Wiadomości

10. urodziny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jak zmieniła się uczelnia?

19 maja minęło 10 lat od chwili, kiedy Akademia Medyczna w Gdańsku oficjalnie stała się uniwersytetem.
19 maja minęło 10 lat od chwili, kiedy Akademia Medyczna w Gdańsku oficjalnie stała się uniwersytetem. fot. GUMed

W maju 2009 roku Akademia Medyczna w Gdańsku stała się uniwersytetem. - Nowa nazwa i idący za tym prestiż uczelni uniwersyteckiej niech stanowią bodziec do dalszej pracy dydaktycznej i naukowo-badawczej dla nas wszystkich - mówił przed dziesięcioma laty prof. Janusz Moryś, ówczesny rektor. Czy jego słowa okazały się prorocze i uczelnia wykorzystała swoją szansę?Proces starania się o uzyskanie przez uczelnię statusu uniwersytetu i spełnienia wszystkich wymogów stawianych przez ustawę o szkolnictwie wyższym rozpoczął się już za rządów prof. Romana Kaliszana. Rektor Kaliszan zainicjował utworzenie nowego wydziału - Nauk o Zdrowiu i uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora, jedynego uprawnienia brakującego uczelni do wystąpienia o zmianę nazwy.

Działania podyktowane zmianami systemowymiCzy wiedza zdobyta na studiach przydaje ci się w życiu zawodowym?

tak, moja praca ściśle wiąże się z ukończonym kierunkiem studiów 52%
czasem tak, choć nie pracuję w wyuczonym zawodzie 18%
nie, moja praca nie ma nic wspólnego z tym, co studiowałe(am) 21%
nie studiowałe(a)m na uczelni wyższej 9%
zakończona Łącznie głosów: 261
Wprowadzone w 2006 roku nowe Prawo o szkolnictwie wyższym w sposób jednoznaczny obniżyło rangę akademii, traktując je jak szkoły zawodowe. Jednocześnie podniosło rangę uniwersytetów, stwarzając jednak możliwość uzyskania przez akademie statusu uniwersytetu przymiotnikowego lub profilowanego.

- Uczelnia ubiegająca się o taki status winna spełnić określone ustawą kryteria. Dopiero po ich spełnieniu mogła posługiwać się nazwą "uniwersytet", uzupełnioną przymiotnikiem (w naszym przypadku "medyczny") - tłumaczy prof. Janusz Moryś, rektor AMG/GUMed w latach 2008-2012. - Nazwa taka przysługuje szkole wyższej, której jednostki organizacyjne posiadają co najmniej sześć uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, w tym co najmniej cztery w zakresie nauk objętych profilem uczelni. Szkoła wyższa niespełniająca tych kryteriów miała pozostać nadal przy nazwie "akademia". Określałoby to jej stosunkowo niski poziom i zrównałoby ze szkołami kształcącymi absolwentów na poziomie policealnym, nazywanych nawet czasami akademiami z dodatkiem specyficznego zawodu, np. fryzjerska, paznokcia, itp.
W tej sytuacji profesor Roman Kaliszan rozpoczął starania o spełnienie przez naszą Uczelnię wymogów stawianych przez ustawę o szkolnictwie wyższym. Utworzony został nowy wydział - Wydział Nauk o Zdrowiu, którego dziekan, prof. Piotr Lass, rozpoczął starania o uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora, jedynego uprawnienia brakującego Akademii Medycznej do wystąpienia o zmianę nazwy. Po uzyskaniu go w 2008 r., na polecenie ówczesnego rektora AMG - prof. Romana Kaliszana, dziekan Wydziału Lekarskiego, prof. Janusz Moryś zobligowany został do przygotowania wniosku do Ministerstwa Zdrowia. Na jego podstawie, w dniu 21 kwietnia 2008 r., Senat AMG jednogłośnie podjął uchwałę o zmianie nazwy Uczelni na Gdański Uniwersytet Medyczny.

Obecnie uczelnia posiada uprawnienia do nadawania następujących stopni naukowych:
  • doktora nauk medycznych w zakresie medycyny (2 wydziały),
  • doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej (1 wydział),
  • doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii (1 wydział),
  • doktora nauk farmaceutycznych (1 wydział),
  • doktora nauk o zdrowiu,
  • doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii (1 wydział).


Kluczowe projekty Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - PDF

Wzrost liczby studentów, wzbogacenie oferty dydaktycznejGdański Uniwersytet Medyczny wypracował sobie wysoką pozycję, dzięki czemu nie ma problemu ze znalezieniem partnerów do realizacji rozmaitych projektów czy inwestycji.

- GUMed jest ważnym ośrodkiem badawczym na mapie kraju i świata, w którym tworzy się wartościowe publikacje na najwyższym poziomie - mówi prof. Marcin Gruchała, rektor GUMedu. - Wysoka pozycja GUMed w rozpoznawalnej międzynarodowo działalności naukowej (mierzona liczbą cytowań i publikacji), skuteczność w pozyskiwaniu środków finansowych na działalność naukowo-badawczą oraz znacząca pozycja kadry w środowisku naukowym w Polsce i na świecie to kryteria stanowiące o sukcesie stale rozwijającej się działalności naukowo-badawczej Uczelni.
Wśród nowych kierunków i specjalności znalazły się: English Division (jednolite studia magisterskie), pielęgniarstwo - Enlish Division (studia I stopnia), zdrowie środowiskowe - kierunek z certyfikatem akredytacyjnym 2017 "Studia z przyszłością", przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny (studia II stopnia) - kierunek z certyfikatem akredytacyjnym 2019 "Studia z przyszłością", studia dualne, o profilu praktycznym, kształcenie we współpracy z przemysłem.

Obecnie, na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych odbywa się kształcenie we wszystkich zawodach medycznych. Nieustannie rozwija się też współpraca z zagranicą - w 2007 r. - dla porównania - zawarto umowy międzyuczelniane z 23 zagranicznymi instytucjami akademickimi. W 2019 r. takich umów podpisano 35, plus 49 umów w ramach Erasmus+.

Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat liczba studentów GUMedu wzrosła z ponad 5 tys. (rok akademicki 2007/2008) do ponad 6 tys. Więcej osób studiuje też na English Division - 450 w roku 2007/2008, w roku 2008/2009 blisko 500 studentów, obecnie 935 studentów zagranicznych, co stanowi ponad 15 proc. ogółu, dzięki czemu GUMed jest obecnie najbardziej międzynarodową uczelnią Pomorza.

Przyjechali z całego świata do Gdańska, żeby zostać lekarzami. Rozpoczął się rok na GUMedzie


Studenci mają do dyspozycji nowoczesne Centrum Symulacji Medycznej.
Studenci mają do dyspozycji nowoczesne Centrum Symulacji Medycznej. mat. GUMed

Poprawa finansów i ważne inwestycjeW ostatniej dekadzie znacznej poprawie uległy finanse uczelni, przy czym zrównoważenie sytuacji finansowej nie odbyło się kosztem spadku jakościowego ani ilościowego działalności dydaktycznej czy badań naukowych.

Wśród najbardziej spektakularnych inwestycji należy wymienić wielką przebudowę bazy klinicznej, zapoczątkowaną wmurowaniem kamienia węgielnego pod budowę CMI 14.06.2008 r. W 2012 roku oddano do użytku Centrum Medycyny Inwazyjnej, w roku 2018 zakończył się pierwszy proces budowy Centrum Medycyny Nieinwazyjnej, a na początku roku 2019 zakończyła się przeprowadzka porodówki ze szpitala przy ul. Klinicznej do CMN. A że nie samą nauką żyją studenci, z myślą o nich otwarto w ubiegłym roku nowoczesne Centrum Sportu.

Wśród najbardziej spektakularnych inwestycji należy wymienić wielką przebudowę bazy klinicznej. Zobacz, jak prezentuje się CMN z lotu ptaka.

Unikatowa działalność klinicznaBezpośrednie sąsiedztwo uczelni i szpitala sprzyja wzajemnej współpracy i realizacji innowacyjnych projektów o charakterze naukowym, badawczym i wdrożeniowym. Wpływa to też korzystnie na wzrost jakości kształcenia.

- Nasi pracownicy, studenci, doktoranci, naukowcy i nauczyciele akademiccy odnoszą liczne sukcesy na rozmaitych polach - naukowych, wdrożeniowych, dydaktycznych i organizacyjnych, budując w kraju i poza jego granicami silną pozycję Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - podkreśla prof. Marcin Gruchała, rektor GUMedu.
I tak, dla przykładu, Katedra i Zakład Histologii ma pierwszy w Polsce system umożliwiający interaktywne nauczanie histologii i cytologii w trakcie zajęć praktycznych, Katedra i Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca jest pionierem w produkcji i wykorzystaniu w edukacji modeli serca 3D. Lekarze wykorzystują badania TK i MRI tworzone w trakcie diagnostyki, studenci mają możliwość obrazowania struktur anatomicznych i dokładnej analizy zmian patologicznych, a modele wykorzystywane są podczas rozmowy z pacjentami i ich rodzinami w okresie poprzedzającym zabieg. W Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej GUMed wykonano natomiast kolejne zabiegi rekonstrukcji żuchwy z wykorzystaniem druku 3D i  nowatorski zabieg rekonstrukcji oczodołu z wykorzystaniem druku 3D. Nie możemy też zapominać o patentach i wynalazkach, jak chociażby derotator Pankowskiego czy sztuczne ścięgno Mazurka.

Uczelnia prowadzi też unikatową działalność kliniczną, do której zaliczają się: przeszczepienia wielonarządowe; wieloprofilowy ośrodek transplantacyjny: serce, nerki, płuca, wątroba, wyspy trzustkowe, rogówka, szpik; trombektomia mechaniczna - pierwsza w Polsce u dziecka; radioterapia i chemioterapia onkologiczna; medycyna hiperbaryczna; hematologia dzieci i dorosłych; kardiologia inwazyjna i elektrokardiologia.

W ostatniej dekadzie powstało również wiele wyjątkowych jednostek, jak Centrum Leczenia Otyłości i Chorób Metabolicznych, Centrum Medycyny Pediatrycznej z Oddziałem Intensywnej Terapii Dziecięcej, Centrum Chorób Rzadkich czy Centrum Medycyny Translacyjnej.

Ponad 300 transplantacji w UCK w ciągu roku. "Przeszczepy to priorytet i prestiż"


GUMed jest obecnie najbardziej międzynarodową uczelnią na Pomorzu.
GUMed jest obecnie najbardziej międzynarodową uczelnią na Pomorzu. fot. mat. GUMed

Jakie plany na przyszłość ma GUMed?Prace nad strategią rozwoju uczelni, rozpoczęte w ubiegłym roku akademickim, określiły wizję Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jako wiodącej pod względem jakości uczelni medycznej w Polsce.

- Skuteczna realizacja tej wizji oznaczałaby, że GUMed uznawany będzie w powszechnej ocenie za najlepszą uczelnię medyczną w Polsce w wymiarze dydaktycznym, naukowym i klinicznym, wyznaczającą standardy w dziedzinie nauk medycznych i farmaceutycznych, szeroko współpracującą z przemysłem oraz wdrażającą innowacyjne rozwiązania w praktyce medycznej - mówi prof. Marcin Gruchała.
Tak zdefiniowana wizja stawia na pierwszym planie aspekt jakościowy. Gdański Uniwersytet Medyczny zamierza bowiem skutecznie konkurować z innymi uczelniami pod względem jakości prowadzonej działalności dydaktycznej, naukowej i klinicznej. Konsekwencją takiej strategii jest skupienie uwagi i koncentracja wysiłków na dotychczas prowadzonych kierunkach kształcenia i działalności naukowej.

- Zaprezentowana wizja jest niewątpliwie bardzo ambitna, a jej urzeczywistnienie będzie wymagało wielkiego wysiłku i zaangażowania ze strony wszystkich pracowników naszej uczelni - podsumowuje rektor.

Opinie (48) 2 zablokowane

Dodaj opinię
Walczymy z przemocą słownąKasujemy opinie obraźliwe i nie na temat

Dodaj opinię

Odpowiedz

Dodając opinię akceptujesz regulamin dodawania opinii.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Trojmiasto.pl Sp. z o.o.. Szczegóły przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności.

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Sprawdź się

Wybierz poziom

Jakie zwierzęta oprócz ryb żyją w Bałtyku?