• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
Skopiowano

Pytania o aborcje, poglądy polityczne i homoseksualizm w szkolnej ankiecie?

Piotr Kallalas
16 września 2022, godz. 09:00 
Opinie (171)
aktualizacja: godz. 11:48 (16 września 2022)
W ankiecie mają wziąć udział między innymi 13-latkowie. W ankiecie mają wziąć udział między innymi 13-latkowie.

Czy uważasz, że aborcja jest dopuszczalna? Które ugrupowanie polityczne najbardziej odzwierciedla twoje poglądy? Czy twoim zdaniem osoby homoseksualne mogą pełnić wszystkie funkcje i stanowiska publiczne? To tylko część pytań, na jakie będą mogli odpowiedzieć nawet 13-latkowie ankietowani w ramach projektu Młodzież 4.0. Ministerstwo Edukacji i Nauki zachęca do udziału w badaniu, a marszałek woj. pomorskiego prosi o pilne wyjaśnienia.Aktualizacja godz. 11.30. Komunikat o ankiecie realizowanej w projekcie Młodzież 4.0 został właśnie usunięty ze strony kuratorium. Ponadto, nie ma już możliwości wykonania badania na stronie internetowej - pojawia się komunikat "Przepraszamy, ale to badanie się zakończyło i nie jest już dostępne".


Ministerstwo Edukacji i Nauki zachęca władze szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz wyższych do wzięcia udziału w projekcie Młodzież 4.0, który jest realizowany przez Akademię Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.

Kontrowersyjne pytaniaChodzi o wypełnienie badania-ankiety przez uczniów będących w kilku grupach wiekowych: 13-14 lat, 17-19 lat i 21-25 lat. Ministerialny list zachęcający do współpracy opublikowało również pomorskie kuratorium. Natomiast kontrowersje wzbudziły niektóre pytania zamieszczone w ankiecie. Uczniowie biorący udział w badaniu będą musieli między innymi odpowiedzieć na pytania:
  • Czy uważasz, że aborcja jest dopuszczalna?
  • Które ugrupowanie polityczne najbardziej odzwierciedla twoje poglądy?
  • Które z zachowań (seksualnych) są według ciebie niedopuszczalne?
  • Czy w najbliższym kręgu twoich znajomych/rodziny znasz osobę homoseksualną?
  • Czy twoim zdaniem osoby homoseksualne mogą pełnić wszystkie funkcje i stanowiska publiczne?

- Zadanie to polega na realizacji w latach 2021-2023 badań naukowych mających na celu zdiagnozowanie aktualnych tendencji w zachowaniach i wyborach aksjonormatywnych młodych Polaków, tj. osób w wieku 13-25 lat, a więc młodzieży i młodych dorosłych. Zasadniczym elementem projektu jest przeprowadzenie ankiety na reprezentatywnej próbie młodzieży w liczbie 25 tys. na terenie całego kraju. Zebrane wyniki posłużą do interpretacji postaw i zachowań młodego pokolenia wobec otaczającej ich rzeczywistości - informuje w liście Artur Górecki, dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Resort informuje, że w najbliższym czasie przedstawiciele Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie nawiążą kontakt z władzami szkół.

Nauka zdalna receptą na niskie temperatury w szkołach? Nauka zdalna receptą na niskie temperatury w szkołach?

"Wyrazy zaniepokojenia treściami zawartymi w niniejszej ankiecie"W tej sprawie zainterweniował marszałek Mieczysław Struk, który zwrócił się do członków Pomorskiej Rady Oświatowej z prośbą o pilną opinię w kontekście ankiety.

- Od kilku dni kierowane są do mnie, jak i do moich współpracowników wyrazy zaniepokojenia treściami zawartymi w niniejszej ankiecie. Zarówno rodzice, jak i dyrektorzy szkół zwracają uwagę, że pytania ankietowe, w szczególności pytania o praktykowane zachowania seksualne, dopuszczalność aborcji i eutanazji, stosunek do homoseksualizmu, religii i Kościoła katolickiego, wyznanie religijne czy też o poglądy polityczne i ich zbieżność z programem określonych partii politycznych, a także o opinię w kwestiach prawnoustrojowych, których uczniowie nie mieli możliwości poznać, są dalece niedostosowane do poziomu dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej i moralnej dzieci i młodzieży w wieku od 13 do 17 lat - pisze marszałek Mieczysław Struk.
Marszałek zwraca uwagę, że nieznany jest cel badania, na którego realizację resort miał wydać 4,5 mln zł. O komentarz poprosiliśmy Ministerstwo Edukacji i Nauki. O to pełna odpowiedź resortu:

- Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznaje środki na działania badawczo-rozwojowe w zakresie badań naukowych. Dotyczy to m.in. projektu zgłoszonego przez Rektora Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Społecznej w Szczecinie dot. zdiagnozowania aktualnych tendencji w zachowaniach i wyborach aksjonormatywnych oraz społeczno-polityczno-kulturowych młodych Polaków. Projekt badawczy został pozytywnie oceniony. Natomiast wybór metody badawczej jest kwestią autorską realizującego zadanie. MEiN nie ingeruje w metodologię przeprowadzania badań ani nie zatwierdza, czy akceptuje wykorzystywane w nich treści, nie zna pytań kierowanych przez grupy badawcze - jest to kwestia autorska badaczy. W tym zakresie, prosimy o kierowanie pytań do uczelni. Ministerstwo otrzymuje raporty roczne z realizacji zadania, które poddawane są ocenie finansowo-rzeczowej. Taka procedura zapewnia ustawowo autonomiczną wolność badań naukowych. W związku z powtarzającymi się pytaniami rodziców uczniów, dotyczącymi zasad prowadzenia badań naukowych wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z wykorzystaniem ankiet, zaapelowaliśmy do dyrektorów szkół za pośrednictwem kuratorów o przypomnienie zasad postępowania i dobrych praktykach w tym zakresie. Stanowczo podkreślamy, że wypełnianie przez uczniów ankiet służących badaniom naukowym jest zawsze czynnością dobrowolną. W odniesieniu do niepełnoletnich uczniów, w związku z konstytucyjnym prawem rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, przeprowadzenie takich ankiet powinno odbywać się za zgodą rodziców. Właściwą praktyką jest również zapoznanie rodziców z treścią pytań ankietowych, aby ich ewentualna zgoda miała charakter świadomej decyzji, a nie czysto formalnego aktu. Konstytucyjne prawo gwarantujące wolność badań naukowych jest źródłem wielu inicjatyw, także w odniesieniu do środowiska szkolnego. Natomiast ich realizacja na terenie jednostek systemu oświaty wymaga respektowania praw dzieci i rodziców stanowiących fundament codziennego funkcjonowania szkół i placówek oświatowych - informuje Adrianna Całus-Polak, rzecznik prasowy MEiN.

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (171)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Infoshare 2022

konferencja

VIII Ogólnopolska Konferencja BeZee

konferencja

Noc Naukowców LEM 2.0 '22

sesja naukowa

Ogłoszenia polecane

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Gniazdowniki to ptaki:

 

Najczęściej czytane