Wiadomości

stat

Ranking szkół: licea i technika z najlepszymi wynikami z matur

Najnowszy artukuł na ten temat

Łatwa matematyka na poprawkowej maturze

Z techników trójmiejskich najlepsze wyniki maturalne uzyskało Technikum Łączności w Gdańsku.
Z techników trójmiejskich najlepsze wyniki maturalne uzyskało Technikum Łączności w Gdańsku. fot. Łukasz Unterschuetz/trojmiasto.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku opublikowała wyniki matur, jakie uzyskali uczniowie w poszczególnych szkołach trójmiejskich. Przygotowaliśmy ranking techników i liceów, uwzględniając najwyższe średnie wyniki uczniów placówek publicznych i niepublicznych.Liceum czy technikum?

jasne że liceum - szybciej można zdać maturę i iść na studia 21%
raczej liceum, technikum kojarzy mi się z niższym poziomem 15%
bardziej technikum, poza maturą zdobywa się też przygotowanie do zawodu 35%
tylko technikum - konkretna szkoła, która pozwala od razu wejść na rynek pracy 29%
zakończona Łącznie głosów: 347
W tym roku matura przebiegła w dwóch trybach - starym (dla absolwentów techników) i nowym (dla absolwentów liceów ogólnokształcących). To efekt przyjęcia nowej podstawy programowej.

Czytaj więcej: Maturę na Pomorzu zdało 73 proc. uczniów

Najlepsze technika w Trójmieście

Porównując wyniki egzaminów maturalnych w Gdańsku, z części pisemnej języka polskiego najlepiej wypadły szkoły: Technikum nr 4 - Zespół Szkół Łączności (średni wynik, jaki osiągnęli uczniowie to 61 proc.), Technikum nr 18 - 58 proc., technikum należące do Szkół Ekonomiczno-Handlowych - 57 proc., Technikum nr 3 - 57 proc. oraz Technikum nr 8 (również 57 proc.).

Szkoły te wyprzedziły gdyńskie technika (5 najlepszych wyników z języka polskiego to: Technikum Hotelarskie - 59 proc., Technikum Gastronomiczne - 56 proc., Technikum nr 4 - 55 proc., Technikum Transportowe - 55 proc. i technikum należące do Zespołu Szkół Ekologicznych - 52 proc.), a także placówki mieszczące się w Sopocie (Technikum Ekonomiczne - 66 proc., choć maturę zdawał tu 1 uczeń i Technikum nr 1 - Zespół Szkół Handlowych - 54 proc.).

Czytaj również: Najbardziej efektywne licea w Trójmieście

Najlepiej do egzaminu ustnego z języka ojczystego przygotowali się maturzyści następujących techników w Gdańsku: Technikum Budowlanego nr 5 - 69 proc., Technikum nr 3 - 64 proc., Technikum nr 8 - 62 proc., technikum należącego do Zespołu Szkół Zawodowych nr 9 - 61 proc., oraz technikum należącego do Zespołu Szkół Morskich - 60 proc. W Gdyni: Technikum Budowlanego - 74 proc., Technikum nr 3 - 74 proc., Technikum Transportowego - 73 proc., Technikum Elektronicznego nr 1 - 73 proc. i Technikum Hotelarskiego - 73 proc.; w Sopocie: Technikum nr 1 - Zespół Szkół Handlowych - 73 proc., 113 uczniów, Technikum Ekonomiczne - 60 proc.

Kliknij, aby zobaczyć całą tabelę.
Kliknij, aby zobaczyć całą tabelę. infografika/Trojmiasto.pl
Choć matematyka zwykle bywa postrachem uczniów, to najlepiej poradzili sobie z nią uczniowie techników w Gdańsku: Technikum nr 18 - średni wynik uczniów wyniósł 56 proc., Technikum nr 4 - Zespół Szkół Łączności - 54 proc., Technikum nr 8 - 53 proc., Technikum Budowlanego nr 5 - 49 proc., Technikum nr 13 - 47 proc. W Gdyni z matematyką najlepiej poradzili sobie uczniowie Technikum Budowlanego - 72 proc., Technikum Elektronicznego nr 1 - 61 proc., Technikum Transportowego - 54 proc. i Technikum Hotelarskiego - 50 proc. oraz w Sopocie: Technikum nr 1 - 46 proc.

Język angielski to przedmiot, z którego uczniowie zwykle we wszystkich szkołach uzyskują najwyższy średni wynik. W Gdańskuczęści pisemnej najlepsze wyniki osiągnęli absolwenci: Technikum nr 4 - 81 proc., Technikum nr 13 - 77 proc., Technikum nr 18 - 77 proc., Technikum nr 3 - 75 proc., Technikum nr 8 - 69 proc. Wśród gdyńskich techników z częścią pisemną z j. angielskiego najmniej problemu mieli maturzyści: Technikum Elektronicznego nr 1 - 77 proc., Technikum Hotelarskiego - 74 proc., Technikum Gastronomicznego - 69 proc., Technikum Chłodniczego - 68 proc. oraz technikum należącego do Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych - 66 proc. W Sopocie zaś 115 maturzystów w Technikum nr 1 uzyskało średni wynik 72 proc., zaś uczeń zdający egzamin dojrzałości w Technikum Ekonomicznym zdobył 79 proc.

Najlepszymi praktycznymi umiejętnościami wykorzystania języka angielskiego w mowie wykazali się uczniowie następujących techników w Gdańsku: Technikum nr 13 - 71 proc., Technikum nr 18 - 71 proc., Technikum nr 7 ul. Czyżewskiego 31 - 67 proc., Technikum nr 3 - 65 proc. oraz Technikum nr 4 - Zespół Szkół Łączności - 60 proc.; w Gdyni: Technikum należące do Zespołu Szkół Ekologicznych - 65 proc., Technikum Hotelarskiego - 67 proc., Technikum nr 4 - 63 proc., Technikum Budowlanego - 61 proc. i Technikum Gastronomicznego - 58 proc., a w Sopocie Technikum nr 1 - 52 proc. (w Technikum Ekonomicznym maturzysta uzyskał - 30 proc.).

Z liceów gdyńskich znów najlepsza "Trójka"

Najwyższe średnie wyniki z matury uzyskali w Gdyni absolwenci III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP (część pisemna: j. polski - 80 proc., matematyka - 89 proc., j. angielski - 97 proc., część ustna: j. polski - 83 proc., j. angielski - 93 proc.). Co ciekawe, "Trójkę" pod względem średnich wyników z części ustnej z języka polskiego wyprzedziły szkoły: Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II - 92 proc., 46 osób, I Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. Zasłużonych Ludzi Morza - 85 proc. oraz XIII Liceum Ogólnokształcące ul. Płk. Dąbka 207 - 85 proc.

Wśród gdyńskich szkół publicznych prym z części pisemnej z języka polskiego poza III LO wiodą: VI Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Sierpińskiego - 78 proc., XIV Liceum Ogólnokształcące - 74 proc., Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II, Plac Św. Andrzeja 2 - 73 proc. i I Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. Zasłużonych Ludzi Morza ul. Narcyzowa 6 - 71 proc. Z części ustnej zaś poza wymienionymi wcześniej szkołami w pierwszej 5-tce znalazło się również VI Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Sierpińskiego, uzyskując średni wynik 77 proc.

Egzamin dojrzałości z matematyki do łatwych nie należy, a najwyższe średnie wyniki z tego przedmiotu uzyskali w Gdyni uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP - 89 proc., VI Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Sierpińskiego - 87 proc., Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II - 83 proc., I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Zasłużonych Ludzi Morza oraz X Liceum Ogólnokształcącego im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej - 70 proc..

Choć w Gdyni najwyższy średni wynik z języka angielskiego (zarówno z części pisemnej, jak i ustnej) osiągnęli uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego, to wysoko w rankingu plasują się również: VI Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Sierpińskiego - (cz. pisemna: 96 proc., cz. ustna: 85 proc.), I Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. Zasłużonych Ludzi Morza (cz. pisemna: 95 proc., cz. ustna: 88 proc.), Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II (cz. pisemna: 95 proc., cz. ustna: 90 proc.), II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza (cz. pisemna: 91 proc., cz. ustna: 86 proc.) oraz X Liceum Ogólnokształcące im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej (cz. pisemna: 91 proc., cz. ustna: 86 proc.).

Kliknij, żeby zobaczyć całą tabelkę
Kliknij, żeby zobaczyć całą tabelkę infografika/Trojmiasto.pl
Zacięta walka na gdańskim podium, Sopot pozostaje w tyle

O tytuł najlepszego liceum w Gdańsku walczą ze sobą: V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego (cz. pisemna: j. angielski - 97 proc., j. polski - 74 proc., cz. ustna: j. angielski - 90 proc. j. polski - 82 proc.), II Liceum Ogólnokształcące (cz. pisemna: j. angielski - 96 proc., j. polski - 76 proc., cz. ustna: j. angielski - 91 proc., j. polski - 72 proc.), III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte (cz. pisemna: j. angielski - 96 proc., j. polski - 78 proc., cz. ustna: j. angielski - 96 proc., j. polski - 84 proc.), I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika oraz VIII Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Narodowej (cz. pisemna: j. angielski - 93 proc., j. polski - 76 proc., cz. ustna - j. polski - 71 proc.).

Wysokie lokaty w rankingu zajmują również: XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta z wysokim wynikiem z j. polskiego z cz. pisemnej - 77 proc. i z cz. ustnej - 71 proc. oraz XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha (wysoki wynik z języka angielskiego - cz. ustna - 84 proc.) oraz XIX Liceum Ogólnokształcące im. Mariana Mokwy (wysoki wynik z języka angielskiego - cz. ustna - 82 proc.).

Z matematyką najmniejszy problem mieli absolwenci liceów: V Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego - 82 proc., I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika - 78 proc., III Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte - 78 proc., 144 osób, II Liceum Ogólnokształcącego - 77 proc., VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Narodowej - 76 proc. oraz XX Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta ul. Dobrowolskiego 6 - 76 proc. Jak widać, najbardziej zacięty bój o tytuł szkoły z najlepszym średnim wynikiem uzyskanym przez maturzystów w Gdańsku toczą ze sobą V LO, III LO, I LO oraz II LO.

W Sopocie uczniowie zdawali nową maturę w 4 szkołach publicznych. Wśród nich najwyżej uplasowało się II Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego (średnie wyniki w części pisemnej: j. angielski - 94 proc., j. polski - 77 proc., matematyka - 67 proc., w części ustnej: j. angielski - 78 proc., j. polski: 67 proc.), uzyskując jednak niższe wyniki w porównaniu z najlepszymi placówkami w Gdańsku i Gdyni.

Słabsze wyniki w szkołach niepublicznych

Choć szkoły niepubliczne świetnie wypadają w rankingach szkół podstawowych, a także w rankingach szkół gimnazjalnych, to jednak nie mogą pochwalić się wysokimi wynikami z egzaminu dojrzałości (w rankingu uwzględniliśmy szkoły dla młodzieży uczącej się w trybie dziennym). Wysokie i bardzo satysfakcjonujące rezultaty w Trójmieście osiągnęły w Gdańsku Gdańskie Liceum Autonomiczne (absolwenci GLA zdobyli bardzo wysoki wynik z matury z j. polskiego na poziomie podstawowym, 83 proc. i znaleźli się w czołówce w wynikach z j. angielskiego), Akademickie Liceum Ogólnokształcące Lingwista i Gdańskie Liceum Ogólnokształcące.

Spośród gdyńskich placówek niepublicznych, tylko dwie wyróżniają się na tle pozostałych i są to Ogólnokształcące Liceum Jezuitów im. św. Stanisława Kostki i Gdyńskie Liceum Autorskie STO.

W Sopocie istnieje jedna szkoła niepubliczna i jest to Sopocka Akademia Tenisowa - Prywatne Liceum Ogólnokształcące, która osiągnęła dość wysokie wyniki zarówno z części pisemnej (j. angielski - 89 proc., j. polski - 63 proc., matematyka - 46 proc.), jak i części ustnej egzaminu dojrzałości (j. angielski - 82 proc., j. polski - 67 proc.).

Opinie (53) 2 zablokowane

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Sprawdź się

Wybierz poziom

Zając szarak, który licznie występuje w trójmiejskich lasach, jest: