testów jest dobrowolne.
Czy przygotowując się do egzaminów, korzystasz z dodatkowej pomocy?

Egzamin dojrzałości w roku szkolnym 2022/2023 odbędzie się w nowej formule. Jak będzie wyglądać nowy egzamin maturalny? Co zmieni się na maturze 2023?

Jak informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna, próbne egzaminy maturalne odbędą się już od 12 do 22 grudnia 2022. Chodzi o egzaminy przeprowadzane w nowej formule. Udział szkół w próbnych egzaminach jest dobrowolny.

CKE zaznacza, że testy powinny być przeprowadzane wyłącznie w celu informacyjnym oraz diagnostycznym i według komisji nieuzasadnione jest wystawianie ocen wyrażonych liczbą lub literą na podstawie wyników testu diagnostycznego z poszczególnych przedmiotów uzyskanych przez danego ucznia.

Matura próbna 2023. Kiedy będzie i z jakich przedmiotów?Próbna matura to doskonała okazja, by sprawdzić, co czeka uczniów podczas egzaminów w maju przyszłego roku.

- Jeżeli szkoła podejmie decyzję o przeprowadzeniu testu, proponujemy, aby został on przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu, np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi - przypomina dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Harmonogram matury próbnej 2023Z jakich przedmiotów będzie można napisać próbny egzamin maturalny w grudniu?

Harmonogram matury próbnej - grudzień 2022 - przedmioty obowiązkowe:
 • 12.12 (poniedziałek) godz. 9:00 - język polski,
 • 13.12 (wtorek) godz. 9:00 - język angielski,
 • 13.12 (wtorek) godz. 14:00 - francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski,
 • 14.12 (środa) godz. 9:00 - matematyka,
 • 14.12 (środa) godz. 14:00 - języki mniejszości narodowych.

Rozszerzenia:
 • 14.12 (środa) godz. 14:00 - filozofia, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, język kaszubski, język łemkowski,
 • 15.12 (czwartek) godz. 9:00 - język polski,
 • 15.12 (czwartek) godz. 14:00 - język niemiecki, język francuski (także poziom dwujęzyczny),
 • 16.12 (piątek) godz. 9:00 - język angielski (także poziom dwujęzyczny),
 • 16.12 (piątek) godz. 14:00 - historia sztuki, wiedza o społeczeństwie,
 • 19.12 (poniedziałek) godz. 9:00 - matematyka,
 • 19.12 (poniedziałek) godz. 14:00 - języki mniejszości narodowych, język hiszpański (także poziom dwujęzyczny),
 • 20.12 (wtorek) godz. 9:00 - biologia,
 • 20.12 (wtorek) godz. 14:00 - informatyka, język rosyjski, język włoski (także poziom dwujęzyczny),
 • 21.12 (środa) godz. 9:00 - chemia,
 • 21.12 (środa) godz. 14:00 - historia,
 • 22.12 (czwartek) godz. 9:00 - geografia,
 • 23.12 (piątek) godz. 14:00 - fizyka.

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dla uczniów z niepełnosprawnościami.

Jak przygotować się do matury 2023? Jak przygotować się do matury 2023? "Nowa matura to nie będzie spacerek"

Matura 2023. Arkusze CKEMateriały do przeprowadzenia próbnych egzaminów zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w dniu, w którym będzie przeprowadzany test z danego przedmiotu, o godz. 9:00, tak aby umożliwić wzięcie udziału w badaniu diagnostycznym absolwentom oraz uczniom, którzy z różnych względów nie będą mogli uczestniczyć w diagnozie w szkole.

Kiedy matura 2023?Wiosną 2023 r. maturę zdawać będzie pierwszy rocznik absolwentów czteroletnich liceów ogólnokształcących, którzy uczyli się według nowej podstawy programowej. Absolwenci techników (pierwszy rocznik absolwentów pięcioletnich techników) maturę według nowych zasad będą po raz pierwszy zdawać wiosną 2024 r.

Harmonogram egzaminów maturalnych 2023:
 • 4 maja - czwartek, język polski (poziom podstawowy) - godz. 9:00
 • 5 maja - piątek, język angielski (poziom podstawowy) - godz. 9:00, godz. 14:00 poziom podstawowy - język francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski
 • 8 maja - poniedziałek, matematyka (poziom podstawowy) - godz. 9:00

Od 10 do 23 maja (z wyjątkiem 14 i 21 maja) odbędą się egzaminy ustne.

Nowa matura będzie trudniejsza czy łatwiejsza? Co czeka maturzystów na egzaminach w 2023 r.? Przede wszystkim zdający będą mieli więcej czasu na rozwiązanie zadań, ale z drugiej strony w arkuszu znajdzie się ich więcej. Po kilku latach pandemii wróci też obowiązkowy ustny egzamin z języka polskiego, ale już w nowej formule.

W formule nowej matury 2023 zrezygnowano z 30 proc. progu zdawalności wybranego przedmiotu dodatkowego - dotyczy to absolwentów szkół ponadpodstawowych (egzamin maturalny w formule 2023). Teraz absolwent przystępujący do egzaminu maturalnego, aby uzyskać świadectwo dojrzałości, musi zdać egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej, tj. otrzymać co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpić do co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

Wprowadzono też możliwość składania deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci papierowej lub elektronicznej - dotychczas absolwent mógł złożyć deklarację tylko w postaci papierowej.

CKE opublikowała informatory o egzaminie maturalnym zawierające przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami oraz aneksy do informatorów zawierające wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023.

Zobacz przykładowe arkusze egzaminacyjne - NOWA MATURA 2023Ustna matura 2023 r. Zestaw pytańZadania na egzamin ustny na nowej maturze będą jawne. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ma ogłaszać listę zadań nie później niż do 1 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym przeprowadzany jest egzamin. Lista 250 zadań obowiązujących wiosną 2023 r. jest dostępna na stronie internetowej CKE.

Przykładowe nagrania egzaminu ustnego z języka polskiego.Na nowej maturze wydłużony będzie czas z egzaminów pisemnych z niektórych przedmiotów i czas egzaminów ustnych.
ws

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (26)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Kino Kobiet - Na Twoim miejscu

projekcje filmowe, spotkanie

Konkurs wiedzy o zarządzaniu i ekonomii

sesja naukowa

Lindy Hop od podstaw

warsztaty, kurs tańca, zajęcia rekreacyjne

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Jakie nietypowe rośliny można znaleźć w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym?

 

Najczęściej czytane