Wiadomości

Rekrutacja 2020. Ostatnie dni na złożenie wniosku i świadectwa

W czasie gdy szkoły pozostają zamknięte, wyniki rekrutacji, czyli listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, zostaną podane także na stronach internetowych szkół.
W czasie gdy szkoły pozostają zamknięte, wyniki rekrutacji, czyli listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, zostaną podane także na stronach internetowych szkół. fot. Mateusz Słodkowski / Trojmiasto.pl

Do piątku, 10 lipca, absolwenci klas ósmych mają czas na złożenie wniosku w rekrutacji do szkoły średniej i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły. Ostatnia szansa na dokonanie zmian w wyborze szkoły będzie po 31 lipca. W tym roku nie będzie rekrutacji uzupełniającej.W tym roku ze względu na to, że egzaminy ósmoklasisty zostały przełożone, terminy rekrutacji również zostały zmienione. W całej Polsce obowiązują te same daty.

W rekrutacji do szkół ponadpodstawowych obowiązuje limit liczby szkół publicznych do wyboru na liście preferencji. Kandydat na wniosku może wybrać maksymalnie pięć szkół publicznych z Gdańska oraz po trzy szkoły publiczne z Gdyni, Sopotu, powiatu puckiego, kartuskiego i lęborskiego.

Czytaj też: Progi punktowe w trójmiejskich liceach

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami można składać w dwóch etapach:
  • od 15 czerwca do 10 lipca br. - termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły,
  • oraz od 31 lipca - do 4 sierpnia br. - jest to czas na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

31 lipca to dzień, w którym ósmoklasiści poznają wyniki egzaminów.

Znajdź korepetytora w TrójmieścieDo 22 czerwca br. można było składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

graf. trojmiasto.pl
Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia, przedkładając oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej). W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości dostarczenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Czytaj też: Na podróże, szkołę i niezależność. Młodzi szukają pracy

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r. Wyniki rekrutacji, czyli listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, zostaną podane także na stronach internetowych szkół.

Kursy przygotowujące do egzaminów w Trójmieście - również online


W czasie gdy szkoły pozostają zamknięte, wyniki rekrutacji, czyli listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, zostaną podane także na stronach internetowych szkół.
W czasie gdy szkoły pozostają zamknięte, wyniki rekrutacji, czyli listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, zostaną podane także na stronach internetowych szkół. fot. Mateusz Słodkowski / Trojmiasto.pl

Bez rekrutacji uzupełniającejW przypadku gdy kandydat nie dostanie się do szkoły, ma prawo wystąpienia do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia. Zgodnie z nowymi wytycznymi MEN na złożenie wniosku, a następnie sporządzenie przez komisję rekrutacyjną tego uzasadnienia, wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji i rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania będą jedynie trzy dni od opublikowania list.

Czytaj też: Jak obliczyć punkty w rekrutacji do szkoły średniej?

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało również, że w tym roku nie odbędzie się rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2020/2021. Jak wyjaśnia resort, jest to spowodowane brakiem możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu ustawowego, czyli do końca sierpnia.

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy podczas rekrutacji nie dostaną się do szkół, będą przyjmowani na podstawie decyzji dyrektora placówki.

Opinie (28) 1 zablokowana

Dodaj opinię
Walczymy z przemocą słownąKasujemy opinie obraźliwe i nie na temat

Dodaj opinię

Odpowiedz

Dodając opinię akceptujesz regulamin dodawania opinii.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Trojmiasto.pl Sp. z o.o.. Szczegóły przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności.

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Sprawdź się

Wybierz poziom

Chmury zbudowane są z: