• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Ranking szkół: licea i technika z najlepszymi wynikami z matur

Agata Rudnik
14 lipca 2015 (artykuł sprzed 8 lat) 
Najnowszy artykuł na ten temat Łatwa matematyka na poprawkowej maturze
Z techników trójmiejskich najlepsze wyniki maturalne uzyskało Technikum Łączności w Gdańsku. Z techników trójmiejskich najlepsze wyniki maturalne uzyskało Technikum Łączności w Gdańsku.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku opublikowała wyniki matur, jakie uzyskali uczniowie w poszczególnych szkołach trójmiejskich. Przygotowaliśmy ranking techników i liceów, uwzględniając najwyższe średnie wyniki uczniów placówek publicznych i niepublicznych.Liceum czy technikum?

W tym roku matura przebiegła w dwóch trybach - starym (dla absolwentów techników) i nowym (dla absolwentów liceów ogólnokształcących). To efekt przyjęcia nowej podstawy programowej.

Czytaj więcej: Maturę na Pomorzu zdało 73 proc. uczniów

Najlepsze technika w Trójmieście

Porównując wyniki egzaminów maturalnych w Gdańsku, z części pisemnej języka polskiego najlepiej wypadły szkoły: Technikum nr 4 - Zespół Szkół Łączności (średni wynik, jaki osiągnęli uczniowie to 61 proc.), Technikum nr 18 - 58 proc., technikum należące do Szkół Ekonomiczno-Handlowych - 57 proc., Technikum nr 3 - 57 proc. oraz Technikum nr 8 (również 57 proc.).

Szkoły te wyprzedziły gdyńskie technika (5 najlepszych wyników z języka polskiego to: Technikum Hotelarskie - 59 proc., Technikum Gastronomiczne - 56 proc., Technikum nr 4 - 55 proc., Technikum Transportowe - 55 proc. i technikum należące do Zespołu Szkół Ekologicznych - 52 proc.), a także placówki mieszczące się w Sopocie (Technikum Ekonomiczne - 66 proc., choć maturę zdawał tu 1 uczeń i Technikum nr 1 - Zespół Szkół Handlowych - 54 proc.).

Czytaj również: Najbardziej efektywne licea w Trójmieście

Najlepiej do egzaminu ustnego z języka ojczystego przygotowali się maturzyści następujących techników w Gdańsku: Technikum Budowlanego nr 5 - 69 proc., Technikum nr 3 - 64 proc., Technikum nr 8 - 62 proc., technikum należącego do Zespołu Szkół Zawodowych nr 9 - 61 proc., oraz technikum należącego do Zespołu Szkół Morskich - 60 proc. W Gdyni: Technikum Budowlanego - 74 proc., Technikum nr 3 - 74 proc., Technikum Transportowego - 73 proc., Technikum Elektronicznego nr 1 - 73 proc. i Technikum Hotelarskiego - 73 proc.; w Sopocie: Technikum nr 1 - Zespół Szkół Handlowych - 73 proc., 113 uczniów, Technikum Ekonomiczne - 60 proc.

Kliknij, aby zobaczyć całą tabelę. Kliknij, aby zobaczyć całą tabelę.
Choć matematyka zwykle bywa postrachem uczniów, to najlepiej poradzili sobie z nią uczniowie techników w Gdańsku: Technikum nr 18 - średni wynik uczniów wyniósł 56 proc., Technikum nr 4 - Zespół Szkół Łączności - 54 proc., Technikum nr 8 - 53 proc., Technikum Budowlanego nr 5 - 49 proc., Technikum nr 13 - 47 proc. W Gdyni z matematyką najlepiej poradzili sobie uczniowie Technikum Budowlanego - 72 proc., Technikum Elektronicznego nr 1 - 61 proc., Technikum Transportowego - 54 proc. i Technikum Hotelarskiego - 50 proc. oraz w Sopocie: Technikum nr 1 - 46 proc.

Język angielski to przedmiot, z którego uczniowie zwykle we wszystkich szkołach uzyskują najwyższy średni wynik. W Gdańskuczęści pisemnej najlepsze wyniki osiągnęli absolwenci: Technikum nr 4 - 81 proc., Technikum nr 13 - 77 proc., Technikum nr 18 - 77 proc., Technikum nr 3 - 75 proc., Technikum nr 8 - 69 proc. Wśród gdyńskich techników z częścią pisemną z j. angielskiego najmniej problemu mieli maturzyści: Technikum Elektronicznego nr 1 - 77 proc., Technikum Hotelarskiego - 74 proc., Technikum Gastronomicznego - 69 proc., Technikum Chłodniczego - 68 proc. oraz technikum należącego do Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych - 66 proc. W Sopocie zaś 115 maturzystów w Technikum nr 1 uzyskało średni wynik 72 proc., zaś uczeń zdający egzamin dojrzałości w Technikum Ekonomicznym zdobył 79 proc.

Najlepszymi praktycznymi umiejętnościami wykorzystania języka angielskiego w mowie wykazali się uczniowie następujących techników w Gdańsku: Technikum nr 13 - 71 proc., Technikum nr 18 - 71 proc., Technikum nr 7 ul. Czyżewskiego 31 - 67 proc., Technikum nr 3 - 65 proc. oraz Technikum nr 4 - Zespół Szkół Łączności - 60 proc.; w Gdyni: Technikum należące do Zespołu Szkół Ekologicznych - 65 proc., Technikum Hotelarskiego - 67 proc., Technikum nr 4 - 63 proc., Technikum Budowlanego - 61 proc. i Technikum Gastronomicznego - 58 proc., a w Sopocie Technikum nr 1 - 52 proc. (w Technikum Ekonomicznym maturzysta uzyskał - 30 proc.).

Z liceów gdyńskich znów najlepsza "Trójka"

Najwyższe średnie wyniki z matury uzyskali w Gdyni absolwenci III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP (część pisemna: j. polski - 80 proc., matematyka - 89 proc., j. angielski - 97 proc., część ustna: j. polski - 83 proc., j. angielski - 93 proc.). Co ciekawe, "Trójkę" pod względem średnich wyników z części ustnej z języka polskiego wyprzedziły szkoły: Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II - 92 proc., 46 osób, I Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. Zasłużonych Ludzi Morza - 85 proc. oraz XIII Liceum Ogólnokształcące ul. Płk. Dąbka 207 - 85 proc.

Wśród gdyńskich szkół publicznych prym z części pisemnej z języka polskiego poza III LO wiodą: VI Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Sierpińskiego - 78 proc., XIV Liceum Ogólnokształcące - 74 proc., Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II, Plac Św. Andrzeja 2 - 73 proc. i I Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. Zasłużonych Ludzi Morza ul. Narcyzowa 6 - 71 proc. Z części ustnej zaś poza wymienionymi wcześniej szkołami w pierwszej 5-tce znalazło się również VI Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Sierpińskiego, uzyskując średni wynik 77 proc.

Egzamin dojrzałości z matematyki do łatwych nie należy, a najwyższe średnie wyniki z tego przedmiotu uzyskali w Gdyni uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP - 89 proc., VI Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Sierpińskiego - 87 proc., Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II - 83 proc., I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Zasłużonych Ludzi Morza oraz X Liceum Ogólnokształcącego im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej - 70 proc..

Choć w Gdyni najwyższy średni wynik z języka angielskiego (zarówno z części pisemnej, jak i ustnej) osiągnęli uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego, to wysoko w rankingu plasują się również: VI Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Sierpińskiego - (cz. pisemna: 96 proc., cz. ustna: 85 proc.), I Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. Zasłużonych Ludzi Morza (cz. pisemna: 95 proc., cz. ustna: 88 proc.), Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II (cz. pisemna: 95 proc., cz. ustna: 90 proc.), II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza (cz. pisemna: 91 proc., cz. ustna: 86 proc.) oraz X Liceum Ogólnokształcące im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej (cz. pisemna: 91 proc., cz. ustna: 86 proc.).

Kliknij, żeby zobaczyć całą tabelkę Kliknij, żeby zobaczyć całą tabelkę
Zacięta walka na gdańskim podium, Sopot pozostaje w tyle

O tytuł najlepszego liceum w Gdańsku walczą ze sobą: V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego (cz. pisemna: j. angielski - 97 proc., j. polski - 74 proc., cz. ustna: j. angielski - 90 proc. j. polski - 82 proc.), II Liceum Ogólnokształcące (cz. pisemna: j. angielski - 96 proc., j. polski - 76 proc., cz. ustna: j. angielski - 91 proc., j. polski - 72 proc.), III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte (cz. pisemna: j. angielski - 96 proc., j. polski - 78 proc., cz. ustna: j. angielski - 96 proc., j. polski - 84 proc.), I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika oraz VIII Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Narodowej (cz. pisemna: j. angielski - 93 proc., j. polski - 76 proc., cz. ustna - j. polski - 71 proc.).

Wysokie lokaty w rankingu zajmują również: XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta z wysokim wynikiem z j. polskiego z cz. pisemnej - 77 proc. i z cz. ustnej - 71 proc. oraz XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha (wysoki wynik z języka angielskiego - cz. ustna - 84 proc.) oraz XIX Liceum Ogólnokształcące im. Mariana Mokwy (wysoki wynik z języka angielskiego - cz. ustna - 82 proc.).

Z matematyką najmniejszy problem mieli absolwenci liceów: V Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego - 82 proc., I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika - 78 proc., III Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte - 78 proc., 144 osób, II Liceum Ogólnokształcącego - 77 proc., VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Narodowej - 76 proc. oraz XX Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta ul. Dobrowolskiego 6 - 76 proc. Jak widać, najbardziej zacięty bój o tytuł szkoły z najlepszym średnim wynikiem uzyskanym przez maturzystów w Gdańsku toczą ze sobą V LO, III LO, I LO oraz II LO.

W Sopocie uczniowie zdawali nową maturę w 4 szkołach publicznych. Wśród nich najwyżej uplasowało się II Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego (średnie wyniki w części pisemnej: j. angielski - 94 proc., j. polski - 77 proc., matematyka - 67 proc., w części ustnej: j. angielski - 78 proc., j. polski: 67 proc.), uzyskując jednak niższe wyniki w porównaniu z najlepszymi placówkami w Gdańsku i Gdyni.

Słabsze wyniki w szkołach niepublicznych

Choć szkoły niepubliczne świetnie wypadają w rankingach szkół podstawowych, a także w rankingach szkół gimnazjalnych, to jednak nie mogą pochwalić się wysokimi wynikami z egzaminu dojrzałości (w rankingu uwzględniliśmy szkoły dla młodzieży uczącej się w trybie dziennym). Wysokie i bardzo satysfakcjonujące rezultaty w Trójmieście osiągnęły w Gdańsku Gdańskie Liceum Autonomiczne (absolwenci GLA zdobyli bardzo wysoki wynik z matury z j. polskiego na poziomie podstawowym, 83 proc. i znaleźli się w czołówce w wynikach z j. angielskiego), Akademickie Liceum Ogólnokształcące Lingwista i Gdańskie Liceum Ogólnokształcące.

Spośród gdyńskich placówek niepublicznych, tylko dwie wyróżniają się na tle pozostałych i są to Ogólnokształcące Liceum Jezuitów im. św. Stanisława Kostki i Gdyńskie Liceum Autorskie STO.

W Sopocie istnieje jedna szkoła niepubliczna i jest to Sopocka Akademia Tenisowa - Prywatne Liceum Ogólnokształcące, która osiągnęła dość wysokie wyniki zarówno z części pisemnej (j. angielski - 89 proc., j. polski - 63 proc., matematyka - 46 proc.), jak i części ustnej egzaminu dojrzałości (j. angielski - 82 proc., j. polski - 67 proc.).

Miejsca

Opinie (53) 2 zablokowane

 • Matura to bzdura. (2)

  I tyle...

  • 21 21

  • Dla tępaków bzdura.

   Tu się zgadzamy. Wiedza i osiągnięcia, do których doszła ludzkość nie są ci do niczego potrzebne. Zaczynasz od zera.

   • 3 3

  • czemu bzdura??

   podaj chciaż jeden przykład

   • 0 0

 • Nadal jest taka sytuacja, że jak kolesie z VI walą browarki na plaży to III siedzi na korepetycjach? (6)

  • 50 10

  • tak (4)

   i dalej jest tak, że jak absolwenci VI nadal walą browarki na plaży, to absolwenci III są na wypasionych wakacjach, na które zarobili w jeden miesiączek ;)

   • 26 19

   • albo siak (2)

    jak tylko korpo da im tygodniowy urlopik....

    • 25 2

    • ale (1)

     to oni są właścicielami korpo ;)

     • 9 17

     • Pokaz mi którego korpo, bo póki co to takich mamy kilka w trójmiescie, a wsród właścicieli chyba żadnego absolwenta

      • 11 0

   • odp. do 2015-07-14 09:40

    wypasione wakacje za miesiąc pracy w mcdonaldzie? nie rozśmieszaj mnie

    • 5 3

  • cd

   i tak jest równiez kilka lat później, kolesie z VI dalej "walą browarki" (niekoniecznie na plaży), a ci z III - ki sączą drinki dobre wino na KAraibach :):)

   • 6 10

 • Jezuici w Gdyni (2)

  Świetna szkoła!!! Atmosfera wymiata, a uczniowie mają super wyniki.

  • 14 30

  • dobre sobie (1)

   miałem nieszczęście tam uczęszczać do gimnazjum, na szczęście do liceum poszedłem już normalnego - patologia i debile, a ci księża to bezradne ofermy nie potrafiące zapanować nad swoimi uczniami

   nie polecam tam posyłać dziecka chyba że mu dobrze nie życzysz..

   • 1 4

   • przecież księża tam nie uczą

    tylko religii, w dodatku w liceum :)

    • 3 0

 • Droga Redakcjo, a dlaczego wśród liceów publicznych z najlepszym wynikiem średnim w Gdańsku znalazło się Gimnazjum de La Salle? Ani to liceum ani publiczne ;)

  Odpowiedź redakcji:

  Dziękujemy za sugestię. Treść została poprawiona.

  • 32 1

 • Nic nie znaczące cyferki, ale jest news!!! (4)

  Nic nie znaczące cyferki - nikt do rzetelnej statystyki się nie weźmie, bo nie może.
  Władza nie pozwala! Ciekawy byłby progres wyników uczniów, a więc - czy w danym liceum najlepsi pozostają najlepszymi, jaki jest postęp tych najgorszych?
  Czy liceum mające samych najlepszych absolwentów gimnazjum ich rozwija - czy spoczywają na laurach i pytanie odwrotne jak pracują licea, które mają najgorszych gimnazjalistów?
  Bez takiej statystyki (trudnej!) nic o poziomie liceum nie wiadomo to tylko mącenie w głowach.

  • 30 6

  • w końcu rozsądny głos

   ale kto by się w tym kraju rozsądnymi głosami przejmował

   • 1 1

  • są wyniki (1)

   takie wyniki są przez władze publikowane i to od lat http://matura.ewd.edu.pl/start/

   • 0 0

   • EWD byłoby najlepszym dostępnym wskaźnikiem

    gdyby nie to, że oprócz pracy szkoły jest w nim zaszyta także praca korepetytorów. Mimo wszystko warto je poznać.

    • 0 0

  • Jak uczeń może zrobić progres przy stuprocentowych wynikach?

   Może je jedynie pogorszyć, zwłaszcza że poziom omawianych zagadnień z roku na rok wzrasta. Pogorszyć wysokie wyniki łatwo, utrzymać je bardzo trudno. Wiele osób zachowuje się, jakby sama obecność dobrych uczniów gwarantowała efekt jak na pstryknięcie palcami, a przecież utrzymanie tych wyników wymaga od nich odpowiedniej motywacji, ambicji, codziennej nauki, często wyrzeczeń.... i zajęć dostosowanych do ich wyższego poziomu. Talenty łatwo zaprzepaścić. Dlatego nie rozumiem tak wielu opinii, w których ignoruje się te czynniki.

   • 2 0

 • A niedawno był artykuł, który jednoznacznie wskazywał, że najlepszym LO w Gdańsku jest XX Liceum Ogólnokształcące. (6)

  • 8 13

  • a swoja droga strasznie nieczytelna jest nowa ramowka opinii

   totalnie do niczego

   • 7 0

  • Najlepsza jest i tak IX LO w Gdańsku

   • 4 8

  • To było kłamstwo (1)

   W tamtym artykule było napisane, że próg szkoły to ponad 170 punktów, a samemu możesz sprawdzić, że to 125 punktów, dla większości klas około 130-135. Wyższe progi były np. w II, III czy V i oczywiście pokrywa się to z wynikami matur, bo zdolne dzieci.

   • 6 2

   • To nie było kłamstwo. Tam są egzaminy wstępne do klasy mat-fiz z indywidualnym programem i pkt. do zdobycia jest 250 ;)

    • 2 1

  • odp

   Był i nie wiem, kto go pisał, bo opierał się na... nie wiem, na czym. Ale dane z egzaminów maturalnych pokazują wyraźnie: V, II i III.

   • 0 0

  • Buhahahahahaha

   • 1 0

 • Widzę, że VIII daję radę... (3)

  Zapewne zbawienny wpływ zrobionych na murku za szkołą browarów (ach, wspomnienia sprzed 20 lat). :-)

  • 8 3

  • z matmy VIII LO to chyba wyciąga Jawor (1)

   to był gość, jak zdawałem mature miał 28 lat, więc teraz pewnie jest chwile po 40. chciałbym go kiedyś spotkać. Wspaniały człowiek, mam ogromny sentyment do niego. Dzięki niemu i pani Krygier z fizyki którzy zaszczepili we mnie miłość do tych przedmiotów osiągnąłem na prawdę dużo. Nie chwalę siebie tylko tych dwoje.

   • 3 0

   • Matura 1994

    Na pewno ma co najmniej 45. Jak przyszedł do szkoły, ja byłam w klasie maturalnej. W pół roku zrobiliśmy trzy lata nauki, bo stara nauczycielka niczego nas nie nauczyła.

    • 1 0

  • VIII ponad wszystko!!!!!!!!!!!

   Super wspominam tą szkołę!, najlepsze LO w Gdansku!!!!!! :))) Pozdrawiam rocznik 1999 ;))

   • 2 1

 • Technikum nr 18 - TBO, kto pamięta łapka w górę!

  • 9 13

 • (3)

  Po co robić takie zestawienia. Nieważny nr szkoły, ważni nauczyciele i dzieci. Jak mają chęć uczenia się daleko zajdą a jak nie najlepsza szkoła nic im nie da. Sam kończyłem II LO w Gdańsku, ale dzisiaj jest taka przepaść między tym czego my się uczyliśmy a młodzieżą, która zna niektóre tylko tematy wyrywkowo. Kiedyś trzeba było się uczyć wszystkich przedmiotów a dzisiaj dzieci nie znają geografii, chemii, fizyki, matematyki, biologii - bo po co się tych przedmiotów uczyć jak ważny jest polski, angielski i matematyka i na PG się dostanę. A później młodzi debile zostają inżynierami.

  • 28 5

  • Ale polski też się czasem przydaje.

   Umiejętność właściwego stawiania przecinków czyni tekst bardziej zrozumiałym.

   • 2 0

  • nieprawdziwe dane

   Tez konczylam II LO w Gdansku 29 lat temu. Byla beznadzieja, nic nie uczyli, a oceny, zwlaszcza na maturze stawiali wg uznania. Po znajomosci byly nawet 5, a jak rodzice mieli robotnicze w dzienniku, to 3! Nauczylam sie tam, ze ludzi traktuje sie wg pochodzenia spolecznego i kolesiostwa! Okropna szkola dla mlodego czlowieka uczaca wylacznie braku motywacji. Kogo bylo stac, jechal na korepetycjach przygotowujacych do egzaminow na studia. Wtedy byly oddzielne egzaminy a szkola w ogole nie przygotowywala, nawet byl inny zakres materialu.

   • 1 0

  • Tylko że szkoła tych przedmiotów nie uczy, szkoła zarzyna szanse i talenty swoich uczniów. Więc daruj sobie, drogi pedagogu, wciskanie kitu.

   • 0 0

 • Kończyłem to technikum łączności... jeszcze gdy była nazywana "elitarną". (1)

  W mundurku już co prawda nie chodziłem - ale elitarna była nadal.
  Nie zapomnę warsztatów... i lekcji W-F z bieganiem przy kanale.

  Nie zapomnę Pani ...i pewnie nikt kto z nią miał zajęcia - (.) (.) Pani od, nawet nie pamiętam, chyba historia czy angielski... wiem, że miała wielkie, duże (.) (.)

  Babcia ostatnio na spacerze pokazywała mojej córce... mówiąc "twój tata kończył tę elitarną szkołę...."
  Córka z rozbrajającą szczerością " Bfe... hehehe, a co Tam tatuś robił ;)"

  • 10 4

  • omega

   Wf nad kanałem to było coś, ze dwa kółka się robiło. Pozdrawiam

   • 0 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Reklama

Statystyki

Wydarzenia

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Fizjoterpia Pediatryczna

250 zł
warsztaty, konferencja

Festiwal Dobrego Porodu VI

15 zł
warsztaty, spotkanie, konferencja, targi

Piknik "Rodzina, Zdrowie, Nauka = Merito"

w plenerze, warsztaty, kiermasz, zajęcia rekreacyjne

Sprawdź się

Sprawdź się

Wybierz poziom

Rukwiel nadmorska to:

 

Najczęściej czytane